Escape from Tarkov Wiki

READ MORE

Escape from Tarkov Wiki
Advertisement
Escape from Tarkov Wiki

Tato stránka obsahuje seznam změn v Escape from Tarkov. Ale pamatujte, že ne všechny aktualizace jsou na tomto seznamu. Toto není úplný seznam a několik aktualizací chybí.

Obsah

Uzavřená beta (27. července 2017)[]

Escape From Tarkov vstoupilo do své oficiální fáze uzavřeného testování bety v červenci 2017 s aktualizací v0.2.67.302. Uzavřená beta verze hry byla k dispozici vlastníkům všech předobjednávkových edic bez ohledu na datum nákupu. Oznámení bety

0.12.11.6.14949 (22 Říj 2021)[]

Přidáno[]

Změněno[]

 • Ukazatel postupu u úkolů

0.12.11.5.14674 (11 Říj 2021)[]

Optimalizace[]

 • Byly provedeny úpravy, které umožnily snížit množství využívané RAM při ukončování raidu
 • Změněna logika fontů, která umožnila snížit množství využívané RAM
 • Zapnutý "Reflex" již neovlivňuje výkon v úkrytu
 • Optimalizována logika načítání hlášek pro postavy - snižuje čas potřebný pro načtení raidu
 • Optimalizováno načítání zvuků - snižuje čas potřebný pro načtení raidu a využití RAM
 • Optimalizována doba načítání do raidu pomocí racionalizací logiky ukládání herních dat
 • Optimalizace využívání RAM odnačítáváním nevyužívaných scén
 • Optimalizace doby vyhledávání obchodních nabídek při použití kontextového menu nebo filtrů
 • Do nastavení bylo přidáno “Enable Hideout pre-load”.
  • Pokud je tato možnost povolena, dojde k předběžnému načtení úkrytu.
  • Pokud je tato možnost zakázána, úkryt se načte až při otevření pomocí tlačítka.
  • Vypnutím této možnosti se zkrátí doba načítání hlavního menu při spuštění hry a po dokončení raidů.
  • Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.


Vizuální a grafické změny[]

 • Vzdálenost vykreslování stínů byla zvýšena na 500m bez ohledu na nastavení kvality stínů, aby bylo zajištěno správné nastínění na všech místech. Přepracován byl také systém převzorkování, aby se optimalizoval výkon.
 • Opravena kamera, která při některých nastaveních FOV vedla ke zkreslení zbraní na okrajích obrazovky.

ratelnost a QoL změny:[]

 • Přepracována logika inventáře, přesouvání předmětů a kontextových nabídek, aby se minimalizoval počet chyb, které se vyskytovaly v inventáři
 • Byla přidána možnost měnit režimy střelby zbraní "otáčením" - dvojitým stisknutím klávesy pro změnu režimu střleby
 • Přidáno tlačítko pro okamžitý návrat do hlavního menu a přeskočení ostatních obrazovek po dokončení raidu
 • Přidán ukazatel do presetů, který vám oznamuje, jestli zbraň splňuje požadavky do úkolu od Mechanika (Puškař/Gunsmith)
 • Přidán parametr pro maximální možnou rychlost střelby při nastavení na jednotlivé výstřely
 • Všechna rozbitá a poškozená skla se nyní synchronizují mezi všemi hráči, i když se načítají do již probíhajícího raidu
 • Umělá inteligence všech scavů, raiderů a bossů byla přesunuta na novou technologickou platformu, která nám umožní rozšířit a zvýšit komplexnost chování jednotek řízených umělou inteligencí a v budoucnu také zvýšit jejich počet v raidu
 • Kompletně přepracovaný engine systému úkolů. Tím se sníží počet chyb a v budoucnu se usnadní vytváření nových rozmanitějších a zajímavějších úkolů
 • Přepracován vzorec pro výpočet trestu při zabijení scavů s vysokou reputací u Fence
 • Změna nastavení kvality stínu a textur, výběr grafických předvoleb a možnost "Mip Streaming" se již nedá měnit během raidu
 • Přepracován systém nastavení hry, který umožnil vyhnout se několika stávajícím problémům při měnění parametrů
 • Při pokusu o vytvoření nabídky s chybějícími položkami k prodeji se nyní zobrazí zpráva "No available items"
 • ID relace raidu v levém spodním rohu je nyní pro každého hráče jedinečné. (Nebude možné určit na kterém serveru, kdo hraje)

Opraveno[]

 • Různé opravy penetrace objektů
 • Hráč již nebude schopen zrychlit při plazení, pokud bude držet klávesu pro běh
 • Zobrazování scav frakce jako "SAVAGE" místo "SCAV"
 • Zamrznutí hry při vytváření předmětů v úkrytu
 • Střelba ze zbraně TOZ KS-23M (špatné umístění výstřelů při míření)
 • Hráči nedostávali "poštu s pomocí", když na tom byli špatně
 • Poloha pro vyklonění se po přesunu a opětovném stisknutí tlačítka neresetovala, pokud bylo tlačítko pro výklon nastaveno na stisknutí.
 • Při nabíjení zbraně přes komoru se dovednost "Mag Drills" zvyšovala pomaleji, než bylo zamýšleno
 • Nebylo možné postavit modul v úkrytu i po uplynutí doby stavění, dokud se nerestartovala hra
 • Hráč se mohl zaseknou u stacionární zbraně při použití gesta nebo rychlého odhození batohu
 • Náboj byl vytažen z komory zbraně, pokud se na něj použila možnost "Top-Up"
 • Dovednost "Memory" se nezvýšila, pokud hráč zvýšil jinou dovednost o 1 úroveň
 • Tagilla procházel skrz cisternu a následně se v ní zasekl
 • Hlas dýchání se již nepřehrává, pokud na sobě máte svářecí masku “UBEY” nebo “Gorilla”
 • Množství jedu na kultistickém noži se špatně započítávalo
 • Světlo ze svítilen procházelo skrz překážky
 • Pokud hráč během odhazování batohu otevřel kompas, tak se kompas neobjevil a zobrazoval se azimut
 • Hráči se mohli pohybovat bez animace, pokud rychle stiskli klávesy pro pohyb
 • Okna náklaďáku byla viditelná skrze mlhu na lokaci “Customs”
 • Opraveno několik příčin vzniku chyby “error 500”

0.12.11.2.14290 (31 Září 2021)[]

 • Různé dorobné opravy

0.12.11.2.14002 (31 Srpen 2021)[]

 • Různé dorobné opravy

0.12.11.2.13567 (10 Srpen 2021)[]

Opraveno[]

 • Kapky deště se nyní správně zobrazují na všech modelech rukou.
 • Opraven spawn kořisti ve skříňkách na Interchange.
 • Opravena chyba, kvůli které v některých případech chyběla nabídka léčení po raidu.
 • Opraveny názvy krabiček s municí
 • Čas pro Scav Case v úkrytu se nyní zobrazuje správně podle vaší scav karmy
 • Opravena chyba, která způsobovala prázdnou obrazovku při zkoumání modulů na obrazovce předvolby zbraní.
 • Opravena chyba, která neumožňovala otevřít nabídku, pokud jste klikli na ID nabídky v jakémkoli okně vedle obrazovky blešího trhu.
 • Opraveno chvění kamery, které se objevovalo při pokusu vylézt na nakloněný povrch.
 • Hráči již nespadnou pod mapu nebo do textury, když se dostanou na spojnici dvou nakloněných ploch.
 • Pokud Raiderovi zničíte nohy, tak už nemůže běhat
 • Reputace u Fence se již nezvýší, když zabijete scav hráče, který zabil jiného scav hráče, který zabíjel scavy.
 • Postava se nemůže klouzat na povrchu, pokud ležíte
 • Byla opravena chyba, kdy se hráči nemohli otočit, když byli na vyvýšeném povrchu.
 • Přidána chybějící zeď v podzemní oblasti v lokaci "Factory".
 • Odstraněna možnost vidět skrz zeď u dveří vedle vozidel v lokaci "Factory".
 • Odstraněna možnost vidět skrz zeď v podzemních prostorách v lokaci "Reserve".
 • Na obrazovce výběru hlavy PMC se nyní správně zobrazují popruhy batohů a hrudní výstroje.
 • Opraveno blikání světel ve Factory
 • Opraveno blikání světel na Customs
 • Model hlavy hráče "Hudson" se nyní správně zobrazuje s kuklami a maskami.
 • Opravěno několik problémů s osvětlením na mapě The Labs
 • Byl opraven spawn scavů v otevřené oblasti vedle budovy servisu a údržby na Reserve
 • Opravena pracovní doba vzduchového filtru v úkrytu.
 • Opraven spawn scavů hned vedle hráče
 • Opravena možnost dokončit úkoly s vykládáním, zatímco byly předměty uloženy v "offraid" inventáři pro úkoly
 • Opraven spawn scavů v některých prostorech (kontejnery, zeď, ...)
 • Ikona pojištění již nebude po opětovném připojení mizet
 • Opraveny zvuky na Shoreline
 • Opravena dvojitá animace pro Mk47 Mutant.
 • Oheň na Shoreline opět dává poškození
 • Opraveno zobrazení popruhů u Daypack batohu
 • Opraveny spawny hráčů mimo mapu na mapě “The Lab”
 • Kultisté nyní mohou bojovat s hráči zblízka za pohybu.
 • Upravena možnost přidání zaměřovače SIG ROMEO8T na některé lišty.
 • Bylo opraveno zamrzání při pohybu po kartách a filtrech na obrazovkách obchodníků.
 • Opravena logika oznámení o překročení počtu předmětů u hráče před načtením do raidu
 • Opraven problém se zadáváním cyrilice na obrazovce pro nastavení jména hráče
 • Rychlé zásahy zblízka již nelze provádět bez výdrže.
 • Opraveno zobrazení mířidel u PL-15 po vystřelení všech nábojů
 • Mrtvá těla již nebudou padat skrz zem v lokaci "Interchange".
 • Postup pro dovednost Endurance/Vytrvalost se nebude měnit po opětovném připojení do raidu

Změněno[]

 • Přidáno získávání scav karmy za každý exit jako scav hráč
 • Exity PMC+Scav jsou nyní na všech mapách permanentní (vždy aktivní)
 • Upraveny zvuky pro Tagillovo kladivo
 • Přidána třídící tabulka po úspěšném scav raidu
 • Přidány úkoly pro hráče s vysokou úrovní
 • Bylo přidáno nastavení pro změnu hlasu postavy
 • Různé opravy pro AI
 • Pro hráče pod úroveň 20 byla na flea market přidána možnost hledat a nakupovat věci od obchodníků
 • Psí známky se nyní budou rovnat podle úrovně
 • Přidána sleva 30% na všechny předměty zakoupené u Fence s maximální karmou
 • Přidáno nové přednastavení pro grafiku - “Velmi nízké”

0.12.11.0.13074 (30 Červen 2021)[]

PROBĚHL WIPE[]

Přidáno[]

 • Rozšíření Factory
 • Nový boss - Tagilla, bratr Killy. "Factory" si vybral jako své vlastní místo a aktivně v ní uplatňuje své sportovní a bojové zkušenosti z minulosti. Při boji zblízka může přejít na svou oblíbenou zbraň - kladivo. Když jím někoho zasáhne, v nejlepším případě dojde k dezorientaci a zlomeninám kostí, ale obvykle způsobí nevyhnutelnou smrt. Boss dokáže nastražit léčku, zahájit potlačovací palbu a v případě potřeby prorazit.
 • První iterace poruch zbraní a zhoršující se technické parametry
 • Téměř každá zbraň může nyní mít závady
 • Nesprávnou funkčnost lze řešit různými způsoby. Nejen pomocí klávesové zkratky "Resolve" (ve výchozím nastavení Shift+T), ale také jakoukoli manipulací se závěrem
 • Přepracovali jsme technický stav zbraní a jejich poškození střelbou. Některé modifikace munice a zbraní ovlivňují rychlost zhoršování stavu. Do seznamu statistik zbraně jsme přidali novou statistiku s názvem "Durability burn"
 • Různá munice ovlivňuje různě tyto chyby zbraně
 • Technický stav zbraně má vliv na přesnost a celkovou šanci na chybný výstřel.
 • Byla přidána podpora NVIDIA Reflex
 • Reputace u Fence - Scav karma. Nyní mohou hráči ztrácet reputaci zabíjením přátelských scavů nebo ji získávat tím, že pomáhají scavům a bossům zabíjet jejich nepřátele. Reputaci u Fence lze také získat použitím PMC + Scav exitů nebo auta
 • Díky reputaci se zlepšuje cooldown na scava, doba příchodu u scavů ze Scav Case v hideoutu, množství exitů pro hráče, poplatek za extrakci u auta, výbava scava a ceny při prodeji předmětů u Fence.
 • Čím vyšší je reputace z Fence - tím častěji AI Scavové souhlasí s pomocí hráčovi a reagují na jeho příkazy (následuj, drž pozici, ...). Při velmi nízké reputaci budou AI Scavové na hráče útočit. Při velmi vysoké úrovni reputace budou AI scavové pomáhat útočením na scav hráče a bossové budou považováni za spojence.
 • Hráči si budou moci zakoupit nepojištěné předměty ztracené jinými hráči, pokud dosáhnou maximální úrovně reputace u Fence.
 • Třídicí tabulka - další rozšiřitelný prostor, který bude velkým pomocníkem při uklízení inventáře.
 • Třídicí tabulka nemá sloužit k ukládání, ale pouze jako dočasná zóna pro předměty, které chcete srovnat. Bude k dispozici pouze v případě, že jste mimo raid, nemá žádné omezení velikosti.
 • Třídicí tabulka v inventáři (otevřete pomocí tlačítka nad tlačítkem pro srovnání inventáře)
 • Můžete rychle umístit předměty do třídicí tabulky stisknutím kombinace kláves Shift + levé tlačítko myši. Tato klávesová zkratka bude fungovat pouze tehdy, když je otevřena třídicí tabulka v inventáři.
 • Úplné přepracování balistických parametrů ve hře pro objekty na všech místech (šance na průnik, odchylka střely a fragmentace).
 • Nové vybavení - vesty, batohy, ...
 • Nové zbraně
 • Nové úkoly
 • Nové předměty na výměnu u obchodníků
 • Nové obličeje pro PMC
 • Nové modifikace pro zbraně
 • Možnost nahlásit podezřelého hráče na bleším trhu
 • Streamerský režim. Skryje různé informace o uživateli. Toto nastavení bude dostupné pouze na základě osobních žádostí. Podrobnější informace o tom, jak můžete žádost podat, budou uvedeny později.
 • Nastavení frází přímo v nastavení hry
 • Možnost “Top-up”. Umožňuje spojit stacky předmětů (nespokuje předměty nalezené v raidu a nenalezené)
 • Nové pozadí hlavního menu
 • Nová dovednost "Weapon maintenance".
 • Nová dovednost "Troubleshooting".
 • TAA anti-aliasing v menu pro předvolby zbraní
 • První iterace přepracování EN lokalizace.
 • Maximální úroveň postavy se zvýšila na 79.

Změněno[]

 • Předělání zaměřovačů
 • Kamera nyní bude vždy ve stejné vzdálenosti od zbraně a nezáleží na nainstalovaném zaměřovači nebo jeho způsobu upevnění. Změna se týká mechanických a kolimátorových mířidel. Včetně těch, které se používají v hybridních mířidlech.
 • Přidáno omezení na množství pro nabídku na bleším trhu (množství předmětů nesmí přesahovat místo inventáře)
 • Bleší trh je nyní od úrovně 20.
 • Úkol na kappa kontejner je nyní těžší pro splnění
 • Změněny odměny za úkoly (některé jsou teď lepší)
 • Změněna a rebalancovaná šance pro spawnutí předmětů
 • Rebalancování modifikací na zbraně
 • Rebalancování dostupnosti top munice a armorů
 • Snížen bonus z dovednosti "Strength" pro rychlost pohybu
 • Zrychleno vylepšování dovednosti “Mag drills”.
 • Předělání osvětlení objektů ve hře
 • Aktualizována mapa pro Woods (ta papírová)

Opraveno[]

 • V některých případech se hráči nezrodili a vrátili se do hlavní nabídky.
 • Pohyb shturmana nebo jeho ochranky bez vydávání zvuků (kroků)
 • Hráč po stisknutí tlačítka "Zpět" na obrazovce léčení zůstal na prázdné obrazovce.
 • Vylepšování dovednosti "Crafting/Výroba" se u dokončení výroby předmětů neshodoval klient s backendem
 • Zaseknutí inventáře a animace u hráče, pokud chtěl z komory zbraně (kterou držel v ruce) přesunout náboj do plného stacku munice
 • Rozdíl v akcích postavy při přepínání nastavení (stisknutí/podržení) pro hod granátu, nyní všechny nastavení fungují stejně a nezáleží na nastavení
 • Modifikace na zbraně se neodemkly na obrazovce nákupu z předvoleb zbraní ani po dokončení úkolu za kterým byly zamčený
 • Spotřeba filtru vzduchu v úkrytu byla příliš vysoká
 • Při sestatení zbraně pomocí předvoleb pro zbraně se na zbraň dala znova stejná modifikace i když už na zbrani byla
 • Časovač pro výrobu v úkrytu, který byl dočasně zkrácen
 • Knihovna neurychlovala vylepšování dovedností "Crafting/Výroba" a "Hideout management/Správa úkrytu"
 • Zásahy do krku poškozovaly helmu a ne předmět, který přímo chránil krk
 • U zbraní Saiga 12 a PP-9 Klin se složila pažba při rychlém odhození batohu
 • Zaseknutí inventáře a animace u hráče, pokud odemykal dveře a zároveň hodil granát
 • Obrazovka pro přesun věcí ze scava se po restartování hry překrývala s hlavním menu
 • Hráč nemohl projít dveřma, pokud šel do strany
 • Filtry pro potravu a léky nefungoval v inventáři
 • Úkol "The Punisher. Part 4./Mstitel - Část 4", který šel dokončit bez scav vesty
 • Špatné vylepšování dovednosti strength/síly, endurance/staminy a cover movement/plížení
 • Špatné vylepšování Weapon mastering/Ovládání zbraně
 • Prázdné ruce, pokud byl hráč v dálce
 • Hráč s prazdnýma rukama nemohl odhodit batoh
 • Špatná sensitivita u zaměřovače ACOG.
 • Zbývající čas běhu pro generátor nebyl synchronizovaný s palivem a generátorem
 • Observer neviděl granát v batohu, pokud se do něj vložil přímo z ruky
 • Observer neviděl granát na zemi, pokud se hodil přímo z ruky
 • Seřazování nabídek na bleším trhu podle času
 • Špatně umístěný tvar u zaměřovače MRS na zbraních Vector a UMP
 • Nepřehrávání zvuků dechu, pokud hráč spotřeboval výdrž se sklopeným hledím Kiveru.
 • Postava si klekla, pokud chtěl hráč schovat úkolový předmět vleže
 • Změna nastavení u "Shadow visibility/Viditelnost stínů" se neprojevovala během raidu.
 • Zaseknutí animace rukou během opětovném připojení při házení granátu
 • Tlačítko "Apply/Použít" bylo dostupné na obrazovce s léčením i pokud nebylo vybrané, co chcete léčit
 • Hráč zůstal v ADS, při nabijení zbraně přes komoru
 • Léčení, které odebralo negativní efekty z méně prioritní končetiny a nechalo prioritní končetinu bez léčení.
 • Zaseknutí rukou při nabijení některých zbraní pomocí menu
 • Vysoké poplatky za kultistický nůž s chybějícím jedem
 • Pohyb stínů na velkou vzdálenost při vysokém nastavení
 • Možnost nabít zbraně s municí, kterou nemáte ještě prozkoumanou
 • Okno pro úpravu značek na mapě se po načtení do raidu nezavřelo
 • Světla se nerozbila pro ostatní hráče, pokud jste to rozbili chladnou/melee zbraní
 • Nemožnost vložit předměty pomocí drag and drop při nakupování u obchodníka
 • Zaseknutí hry při vybavování věcí na sebe během přenosu věcí přes tlačítko "Získat vše"
 • Při opětovné instalaci optiky s přidávným reflexním zaměřovačem se nepřepínalo přiblížení.
 • Změna ikony pro polohu při otevření inventáře vleže
 • Korekce světelných zdrojů (blikání, oslnění)
 • Změna modelu zbraně v rukou postavy při přechodu na jinou zbraň
 • Nemožnost sebrat kořist na poličkách v místnosti na červenou kartu
 • Různé opravy zvuků
 • Různé opravy spojené s vybavením
 • Různé opravy při obchodování na flea marketu nebo s obchodníkem
 • Různé opravy pro statistiky postavy
 • Různé opravy v lokacích
 • Různé opravy a vylepšení grafiky
 • Různé opravy chyb na serveru
 • Různé opravy pro backend
 • Různé opravy pro interface
 • Různé opravy lokalizaci
 • Různé opravy v offline raidech

Optimalizace[]

 • Optimalizace fyziky
 • Různé grafické optimalizace

0.12.10.2.12893 (17 Červen 2021)[]

 • Oprava několika problémů

0.12.10.2.12646 (3. Červen 2021)[]

 • Oprava některých příčin zaseknutí zbraně v ruce po přebití.

0.12.10.2.12192 (27. Kvě 2021)[]

 • Oprava některých příčin zaseknutí zbraně v ruce po přebití.

0.12.10.2.12364 (19. Kvě 2021)[]

 • Různé technické problémy

0.12.10.2.12192 (12. Kvě 2021)[]

 • Oprava některých příčin zaseknutí zbraně v ruce po přebití.

v0.12.10.2.12102 (6. Kvě 2021)[]

 • Různé drobné opravy

v0.12.10.1.11611 (14. Dub 2021)[]

Opraveno[]

 • Náhodné zvuky kroků, pokud máte zapnuté Binaural (Steam) audio
 • Nesprávné vyhlazování/antialiasing, když je deaktivovaný TAA
 • Blikající stíny při východu nebo západu slunce
 • Nemožnost odejít z úkrytu, pokud otevřete inventář během přechodu do pohledu z první osoby
 • Házení granátů skrze okna - granáty nerozbily na serveru sklo
 • Drobný problém se sítí ovlivňující plynulost pohybu hráče
 • Předvolby zbraní: při hledání dílů se vždy zobrazovaly nabídky od obchodníků bez ohledu na nastavení
 • Bug, který umožňoval hráčům vylézt na střechu obchodního centra na Interchange
 • Další menší chyby...

v0.12.10.1.11611 (2. Dub 2021)[]

Opraveno[]

 • Výbuch granátu bez efektů a zvuků
 • Zaseknutí se na "awaiting session start"
 • Nemožnost změnit zaměřovač na NcSTAR ADO P4 Sniper
 • Nesprávný fungování shaderu u reflexních mířidel
 • Různé opravy pro termální zaměřovače
 • Různé opravy pro UI.

v0.12.10.0.11565 (30. Bře 2021)[]

Přidáno[]

 • Nové hlasy pro bosse Reshala, Sanitar a Gluhar
 • Nové akce a zvuky pro Scavy
 • Nové oblečení pro USEC, BEAR a Scav frakci
 • Vesta Azimuth SS Zhuk (SURPAT)
 • Vesta Azimuth SS Zhuk (Černá)
 • Batoh Hazard4 Takedown (multicam)
 • Batoh Hazard4 Takedown
 • Lovecká vesta Umka М33-SET1
 • Taktická vesta CSA
 • Nosič plátů LBT 6094A Slick (olive)
 • Nosič plátů LBT 6094A Slick (tan)
 • Batoh Eberlestock G2 Gunslinger II (dry earth)
 • Balistické brýle NPP Condor (s balistickou ochranou pro oči)
 • Aktivní headset Opsmen Earmor M32
 • Plynová maska GP-7
 • Různé varianty armádních čepic
 • Nouzové balení pitné vody
 • Škrtící obvaz CAT
 • Osobní taktická lékárnička AFAK
 • 7.62x39 mm MAI AP
 • 5.56x45 mm SSA AP
 • 5.56x45 mm Mk 318 Mod 0 (SOST)
 • Karabina STM-9 s pistolovou ráží
 • Pistole PL-15
 • Mačeta UVSR Taiga-1
 • Nové části na zbraně
 • Cihla TP-200 TNT
 • Ráčna
 • Termit
 • Nový filtr do inventáře pro předměty nalezené v raidu
 • Uspořádání úkolů podle vaší aktuální lokace
 • Pokud kliknete 2x na hlášku, tak z ní automaticky bude agresivní (jako v boji)
 • Při přidávání nové nabídky na bleší trh se okno pro vybrání předmětu zobrazí vlevo
 • Ikony u kategorií získaných EXPů na konci raidu

Změněno[]

 • Bylo zpět přidáno opravené Steam Audio
 • Vykreslování obrazu v termálních zaměřovačích
  • Kořist již není zvýrazňována
  • Nový systém umožní další dynamické změny teplot
  • Optimalizace pro termální zaměřovače
 • Nabídky od obchodníka Fence již nejsou na bleším trhu
 • Hlasitost deště je nyní o 30% tišší
 • Sníženy bonusy pro dovednosti "Vytrvalost (Endurance) a Sílu (Strength)"
 • Předělány spawny na Customs
 • Vyšší rychlost pro vylepšování dovednosti "Správa úkrytu (Hideout management)", pokud máte solární panely
 • Jednodušší vylepšování dovednosti "Pozornost (Attention)"
 • Jednodušší vylepšování dovednosti "Manipulace se zásobníkem (Mag Drills)"
 • Získání chybějících předmětů po dokončení scav raidu, pokud byla aktualizace hry nebo problém s backendem

Opraveno[]

 • Příliš hlasité dýchání u PMC
 • Jedna z chyb u granátů (výbuch bez efektů a zvuků)
 • Problém s osvětlením na Interchange
 • Prázdná obrazovka pro léčení po raidu
 • Chyba 228, pokud došel filtr při vyrábění vody
 • Resetování postupu pro dovednost "Manipulace se zásobníkem (Mag Drills)" při opouštení raidu
 • Neschopnost dostat se do raidu, pokud jste s sebou vzali příliš mnoho map s poznámkama
 • Resetování spodní části oblečení u postavy
 • Auto(exit) občas neopustilo oblast po skončení časovače
 • Rozdíl v časovači pro generátor v úkrytu
 • Výstřely ze zbraně měly zvuk z dálky, přestože byly blízko
 • Na factory se nespawnovali scavové při režimu hordy
 • Různé lokace na mapách kde byl déšť i pod střechou
 • Možnost uložit předvolbu zbraně, pokud chybějí některé důležité části
 • Obdržení staré pozvánky do skupiny po restartu hry
 • Chybějící stíny na Factory po opětovném připojení se do hry
 • Chyba převodu měny v klientovi (při směně peněz byla na klientovi výsledná částka menší)
 • Možnost pro automatické srovnání kontejneru na obrazovce na místě, kde nemá být
 • Prozkoumání předmětu nefungovalo, pokud byl předmět na scavovi na obrazovce pro převod věcí ze scava do hlavního inventáře
 • Zvuky dopadu nábojů mimo bunkr byly slyšet i v bunkru (Reserve)
 • Neschopnost pojistit kultistický nůž
 • Zobrazování režimu střelby v raidu
 • Zobrazování vlastních poznámek na profilu
 • Různé drobné úpravy v lokacích
 • Opravy dalších různých chyb

Úprava AI[]

 • Boti, kteří se pohybují nyní mají menší přesnost
 • Změněny parametry pro viditelnost přes keře (nyní vidí méně)
 • Snížena rychlost reakce normálních botů, když vidí hráče
 • Změněny parametry pro následování stop (nyní následují méně)
 • Rádius pro detekci hráčů byl u botů snížen
 • Boti nyní nestřílejí, pokud jdou zrovna do lehu
 • Opraveny spawny bossů, kdy se nemohli objevit bez ochranky
 • Opraveno chování, kdy boss v offline režimu nezaútočil na hráče
 • Opraveny spawny odstřelovačů
 • Různé opravy chyb spojené se serverem

Optimalizace[]

 • Nějaké změny pro systém shaderů
 • Opravy zamrzání a sekání hry kvůli shaderům - na začátku raidu, během boje a během vizuálních efektů
 • Optimalizace pamětí
 • Vylepšení a opravení nastavení pro streamování textur
 • Výrazně optimalizována spotřeba grafické paměti (pro GPU s více VRAM) a RAM (pro systémy s malým množstvím VRAM) ve hře, což zajišťuje plynulejší vykreslování textur a snižuje mikro-záseky
 • Možnost streamování textur je nyní možná pro všechny nastavení kvality (bylo pouze pro vysoké), ve výchozím nastavení je vypnuto. V online raidu není možné toto nastavení měnit, ale offline raid to dovoluje.
 • Při nastavení nízké kvality mohou být některé ikony předmětů špatně vykreslené (při zapnutém streamování textur)
 • Pro efektivní streamování textur je doporučeno umístit systémový Swap soubor na SSD

0.12.9.2.11410 (21 Bře 2021)[]

 • Opravy různých technických problémů

0.12.9.10901 (15 Úno 2021)[]

Opraveno[]

 • Chyba, kde nebylo možné pokračovat dál přes tlačítko "Next"
 • Zásek na hlavní obrazovce v menu po raidu
 • Problémy se spawnama hráčů a scavů
 • Poškožení do hráčů/scavů, kteří používali stacionární zbraně.
 • Levitující scavové
 • Chyby, které způsobovaly nemožnost exitnout přes Auto
 • Animace kontroly komory, která byla přehraná pro ostatní při kontrole režimu střelby.
 • Kontrola komory a režimu střelby, která nefungovala, pokud zbraň neměla zásobník.
 • Pokles FPS v Úkrytu u modulů, kde se dají vyrábět předměty
 • Možnost spamování žádostí o přátelství
 • Špatná hláška pro "Scav zabit" pro BEAR2 a BEAR3
 • Různé hlasitosti dýchání při běhání
 • Některé charaktery neměly zvuk dýchání po vypotřebování plné energie
 • Tlačítko "Get items", bylo blokováno až do restartu hry
 • Zvýšená rychlost pohybu v poloze přikrčení (za určitých podmínek)
 • Body do dovednosti "Řemeslo" byly přidány až po restartu hry
 • Chyba, kde nebyly slyšet kroky na železných schodech při chůzi do boku
 • Dovednost "Manipulace se zásobníkem" - postup v raidu byl resetován po exitu z mapy
 • Nesprávný výpočet prodejní ceny a provize za kultistický nůž
 • Některé chyby s předmětama(skákání na zemi apod.)
 • Zvýraznění možnosti nahlásit hráče při přejetí myší
 • Časovač u pohmoždění, který ukazoval nesprávný čas, pokud byl hráč pohmožděn více zásahy
 • Možnost smazat chat od Systému
 • Nemožnost střelby stisknutím levého tl. myši, pokud se předtím měnila na jinou klávesu
 • Možnost přebít zbraň v ruce pomocí zásobníku, který je v batohu nebo v zabezpečeném kontejneru
 • Bonusy na elitní úrovni u dovedností se neaplikovaly, pokud byla elitní úroveň získána, když byl hráč v Úkrytu.
 • Déšť na Woods, kdy procházel skrze některé objekty
 • Přehrávání více hlášek současně na obrazovce s výběrem hlasu
 • Opravy animací, modů a efektů u některých modelů zbraní.
 • Různé opravy na mapách
 • Různé chyby v rozhraní
 • Různé chyby ve hře
 • Různé Opravy/Úpravy lokalizace
 • Různé problémy s výkonem na serverech

Optimalizace[]

 • Optimalizace serverů
 • Optimalizace klienta

0.12.9.10900 (13 Úno 2021)[]

 • Opravy různých technických problémů

0.12.9.10532 (09 Led 2021)[]

 • Opravy různých technických problémů

0.12.9.10519 (30 Dec 2020)[]

 • Fixed the bug that allowed you to put two stocks via presets menu.

0.12.9.10510 (29 Dec 2020)[]

 • Fixed the incorrect calculation of the recoil of weapons with the buttstock folded and mounted on the buttstock butt pad.

0.12.9.10489 (29 Dec 2020)[]

Fixed[]

 • Raiders behaving incorrectly in different conditions
 • Searches of system units on location did not happen right away
 • Application of buffs / debuffs from food, water, and stimulants if the character already has a debuff
 • Errors that caused the game server to crash
 • Visual duplication of item characteristics in the flea market
 • Various bugs in the game client

0.12.9.10423 (24 Dec 2020)[]

 • This update wiped player levels and stashes.
 • Updated some quests: changed execution conditions, starting conditions, rewards.
 • Reduced bonus of recoil reduction from the recoil control skill and weapon mastering.
 • Now character overweight starts at 35 kg. Used to be 40.
 • Increased purchase limits for some ammo from dealers.

New weapons and ammunition[]

 • KRISS Vector SMG in both 9х19 and .45.
 • SIG MCX Assault rifle in .300 Blackout.
 • UMP SMG in .45.
 • Mk-18 mod 1 Mjölnir DMR in .338 LM.
 • .300 blk, .338 Lapua Magnum ammunition.

Various new weapon mods[]

AI[]

 • Fixed bots hanging behind stationary weapons.
 • Fixed a bug where Killa could not hear the enemies approaching from behind.
 • Other various bot fixes and optimizations.

Optimization[]

 • Animation optimizations for interfaces.
 • Optimizations of sounds in RAM.
 • Server optimizations.

Added and changed[]

 • “Woods” expansion.
 • Reworked PMC initial gear sets.
 • Added customization of head and voice when creating character: for now it’s only two new heads for each faction added. You can’t change head and voice after the character is created. You will be able to do it only after profile reset or wipe.
 • Added skill “Immunity”.
 • Reworked “Metabolism”.
 • Reduced the volume of steps and interaction with vegetation.
 • Added chance to cause bleedings to the ammunition. Now some ammo can cause heavy or light bleeding more often than other rounds.
 • Now some face shields and glasses will reduce the time of blindness effect from flashbang rounds and grenades.
 • Players will be receiving letters with a supply package for the first 7 days of playing.
 • Added “All” button in the purchasing menu when buying from dealers via Flea market. Now you can select all available items with a single click.
 • Filters in the W-List tab are now modified separately and do not affect other Flea market tabs.
 • “Enter” button now confirms the action in most dialogue windows.
 • Slot highlighting when dragging items in your inventory can now be turned off.
 • Equipped armbands are now unlootable and can’t be lost upon death.
 • The letter with the reward for the exit in cooperation with the scav will now come with a slight delay.
 • Containers will apply restriction filters to mods installed on the transported object. I.e., putting a mount with a thermal sight installed on it into a secured container is no longer allowed.
 • New equipment and clothing is added: PMC tops and bottoms, body armor, rigs, Smoke balaclava, and tops for the Scavs.
 • Changed the characteristics of a large number of weapon mods.
 • Simplified the Jaeger quests.

Fixed[]

 • Aiming a GL40 with Reflex sights.
 • The position of the character's body when blind firing was not reset after opening the inventory.
 • Blinding was imposed even if the player used a thermal imager.
 • The stationary machine gun was removed from its mount if the player used it while in the blindfiring position.
 • It was possible to use the tops and bottoms of the opposite faction.
 • The nickname could not be changed if the new nickname was 15 characters long.
 • The range value of the sight did not change immediately after alignment if the weapon had two sights on it.
 • A duplicate weapon could hang behind the player's back for a few seconds after changing weapons.
 • Some pants had the equipped gun hanging outside the holster during the fitting on the Ragman service screen.
 • The observer did not see the player checking the fire mode on his weapon.
 • When reactivating the exit with the hermetic door at the location Reserve, the siren stopped working earlier than it should have.
 • The sensitivity while aiming down sights changed when putting and removing sights from the weapon.
 • A character was performing a light grenade throw only by double-pressing the RMB.
 • Uninformative message about the lack of space in the stash when transferring items from the letter on "Receive all".
 • The “Found in raid” status for the weapon would not update if you would put non-found in raid weapon mod on the gun.
 • Incorrect information about the level of mastering in the weapon inspector.
 • The price of 1 item decreased by 1 ruble if a player bought several of the same items from a dealer.
 • The azimuth was missing if the player opened the pause menu with a compass in his hands.
 • The camera could go through the body of another player.
 • Missing messages in group chat.
 • Various server errors.
 • Various minor fixes.
 • Various localization fixes.
 • Various location fixes.

Weapon presets[]

 • It was impossible to delete the overwritten preset. Wrong mods were installed on the weapon if the build was initiated during a save process.
 • Failed to redeem all available items in the lot if the player attempted to purchase items over the limit.
 • Failed to interact with the inventory in a raid if the player had previously disassembled the weapon via the context menu.


0.12.8.10372 (21 Dec 2020)[]

 • Fixed (increased) height of the jumps

0.12.8.10268 (17 Dec 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.8.10235 (15 Dec 2020)[]

 • Various minor fixes for technical issues

0.12.8.9978 (03 Dec 2020)[]

 • Roll back last update due to binaural sound option (steam Audio) issues

0.12.8.9994 (03 Dec 2020)[]

 • Steam Audio option was re-enabled

0.12.8.9978 (01 Dec 2020)[]

 • Fixed a number of problems associated with late loading into the raid, as well as the display of the lot on the flea market with the option web socket, and other technical fixes.

0.12.8.9942 (27 Nov 2020)[]

 • Added a new setting, that potentially fixes the problem with group gathering in the lobby and group entry into the raid.

0.12.8.9888 (23 Nov 2020)[]

 • Fixed various technical issues

0.12.8.9831 (20 Nov 2020)[]

Added[]

 • Optics magnification is now displayed both when changing the mode and in the inspector
 • Items of the context menu "Search by item", "Related search" and "Required search" returned to their original positions
 • Heavy bleedings are now treated primarily with medkits which have this option

Optimizations[]

 • Optimization of the game server work
 • Fixed various server errors

AI[]

 • Fixed an error that caused the bots to run on the same spot without moving
 • Fixed an error that caused bots to enter the room with their backs forward
 • Bots are no longer throwing grenades while prone
 • Guards will now spawn at the same time as the boss

Fixed[]

 • Hang on one hundred percent of the location loading
 • No penalty for endurance in case of hitting the character arms
 • Hanging treatment animation during the removal of bleeding
 • Throwing a grenade without third party view animation
 • Disappearance of the quest beacon on reconnect
 • Double triggering of container sorting
 • A number of technical bugs related to quick backpack drop
 • Overwriting standard weapon presets
 • Spawn of groups under ground (off level)
 • Speed of strafe movement
 • Change of the player's voice, which was not applied in the Hideout
 • Blocking of inventory operations when the backpack is dropped through the inventory screen
 • The backpack cannot be searched or picked up if it was dropped during client shutdown.
 • Desynchronization of the backpack condition if it was picked up while firing.
 • Reloading with mag selection
 • Different bugs causing the error 228
 • Discharging cartridge from MP5 and Kedr
 • Different localization fixes
 • Various small bug fixes

0.12.8.9819 (17 Nov 2020)[]

 • Fixed various technical issues

0.12.8.9767 (13 Nov 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability, reducing freezes, and fps drops

0.12.8.9743 (11 Nov 2020)[]

 • Fixed an issue with infinite matching

0.12.8.9708 (07 Nov 2020)[]

 • Fixed various technical issues

0.12.8.9660 (31 Oct 2020)[]

 • Fixed various technical issues

0.12.8.9658 (30 Oct 2020)[]

 • Fixed various technical issues

0.12.8.9608 (27 Oct 2020)[]

 • Fixed various issues in the lobby, group gathering and group matching.

0.12.8.9569 (24 Oct 2020)[]

Added[]

 • The package from the ammo box will be destroyed automatically after unpacking
 • Sound of backpack quick drop reduced by 30%

Changed[]

 • Custom settings for each HUD element. Option to display health in old and new styles

Fixed[]

 • Weapon presets
 • Mods of current preset would reset after entering the flea market
 • Color indication for parameters when comparing the current and selected modification. Now the blue color always indicates a change for the better and red for the worse
 • When switching to the preset via the context menu, the specified weapon was not selected as the basis

Hideout[]

 • After exiting the shooting range with ESC button, player couldn’t enter it back
 • The progress of Bitcoin farm production was reset when you picked up part of the coins that were ready
 • Cartridges discarded during operations with the chamber remained on the floor of the shooting range after leaving

Other[]

 • Animation and the sound of backpack quick drop used to play twice
 • The "Vitality" skill did not reduce the chance of bleeding
 • The "Invite to group" button was the second in the lobby context menu
 • At the Reserve location, the siren did not always sound when the lever was activated
 • Blacked out limbs were not able to be penetrated by bullets
 • Player wouldn’t put the compass away in some situations
 • Other bug fixes
 • Various bug fixes on locations

0.12.8.9506 (21 Oct 2020)[]

Fixed[]

 • Problems with sorting the stash.
 • Shooting with bolt rifles without reloading the cartridge.
 • Synchronization of the flashlight state on the weapon, when it was on for the player and off for the observer.
 • Display of "Use" popup for usable items with opened container

0.12.8.9457 (19 Oct 2020)[]

Added[]

 • New skill "Сrafting"
 • New skill "Hideout management"
 • New special item Compass
 • The new item which will allow player to easily identify directions (azimuth) by pressing U key. This item will be equipped in the new unlootable slot (which means no one will be able to take your compass)
 • New type of bleeding - heavy bleeding
  • may open with a lower chance than a normal bleeding. Heavy bleeding requires special treatment items to stop (also some medical kits have the property of stopping heavy bleeding). The character with heavy bleeding leaves traces of blood on the surfaces.
 • New consumable items - Esmarch tourniquet, hemostatic syringe, kvass beverage
 • Fast backpack dump
  • the ability to quickly drop the backpack by double tapping the Z key
 • New third version of voice for BEAR
 • New faces and clothing for scavs
 • Voices of bosses (Glukhar, Sanitar and Reshala)
 • New character animations in the menu (on loading screen, in inventory, etc.).

New equipment[]

 • New clothes for USEC and BEAR (tops and lowers)
 • New equipment (armored vest, chest rig, backpacks, headphones, helmets and berets)

New weapons and weapons parts[]

 • М45А1 Pistol
 • KS-23 Shotgun
 • RFB Rifle
 • New mods for various weapons

Quality of Life changes[]

 • Redesigned the group gathering screen in the lobby. Now you can see the character models of the group members with nicknames.
 • Added display of the object resource on the quick use panel
 • For mods, weapons, items moved by the mouse (drag'n'drop), added highlight of weapons, slots and mods where they fit (green - can be placed inside, yellow - can be combined / installed)
 • Option in the game settings - selection of the body parts color in the upper left UI element (a variant corresponding to the colors from the inventory on the "Health" tab and the old variant - red monochrome)
 • Options in the game settings to select the principle of displaying the combat interface elements (automatically hide or always show - quick access zone, endurance zone and the current stance and the current health state of body parts, all can be configured separately)
 • Added an ammo loading menu in the context menu of magazines in the stash
 • At the flea market, when buying more items than are left on sale, the remaining available quantity is bought
 • Automatic sorting of character's stash, any containers, backpacks, etc. by "sort" button
 • On the preset or customization screen, the characteristics of the weapon in the characteristics window now change when pointing to the mod to be installed
 • In the kill list after the raid the field "distance" (showing the distance of the fatal shot) was added.
 • When you exit the game, we added a warning that the generator is on.
 • Added a counter for ready items after crafting in the hideout in the lower menu
 • At a flea market, current flea market filters are no longer applied to your list of offers and your wish list.
 • Sorting goods by category is now reset when moving between merchants
 • Width of scrollbar in the stash, merchants' assortment increased
 • Added a hot key to unload the chamber CTRL+R.
 • Added a hot key to re-chamber ALT+R
 • Sent friend requests can now be cancelled
 • Added "accept all invitations" button
 • After death on the post-raid statistics screen, your character is now displayed in the equipment in which he was killed.
 • If the weapon has no magazine and there is no cartridge in the chamber, then by pressing the reload, the cartridge is now charged into the chamber (if there is a bunch of rounds in the pockets or vest).
 • Outside the raid, the stash can now be opened and closed by pressing the TAB hotkey.
 • Added display of "found in raid" status icon for canisters in the hideout generator area (if the canister is "found in raid")
 • Now the "Empty" button is displayed as the last item in the drop-down menu of the canister selection for the Generator
 • Now the treatment at the therapist will be free of charge first 5 levels of character

Optimization[]

 • Optimizing the work of AI on the server
 • High Quality Color option (enabled by default, disabling can give a small performance gain at the expense of image quality)
 • Different shader optimizations

AI improvements[]

 • Added weapon swaying in bots movements
 • Improved phrases for the attack by scav bots players
 • The bots now respond to the player scav "Follow me" gesture
 • Fixed bot behavior in combat when its target is outside the door
 • Fixed bug when Killa boss reacted incorrectly to smoke
 • Improved automatic cover search system
 • Fixed one of the bugs, from which a player scav could not become an enemy for raiders in reserve bunkers.
 • Fixed one of the bugs that caused bots to pass through closed doors
 • Bots now respond to the sound of approaching behind their backs
 • Fixed bug when bot ignored player after blinding.
 • Fixed a bug when a bot did not react to shooting at it through a masking net
 • Raiders now attack the regular scavs
 • Bots now respond to BEAR, USEC fractions with appropriate phrases
 • Bots can now react to the sound of a knocked down door
 • Fixed a bug when killing guards did not change the role of left alive bots

Fixed[]

 • Bug, when the items of the killed PMC character had the "found in the raid" status for the scav character of the same PMC player, in the same session
 • A series of bugs with the ability of the character to look through the walls
 • A series of bugs with invisible characters after spawning
 • Bug with missing display of the list of weapon presets
 • Setting and removing mods now resets sight mode (to correct a bug with aiming without image in lens)
 • Bug of no animation for picking objects from a third person view
 • Error 228, when special characters were used to name a preset
 • A bug with the blocking of further use of context voice lines, if you open the inventory during the sounding phrase
 • Bug, when on the items selection window for weapon crafting in the hideout, offered parts were already installed on the weapon
 • Bug, when the effect of "painkillers" or "stimulants" was removed earlier than the shown time
 • Bug, when the inventory broke down and caused an error, if in raid you removed weapons through Del key
 • Bug, when the explosion of frag grenades did not impose a contusion effect
 • Bug, when the gun stopped firing in automatic mode, if you start to quickly press the fire button before holding it
 • A bug, when the state of the stock fold was desynchronised , if an operation with the stock was performed during the operation with the object
 • Different bugs leading to a close enemy spawn
 • Bug, when the message counter increased by the number of unread messages when a new message was received after a raid
 • Tooltips and UI objects hanging in the interface
 • Bug when the image froze in the optics after using a thermal imaging device
 • Different bugs related to the ability to move items from not fully searched vests, backpacks, etc.
 • Desync of the price of quick health treatment
 • Bug with duplicate of Prapors' portrait in merchant menu
 • Fixed the duplicate image effect with heat haze effect
 • Bugs related to switching views to the hideout when the NVG on character is on
 • Error related to quick treatment when entering the Hideout
 • Bug, when the body took a static ragdoll position before touching the ground (problem with bodies hanging in the air)
 • Bug when the player would not receive the group status in the lobby
 • Bug when the resolution of the screen would not change after changing the screen mode
 • Bug, when you could open context menu in the window of item transfer
 • Error spam after suicide with a grenade, related to decal rendering
 • Bug, when jump action was in actions queue, if player tried to initiate jump, while laying down
 • Bug, when standing level didn’t decrease after quest fail
 • Bug of cycled animation, when installing weapon modifications while reloading
 • Bug, when healing wasn’t interrupted during load / unload of a magazine
 • Bug of healing animation getting stuck, while installing weapon modifications via DragNDrop
 • Bug of inability to unload a magazine, which was in the magazine case
 • Disabling buttons of installing and uninstalling video cards to a bitcoin farm, during sending of query related to interaction with them
 • Various fixes and visual improvements of interfaces
 • Bug, when changes to marker on a map were not saved
 • Bug, when game client was unable to close after 601 backend error for online and offline raids
 • Many different fixes on locations
 • Various fixes related to rain and soaking of surfaces
 • Various fixes for backend, related to increase the backend and overall game stability
 • Bug, when armor didn’t receive any damage from explosions of AGS and FN GL40 grenades
 • Delay before pulling the trigger of SV-98
 • Fixes related to delayed actions on the lobby screen when gathering a group
 • Bugs with the elite level of Vitality and Attention skills - NEW!
 • Various fixes of minor bugs and errors

Changed[]

 • Stims and medical items now can remove contusion effect
 • Skills that require body hit to progress are not going to be progressed with your party members
 • When character is blind by flashbang, he will always reload with mag drop
 • Decreased damage radius of FN-GL40 grenades
 • Increased armor piercing of 7.62x25mm TT ammo
 • PC blocks now spawn ssd and sas drives, various big containers - various equipment - vests, backpacks etc. (in addition to existing loot)
 • Big plastic containers now spawn more items in general
 • Minor changes to AI scav loadouts
 • Increased fall damage
 • In the quest line The Tarkov shooter player now can use any bolt action rifle
 • Quest to unlock trader "Jeager" is now available after accepting of "Gunsmith 1" quest. Requirements for quest “Gunsmith 1” lowered to level 2
 • Reworked player spawn points at Reserve base location
 • Scav players spawn at the Reserve location is made later in time
 • Reduced the traders restock timer to about 2 hours (it was once every 3 hours)

0.12.7.9018 (23 Sep 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8989 (22 Sep 2020)[]

 • Client update containing minor technical improvements.

0.12.7.8922 (17 Sep 2020)[]

 • Client update containing minor technical improvements.

0.12.7.8899 (16 Sep 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8882 (15 Sep 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8869 (14 Sep 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8859 (11 Sep 2020)[]

 • Client Patch aimed at reducing the unloading time after leaving a raid.

0.12.7.8824 (08 Sep 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8781 (07 Sep 2020)[]

Fixed[]

 • The position of the "Invite to group" button is now below the "Report offensive nickname" button in the lobby
 • Error that may have occurred when entering the Lab location
 • Various minor bug fixes

0.12.7.8753 (31 Aug 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8735 (27 Aug 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8707 (26 Aug 2020)[]

Changed[]

 • Fixed several glitches
 • Fixed a bug in online mode which caused AI to be running in place
 • Fixed minor errors
 • Added ability to report offensive nicknames in the lobby

0.12.7.8694 (20 Aug 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8642 (18 Aug 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8599 (13 Aug 2020)[]

Fixed[]

 • Optimizations of memory consumption.
 • A bug with the grenade launcher's load status.
 • A bug with the glass shader (face shields).
 • Error when purchasing items in exchange for dogtags.
 • A bug when the character did not leave the location, after the reconnect at the "train” exfil.
 • Various fixes for bot behavior.
 • Various bugs and problems on locations.
 • Various minor bugs and problems.
 • A bug when the bitcoin price generation was not related to IRL price

0.12.7.8445 (3 Aug 2020)[]

Fixed[]

 • A bug when scavs could attack through vehicles
 • A bug when skill levelling by continuously repeated actions, fatigue was not multiplying as intended
 • A bug with damage caused by grenade explosions through walls and ceilings
 • Displaying the price “999 999 999” when the product ran out of stock at the flea market
 • A bug with the sprint and overweight would level “strength” skill slower than it should
 • A bug when AI couldn’t hit leaning player
 • A bug when all AI in the area would rush and storm player’s position
 • A bug when AI would stop reloading his gun using ammo in his inventory
 • Error “Can't enable ArmsAnimatorCommon. ArmsUpdateMode:Manual “
 • Error “NullReferenceException EFT.UI.DragAndDrop.TradingItemView.SetPrepareBorder”
 • Various issues in Sanitar boss and his guards behaviour
 • Other various errors and issues

0.12.7.8398 (31 July 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.7.8334 (20 July 2020)[]

Added[]

 • Customs expansion (expansion of industrial area, construction site, added many new explorable buildings, stationary weapons, new location for Reshala spawn etc.)
 • Added new scav boss - Sanitar.


A former doctor, he worked in the health resort "Lazurny bereg", and before that in the TerraGroup laboratory. After the events that happened in Tarkov, he gathered a gang with former colleagues and operates on the "Shoreline". Actively uses professional skills in combat, quickly healing himself and the gang members. He uses various stimulants and medications, including those of his own production. He can quickly perform surgery by pulling out a bullet or applying a tourniquet on the field. Sometimes he is loyal to the Scavs and can leave a couple of first-aid kits or other medical supplies for his own group members on location
 • New quests on Shoreline
 • System for reporting suspicious players, unacceptable nicknames and game bugs abusers (on the post-match screen)

Improved AI behavior[]

 • Bots can pick up items now
 • Improved AI behavior when they see bodies
 • Bots now can pick up a second firearm from bodies
 • AI now can greet each other or player scavs, showing their peaceful intentions
 • Bots will eat\drink while in peaceful mode
 • AI will perform a mag check when in peaceful mode
 • Bots can check someone for friend or foe by aiming at him for some time, if they’re not sure of one’s intentions
 • Bots will sprint while patrolling if they consider the spot being dangerous
 • AI will be able to storm the player as a group, if he’s holding position and attacking them
 • AI will try to avoid dangerous places

New weapons[]

 • FN GL40 Grenade launcher
 • Mossberg 590A1 Shotgun

New ammo[]

 • .366 AP-M
 • .45 ACP Hydr-Shock
 • 9x19 mm QuakeMaker
 • 9x19 mm 7N31
 • .45 ACP Lasermatch FMJ
 • .45 ACP AP
 • 7.62x51 mm M993
 • 40x46 mm M381 HE
 • 40x46 mm M386 HE
 • 40x46 mm M406 HE
 • 40x46 mm M433 HEDP
 • 40x46 mm M441 HE
 • 40x46 mm M576 buckshot

Added new stimulants[]

 • 3-(b-TG)
 • L1 (Noradrenaline)
 • P22 (Specimen 22)
 • AHF1-M
 • Meldonin
 • "Obdolbos" cocktail
 • M.U.L.E
 • Added an additional icon for the network connection status in case of high packet loss
 • In the container slots window, the container tag is now displayed in the header

Iteration of improving and reworking the skill system[]

 • New skill "Surgery"
  • Reduces HP penalty for surgery
  • Improved surgery speed
  • (Elite) No HP penalty for the restored body part
  • (Elite) Maximum increase in the speed of surgery
 • New skill "Aim drills"
  • Increase of the aiming speed
  • Decrease the volume of aiming
  • (Elite) No hand shaking at any stamina value, first 2 seconds after aiming
  • (Elite) Reduced hands shaking during tremor and fracture, the first 2 seconds after aiming
 • Rework of the “Strength” skill
  • Increase all weight limits
  • Increase the speed of the sprint
  • Increase the jump height
  • Increase the strength of the grenade throw
  • Increase the strength of a melee attack
  • (Elite) The weight does not take into account the weapons on the sling and on the back
  • (Elite) Melee attack can be stronger than usual
 • Rework of the "Endurance" skill
  • Increased feet stamina
  • Reduced stamina consumption for jumping
  • Increased holding breath time when ads
  • Increased the speed of breath recovery
  • (Elite) Maximum increase in breathing recovery rate
  • (Elite) Breathing is no longer dependent on energy
  • (Elite) Increased stamina reserve
 • Various fixes in old skills
 • Added 5 HP to the health of “Chest” zone (from 80 to 85)

Optimization[]

 • Optimized the rendering of decals
 • Fixed freezes that happened when the sound of thunder or the sound of grenades exploding was played
 • Optimized the performance of the game server
 • Fixed an issue with killing the boss of a group of raiders who appeared on the scene after interacting with the trigger was leading to errors on the server
 • Minor optimizations on the first shot or hit
 • Optimization of hideout sounds
 • Fixes of errors that could potentially lead to different freezes

Fixed[]

 • Iteration of fixes and corrections in UI
 • Bug with the PostFX menu that remains on the screen after closing the settings
 • Bug playing the sound of contusion if the sound is turned off in the settings
 • Bug of jerky animation of shooting weapons in the Hideout shooting range
 • The passage of raiders on the laboratory through the doors
 • A bug that allowed you to quickly move when constantly tapping the "Run" button when overweight
 • AS VAL with the handle adapter "Rotor 43" is now impossible to fold
 • Inability to exit the location via the paid exit “Car”, if you reconnect at the start of the exfil timer
 • Bug with throwing away the magazine when reloading the weapon via the context menu
 • Error 228 when receiving items from an expired email
 • Formulas for calculating prices for items with its resource and its commissions
 • After the reconnect, the equipment that was not searched become searched
 • The sound of the visor on/off remained at one point, and does not follow the character
 • Bug that wouldn't block buttons on the bottom panel after reconnecting as a Scav
 • Interface block if you go to the “Map” screen without a map
 • Bug when the "Receive all" button opened only the first and last message with items
 • Various bugs with switching the sound from “outdoor " to "indoor", and back, when reconnecting
 • Bug of not blocking an item after it was added to the merchant's sales table
 • Cartridges from packs of cartridges found in raid now have the status " found in the raid”
 • Error when studying items from the scav box

Fixes in the flea Market[]

 • The search will be updated if you delete and add an item to the wish list
 • Loss of a player's nickname and rating from the offer line after applying filters
 • The “search by item" option now resets the selected filters
 • Bug displaying the loading spinner on top of the list of offers
 • The mount without the “Found in raid" label ceased to be semitransparent (blocked) in the selection of the item for the offer, if you put and remove the mod on it
 • Bug when the merchant's avatar was flattened
 • Incorrect tag behavior on marked items for a flea market offer if you select multiple items from the container, closing and opening the container
 • Horizontal scrollbar on the product sales screen
 • Bug when the player couldn't put 2 identical weapons on the flea market if one of them was included in the starter kit for pre-order
 • Error 1508 - You send bad items- when putting an empty pack of cartridges on a flea Market
 • Bug, when for buying through a flea market goods from npc merchants needed items found in raid

Fixed in weapon presets[]

 • Displaying the indicator “you have mods to build” when there are no mods for the build in the stash
 • Bug when the build could have been built with the wrong mod that was not in the preset
 • Weapon disassembly bug if you build the same preset twice with the same weapon
 • Ability to select items that are blocked for purchase, via the presets by clicking the button “Select all”
 • Packs of items are no longer displayed in the purchase lists of preset mods
 • The purchase lists of presets no longer display items the player's own offers
 • Added an error about lack of space when purchasing preset mods
 • Bug when opening presets through the lower panel that caused the game client to freeze

Fixed in the hideout[]

 • Various fixes in the bitcoin farm
 • White authorization screen if you improve the pre-order version while in the hideout
 • Bug when it was possible to install a filter with zero resource in the “Water collector” and it could not be uninstalled
 • Calculation of fuel consumption time in the “Generator " zone
 • Bug duplicating the canister icon, when selecting a canister, in the “Generator" zone

Other fixes[]

 • Various bugs in group chat
 • Bugs with the discharge of weapons in the stash
 • Incorrect position of the fire mod pin and the turn of the barrel of the PPSH
 • Visual bug for displaying a zero bonus in the base level zones in the Hideout
 • Visual bug with the availability of time selection before the raid on the Laboratory screen
 • A bug where the player could spawn outside the location
 • Spamming error NullReferenceException: MuzzleManager
 • An error that occurs every time after treatment or getting a fracture
 • "Failed to create device file" error that occurs during client downtime
 • Errors when assigning voice commands
 • Spamming error when a large number of bots are active in the offline mode
 • Various errors while loading in raid
 • Various bugs and issues with Customs location
 • Various bugs and improvements related to AI
 • Fixed a bug when bots didn't follow a grenade throw with a voiceline
 • Fixed a handful of bugs related to bots getting stuck
 • Fixed a bug where a Gluhar would not react to a killed in the head ally
 • Fixed a bug when bots tried to heal a blacked out body part
 • Bots are now able to treat debuffs on blacked out body parts again
 • Fixed a handful of bugs with bots knocking out doors
 • Other AI related bug fixes and improvements
 • Various localization fixes and improvements
 • Other minor bugs and issues

Changed[]

 • Now it is possible to examine items from the construction requirements screen in the Hideout
 • Added displaying the time before the bleeding effect disappears in the stash
 • Now if you are not matched to the raid within 45 minutes, the search will be canceled
 • Updated SV-98 animation, hold, new animations when entering and exiting a sprint, new hold in the menu and on the loading screen
 • Updated PPSH animation, hold, and new animations when entering and exiting a sprint

0.12.6.8233 (20 July 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.8170 (14 July 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.8026 (1 July 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7998 (30 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7982 (29 June 2020)[]

 • Added 2 new quests for Prapor (available after lvl 10, right after “BP depot” quest)

Fixed[]

 • Double damage by a gunshot wound in the thorax
 • The outdoor sound was played indoors after reconnect
 • Killa didn’t shoot back for different reasons
 • Weapon icon won’t get blocked in the window “Add offer”, after adding a weapon mod without “found in raid” status.

Other[]

 • Various improvements, optimizations and freeze fixes
 • Technical fixes

0.12.6.7886 (26 June 2020)[]

 • Roll back last update due to ping spikes issue.

0.12.6.7959 (26 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7886 (22 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7865 (19 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability
 • From now on you can sell guns on the flea market only if it was found in raid.
 • Barter on the flea market is only possible with found in raid items.
 • Various technical improvements of anti-cheat system.

0.12.6.7765 (13 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7738 (11 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7709 (10 June 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.6.7679 (10 June 2020)[]

Added[]

 • Dogtags taken from PMCs should now have “found in raid status”. This status can be lost the same way as it is for other items.
 • Added prioritization of items for crafting and building in the hideout. Items without the “found in raid” status are used first, while items with the "found in raid" status will be used later.

Fixed[]

 • One of the bugs causing FPS drop on interface screens
 • Sharpness change of shadow cascades, now the transition between different shadow rendering quality is smoother
 • One of the spawn bugs, when some AIs on the location could be invisible to the player
 • One of the bugs causing grenades explosion without sound and effects
 • Flea market interface bug when an infinite loading indicator appeared on top of the menu
 • Bug displaying blood drops effect on the screen if there is a character nearby that takes damage from barbed wire
 • Bug of taking damage from a barrel with fire if it is hit by another player
 • Bug with saving the scroll bar position when switching between merchants
 • Bug when the last outdated item wouldn’t disappear after error
 • Spamming error when extracting through car after grenade explosion
 • Error 1508 when adding an offer to the flea market with items added in 12.6 patch
 • Error.Collider.ContainsPoint.GetVolumeByPosition (or .isolatedVolumes)
 • Error during creation of character EXCEPTION: System.InvalidOperationException: Sequence contains no matching element
 • Some errors while loading after raid end
 • Various minor errors and issues

Fixes related to binaural audio[]

 • Kicking door out sound is now less muffled
 • Sound of movement while crouched and on minimal speed is now more quiet
 • Contusion sounds are now working properly with binaural audio
 • Various minor bug fixes

0.12.6.7456 (28 May 2020)[]

 • This update wiped player levels and stashes. Only weapon presets and examined items in the handbook were kept.

Added[]

 • "Captcha" was added to the flea market.
 • If there are suspicious actions at the flea market and in the trade, a captcha may appear.
 • If you enter the captcha incorrectly three times, the account will be blocked from accessing the flea market for 5 minutes, after which you will need to enter the captcha again to buy the item.
 • Each subsequent three times incorrect entry will increase the time of the ban.
 • Access to trading will not be banned, but it will require entering a captcha.
 • All stashes, for all editions, increased by 2 rows (+20 cells)
 • Improved the display of objects via thermal imaging devices. Through thermal imagers, now, as in real life, it is impossible to spot through the glass.
 • Ability to lean while prone
 • Added the first iteration of Steam Audio, aimed at improving the positioning of sound in game, it can be turned on with the option “Steam Audio: Binaural audio” in the game settings. This option is disabled by default.
 • Now you can't sell items that were not found in raid on the flea market . This rule will not apply to weapons.
 • When combining stacks of items found in raid with items not found in raid, all items will receive not found in raid status.
 • Items that are placed in a secured container get the status " found in raid” only when you exfil the location with the status “Survived” (“Ran through” is not counted).
 • When you exit with the status "run through” or death, all items in your inventory that you brought out lose the "found in the raid” status
 • If you enter a raid with items that have the "found in raid” status, the items lose this status.
 • When buying an offer from the flea market, the item also loses the "found in raid” status
 • The quest reward obtained by completing a quest, crafted in the hideout, the Drops, and items obtained through the scav box will have “found in raid” status
 • All the Fence's goods will not have "found in raid” status
 • A large number of UI layout edits and UI bug fixes
 • The resource of items (fuel, medicine, etc.) is now displayed in the flea market interface
 • Now the currency icons at the flea market are colored differently
 • 5 new parts for the AR-15/M4, not available from merchants (you will have to search for them on locations and in the inventory of bots)
 • New character tops and bottoms
  • BEAR - top " Tigr”
  • BEAR - pants from " Zaslon” equipment kit
  • USEC - Urban Responder
  • USEC - Deep Recon pants
  • Scavs - Motocross Jacket
 • New gear

Optimizations[]

 • Various CPU optimizations
 • Sound optimizations
 • Optimization of casing, muzzleflashes
 • Optimizing the creation of decals

AI improvements[]

 • Improved behavior of ordinary scavs, now they can cooperate
 • Fixed a bug that when a player falls into the bot's legs, the bot can’t hit him
 • Fixed a bug where the Gluhar and his guards did not react to the enemy
 • Fixed a bug where the Gluhar did not react to shots and the death of his guards
 • Fixed a bug where the Shturman's guards did not take their positions
 • The Sturman's guards will no longer rush between points while in peaceful behavior
 • Bots no longer attack a player scav who has killed another player scav (the aggressor)
 • Increased variety of bot patrol routes on locations

Fixed[]

 • A bug where the border of the interface elements were twitching
 • The mastering counter is now updated during the raid
 • One of the bugs where player did not hear the fall of the grenade
 • Ripples in the FLIR thermal imager
 • Bug that would cause inability to open the inspector of items on quest items
 • One of the bugs of incorrect calculation of the amount of money when purchasing an item
 • Bug when a grenade would not fly through the window if you throw it too close to the window
 • A bug where the character could pass through obstacles if player would switch to melee weapons while checking the weapon's fire mode
 • Bug when the image in the inactive optics was frozen if several sights were installed
 • Bug of inability to complete the quest if the player lost the connection to the server at the time of selecting the quest item
 • Bug when the sight image was frozen after reconnect
 • Visor audibility sounds, prone movement, third-person character shortness of breath
 • Bug when a character could move to a prone position while jumping
 • Blocking the examining of items if the player has started examining an item in the handbook
 • Movement bug, when a character could increase their speed as a result of running and jumping
 • A bug where the reconnect while indoors led to the fact that all sounds were not switched as indoor sounds
 • Bug when there was no animation for a melee attack while prone
 • Bug when a broken visor was visible against the background of the preset or modification screens in the Hideout
 • Spamming AI error on the server, related to searching the bot's path
 • Spamming error on the client “Graphics.CopyTexture called with null destination texture” when opening inventory
 • Lack of sound when switching magnification on some scopes
 • Error when the storage time of items in the email displayed a negative value when opening the window or receiving the mail
 • Bug that didn't display the list of friends for invite to the group dialog
 • Bug that caused deleted messages to appear in the dialog after sending new messages
 • Fixed incorrect position of the “Old school" bottom clothing icon
 • Various other bug fixes
 • A large number of fixes on locations (culling fixes, physical colliders, visual bugs, etc.)
 • Various localization edits
 • Various fixes in the animation system
 • Various network fixes
 • A large number of various technical fixes aimed at increasing the stability of the game

Fixed at the flea market[]

 • Layering of the offer description in fleamarket UI
 • Bug of deducting twice the number of items from the merchant, when buying two items
 • Bug of overlapping the drop-down list of filters with elements of the offer list interface
 • Improved display of the purchase limit
 • Displaying the maximum number of items when purchasing a single offer with multiple items
 • Bug of inability to buy several items for barter

Fixed in presets[]

 • Bug for selecting blocked offers, if you put a checkbox when purchasing items for a preset “Select all”
 • Flea market interface block, when purchasing preset items, as a result of an error
 • Various other fixes


Changed[]

 • Removed the audio notification about the completion of crafting during the raid
 • Now you can't throw grenades while sprinting
 • Changed the conditions for the status “Survived”. Now you need to stay in the raid for at least 10 minutes or gain at least 600 XP before leaving the location.
 • Increased the amount of experience required for the first 20 character levels
 • Simplified Jaeger's quests
 • Changed various old quests, new rewards have been added
 • A large number of rarity edits and chances of items spawn
 • Increased the variety of items spawned in loot containers
 • Improved the quality of loot issued for a successful extraction with a friendly Scav
 • Various changes in the characteristics of items
 • Various changes in the equipment of bots and the player scavs
 • Various changes in loot spawn points locations

0.12.5.7295 (15 May 2020)[]

 • Limitations of view in the thermal imaging scopes
 • Various bugs that could affect the performance of the game and freezes

0.12.5.7214 (14 May 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.5.7184 (08 May 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.5.7070 (01 May 2020)[]

Fixed[]

 • Game crash and freezes when opening the message system
 • One of the reasons why players freeze on the synchronizing with other players screen
 • Error 228 when using the quick treatment system
 • Artifact in the scope of the AGS grenade launcher
 • In Post FX settings, the brightness effect range is reduced by half

0.12.5.7013 (29 Apr 2020)[]

Fixed[]

 • Bug that caused parts of the location to disappear in some places in the optics.
 • Minor icon display issues on the quick treatment screen.

0.12.5.6924 (27 Apr 2020)[]

Optimizations[]

 • Redesigned part of the optics functionality, which reduces the occurrence of errors and on some PC configurations gives an increase in performance while aiming.
 • Fixed some subsystems that could cause short-term freezes.
 • Various minor performance improvements

Added[]

 • New Therapist service - quick treatment, available at the end of a raid. Allows you to heal the character immediately after the raid, as well as shows the sources of damage in untreated parts of the body in the raid
 • "Hideout" and "main menu" are added to the panel at the bottom of the screen for quick access
 • In-game color correction settings (post-fx)
 • Various improvements to the UI layout
 • Added dependence of mouse sensitivity on the multiplicity of optics

Fixed[]

 • Fixed one of the bugs where the grenade and its explosion were not visible
 • Fixed a bug with the missing image in optics after reconnect
 • Fixed a bug displaying the movement of the bots in the third person
 • Fixed a bug where money could be spent on insurance from the character's inventory, and not from the stash
 • Fixed a bug that blocked the entire interface when calling the context menu
 • Fixed one of the bugs that caused the player to see the "Leaving the game" error before the end of the raid
 • Bolt-action sniper rifles have a shot sound delay removed
 • Fixed a bug where the sharpness setting was reset
 • Fixed an exploit with a door pushing the player out at an Interchange that allowed you to get into a locked pharmacy
 • Fixed a bug with displaying the map if you zoom in and out
 • Fixed incorrect display of a third-person grenade throw
 • Adjusted the position of the weapon behind the character's back
 • Fixed a minor bug that turned on the flashlight when getting into the Hideout
 • Fixed cursor position offset when dragging windows (inspector menu\looting interfaces) for 2K resolution
 • Fixed a bug that left the inspector window open if you close it via ESC
 • Fixed a bug where aspect ratio changed every time the game was launched
 • Fixed a bug where the stock of weapons in the inventory does not fold if the player is holding a melee weapon
 • Fixed a bug where the context menu on the map screen disappeared
 • Various bug fixes on locations
 • Many different fixes in the interfaces
 • Various bug fixes for AI behavior
 • Various minor bug fixes and improvements

Changed[]

 • Location map moved from the matching screen to a separate button
 • Now, when using items, the use of the new item is blocked until the use of the previous one is completed

0.12.4.6716 (12 Apr 2020)[]

 • Technical update aimed at potential improvement of the game performance

0.12.4.6675 (09 Apr 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.4.6673 (08 Apr 2020)[]

 • Reduced crashes caused by changes made in the previous patch

0.12.4.6617 (08 Apr 2020)[]

 • Fixed some causes for the main freezes during combat
 • Various bugs causing minor freezes and stuttering have been fixed
 • Fixed a bug where ammo was visually being spent in the hideout's shooting range (and related bugs)
 • Fixed a bug of the ability to get to the Lab during nighttime
 • Partial interface layout fixes for 4:3 screens. The screen layout for selecting the location and group lobby got affected
 • Fixed a bug that occurred when trying to buy mods for a weapon preset
 • Various technical changes

0.12.4.6616 (05 Apr 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.4.6465 (26 Mar 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.4.6462 (25 Mar 2020)[]

 • Fix for the issue with sounds of sidestep and inability to use items from containers in crafting.

0.12.4.6440 (25 Mar 2020)[]

Strength and Endurance skills of those players who were able to level it up to high levels or to max level have been reset/wiped

Fixed[]

 • Fixed various exploits for leveling skills
 • Fixed invisible obstacles on Shoreline
 • Fixed a bug when a message about the unavailability of goods would be shown above the list of offers on the flea market
 • Fixed elevator extraction on Lab
 • Fixed a bug which allowed to use parts of an equipped weapon for production in the hideout
 • Fixed a bug which wouldn’t let the character run even though there is available stamina for it
 • Fixed a bug which caused Error 228 when folding stock on the message screen
 • Fixed sound overlapping and changed siren sounds on Interchange
 • Weapon modding interface now has no limits on 21;9 screen format
 • Some pop-ups now appear in the middle of the screen
 • Strength skill now gives an additional bonus for sprint
 • Fixed a bug which wouldn’t allow a player to fold a stock of a gun when he had melee weapon in his hands
 • Fixed a bug which caused the main menu to not open because of an error
 • Fixed a bug with quest progress not being shown properly in following raids
 • Fixed an error which could occur while completing “An apple a day keeps the doctor away” and "Mentor" quests
 • Fixed texture of CAA RS47 handguard
 • Fixed a bug which caused an inability to crouch when having max overweight
 • Fixed a bug with inability to pick up items when wearing Slim Field Med Pack backpack
 • Fixed a bug with missing items when upgrading the pre-order package
 • Fixed a bug which caused a player to get stuck on a loading screen when canceling matching
 • Fixed Error 228 which occurred when you would try to put an item in the cells which were occupied by items recently used in crafting
 • Fixed a bug when weapon preset wouldn’t get saved when returning to preset screen
 • Various minor bugfixes

Changed[]

 • Lowered the weight needed for leveling strength skill. Strength starts to level from 48.75 kg, until this level - the endurance skill will be leveled.
 • Added heavy breathing when the character is out of stamina (sounds of heavy breathing and shaking hands)

0.12.4.6297 (14 Mar 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.4.6254 (12 Mar 2020)[]

Added[]

 • Interchange location has been reworked
 • Interchange location lighting has been updated
 • New interactive objects, new location exfils
 • Various problems with culling, physical colliders have been fixed
 • New mechanics, overweight. The character receives various debuffs while carrying a certain amount of weight (increased equipment noise, movement speed limits, increased stamina consumption, etc.)
 • Fatigue effect debuff has been added, which appears if the character keeps the stamina at a low level for a long time. Energy consumption increases with this effect.
 • Now The character's stamina indicator is divided into arms and legs. The arm's stamina is consumed when aiming, throwing grenades and fighting with melee weapons. The legs stamina is consumed during sprinting, jumping, changing body positions, etc. Also, the legs stamina starts to drain when the hand's stamina drops to zero.
 • The "trading "flea market", "inventory" buttons have been added to the bottom panel of the interface for quick access.
 • New hand grenades based on the VOG-17 and VOG-25 prototypes.
 • The resolution of your screen is automatically determined and applied as standard settings, at the first start of the game.
 • New weapon mods
 • New sets of character customization and equipment
  • New BEAR top called “Telnik”
  • New BEAR pants called “Tiger”
  • New USEC top called “TIER2”
  • New USEC pants called “Commando”
  • New SCAV top “Olimpic shirt Russia”
  • New body armor, tactical vests, backpack, helmet, active headset
 • Grenade case
 • New barter loot and new trading schemas requiring this loot
 • New hideout crafting schemas
 • New quests with new outfits as a reward

Optimization[]

 • Minor lightning optimizations
 • Minor decals optimizations
 • Various server stability optimizations

Fixed[]

 • Fixed a bug in which saving the weapons preset, all inventory, and trading operations could freeze
 • Fixed part of inventory display bugs at 2k (or 1440p) screen resolution
 • Fixed a bug where AI corpses could disappear during reconnect
 • Displaying of notifications while receiving weapons from a SCAV box has been fixed
 • Fixed a bug when the production timer might not be updated when the generator ran out of fuel
 • Fixed a bug when it was impossible to enter the hideout after transferring graphics cards from the Bitcoin farm
 • Fixed a bug when the context menu did not appear on items brought by SCAV
 • Fixed a bug when the item could remain unexamined after production
 • Fixed a bug when you, with a pistol or melee weapon, press the sprint button twice, the character runs in place
 • Now you won’t be kicked to the main menu, after receiving a “the stash is full” error
 • Fixed hideout bug which allowed to appear a window for transferring items from the first-person view
 • Fixed pop-ups which can appear not in the center of the screen
 • A bug while the pop-up with a list of missing items appears beyond the screen
 • Fixed a bug which caused errors at the flea market while there are barter offers
 • Another various bug fixes and corrections

Changed[]

 • Stimulants parameters have been adjusted, debuffs became weaker
 • The weight of various items has been adjusted
 • The flea market is now available from the 10th PMC lvl (was lvl 5)
 • Small reflex sights marks were downscaled (aimpoint, romeo, trijicon)
 • Accuracy values in weapon characteristics are now displayed in Minutes Of Angle
 • We added a weapon name to the standard weapon presets, which they relate to

0.12.3.6152 (04 Mar 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.3.6090 (29 Feb 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.3.6047 (26 Feb 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.3.5985 (20 Feb 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.3.5961 (19 Feb 2020)[]

 • Minor optimization of the game client
 • Fixed a bug which allowed to disassemble weapon in character’s hands through the preset screen
 • Minor visual fixes
 • Various bug fixes

0.12.3.5834 (11 Feb 2020)[]

 • Fixed a critical bug where the character's hands were twisting when entering the hideout in the first-person view
 • Fixed a bug where it was impossible to select items for production when there were several items in the production scheme
 • Fixed a bug in the production of SP-6 rounds, when the requirements specified a lot more items than actually needed
 • Fixed a bug where it was impossible to quickly transfer items to a secured container by transferring items on its icon
 • Various small bug fixes

0.12.3.5776 (5 Feb 2020)[]

Added[]

 • Added the context menu “Equip” for the receiving letters screen
 • Now you can choose which items you want to use in crafting

Optimization[]

 • Minor game server and game client optimization, fixes

AI[]

 • Now they take into account the distance to PMCs when firing a grenade launcher
 • Fixed a bug in which bots did not go out from under the fire and started healing
 • Various minor behavior fixes

Fixed[]

 • Fixed a bug where at the end of the raid, statistics from the previous raid was displayed
 • Fixed a bug in which the sound filter of active headset and the faceshield effect were applied in the hideout after reloading weapons in shooting range
 • The bug with ammo check was fixed, when it was possible to find out the amount of rounds in magazine, by moving it from cell to cell. This is the functionality of the elite skill level.
 • The weather system has been reworked, now it will work more correctly and will switch smoothly
 • Fixed a bug where one product was bought when pressing the Y button on a flea market
 • Fixed a bug where it was impossible to transfer the item to inventory by CTRL + Click and interaction with weapons was blocked
 • Fixed a bug where voice settings would not change
 • Fixed a bug in which there were empty fields on PMC dogtag, it happened in case of suicide. Now there will be dashes instead
 • Fixed a bug where the character did not raise-lower the visor of the helmet in the first person
 • Fixed a bug that would not allow in some cases to unload ammo from the magazine
 • Fixed a bug in which the stash screen was available during raid
 • Fixed a bug in which the weapon modification was not equipped with the use of context menu
 • Hideout, fixed incorrect display of the production timer
 • Flea market, fixed a bug in which an incorrect tax was calculated and could withdraw more money when setting an offer
 • Flea market, now you can put up an offer, in exchange for the main part of the weapon
 • Flea market, fixed a bug when the current search was not updated when the filter was reset
 • Flea market, the order of displaying categories and items displayed in the item search has been fixed
 • Flea market, now items inside a category are in alphabetical order
 • Flea market, fixed a bug where a message appeared about putting up a pack of goods when only one item was displayed
 • Flea market, fixed a bug, when sorting armor by its condition, broken armor used to be displayed
 • Fixed display of drop-down menu of items when receiving insurance or letters from a flea market
 • Fixed a bug when the automatic transfer of items from mail was interrupted, the “take all” button became unavailable
 • Weapon presets, fixed a bug when the characteristics of the weapon were displayed, in the absence of the gun itself
 • Weapon presets, now the popup for entering the preset name is not showing up every time, when you click on the “save” button
 • Weapon presets, a bug was fixed where the message that there are all the mods necessary for assembling did not appear
 • Weapon presets, now the filter is reset, after searching for items, through presets system
 • Weapon presets, fixed sorting of items on the flea market, according to weapon filters
 • Ergonomics parameter display bug is fixed
 • Fixed bug with displaying quest progress during the raid
 • Quests, fixed the display of reward for the quest “An apple a day - keeps the doctor away”, now it is issued according to the description
 • Fixed a bug that prevented stacks of money from merging, giving a warning about exceeding the money limit in the inventory
 • Fixed one of the layering errors of the main menu on the settings screen
 • Fixed one of the bugs of layering menu screens on each other
 • Corrected display of text input when editing container tag
 • Various minor bug fixes and game error fixes

Changes[]

 • Flea market, the “remove barter items” filter setting is now enabled by default
 • Now you will not receive experience for the picking up of items produced in the hideout

0.12.2.5707 (28 Jan 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.2.5633 (23 Jan 2020)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.2.5630 (23 Jan 2020)[]

 • Technical update aimed to to fix some minor technical bugs

0.12.2.5485 (31 Dec 2019)[]

Changes[]

 • Fixed a bug where a player could see another player's camera (in the scope) during a raid
 • Fixed a localization error of lack of space for weapon preset
 • Fixed a bug with the flashlight
 • Other minor fixes

0.12.2.5482 (28 Dec 2019)[]

 • Fix the PvE mode impossibility and increase of the performance on the Lab map

0.12.2.5479 (27 Dec 2019)[]

List of changes[]

 • Now in weapon preset mode, after purchasing the necessary mods, player will be returned to the preset screen
 • Added the ability to disable icons in the hideout (i key)
 • New sounds for SKS, DVL shots
 • Redesigned Kiver-M helmet model
 • Increased rate of fire of P226

Added[]

 • New weapons: DT MDR 7.62x51, VPO 215, SR-25, ORSIS T-5000, MP-9, MP-9N
 • New types of rifle rounds: 7.62x54r, 7.62x51
 • New weapons mods
 • New clothes for USEC and BEAR (including Abibas tracksuit)

Optimization[]

 • Various location optimizations

Fixed[]

 • For single-use medicines, the “Use” item was not displayed in the context menu
 • The inability to go to the weapon presets menu through the handbook
 • The inability to go to the weapon presets menu through the trade screen and flea market
 • A bug in which after building the zone in the hideout for a second appeared a screen with the conditions for the next level of this zone
 • Bug with the display of hideout zone icons after switching from another screen
 • A bug in which, when changing weapons, an optics lens appeared in the air
 • A bug in which the player could move the hideout camera while on the weapon presets screen
 • A bug on the Reserve in which an outdoor sound was played while in bunker
 • A bug in which the flashlight on the weapon illuminated the background of the weapon presets menu
 • A bug when abruptly leaving the hideout after clicking on the “Build” button made it impossible to build this improvement in the future
 • The display of the ping value out of the raid has been removed
 • Display of fuel cells in the generator window
 • Display of raindrops on weapons indoors
 • Setting the frame rate limit in the game no longer affects the frame rate in the main menu
 • Location of the Jaeger's cache at the exit from the highway at the Interchange
 • Display requirements in the zone window after construction/improvement of the zone
 • Shoreline exfil access availability display
 • Various bugs leading to error 228
 • A bug in which items thrown away in the raid could move on the ground
 • Various localization fixes
 • Offline game impossibility fixes
 • Improved grenades sync

0.12.1.5449 (26 Dec 2019)[]

 • Technical update aimed at stabilizing the game

0.12.1.5413 (24 Dec 2019)[]

List of changes[]

 • While leveling skills, the character will now have "exhaustion” of skill per raid, this means that skill will be leveled more slowly during the raid after every repeat. If you do not level a certain skill for a while (a few minutes), the character will recover and will be able to level this skill with normal speed again. This change is directed against skills abuse (targeted and consecutive leveling of the same skill)
 • Skills now have a maximum level that can not be overcome even with stimulants-60
 • Secured containers can no longer be discarded during a raid
 • Secured containers can no longer be put inside other containers, it can only be put in the slot of the secured container of the character. If you’ve had your secured container inside another container, it will return through in-game message system after the update
 • Special optical devices, helmets and helmet mounts can no longer be placed in secured containers. If you’ve had your devices inside a secured container, it will return through in-game message system after the update
 • Added a limit on the amount of money that you can carry in the inventory of the character (no such limits in stash) - 150,000 rubles, 1000 dollars, 1000 euros (limits can be changed for balancing purposes)
 • If your character died without an equipped firearm (any kind of), then after the raid he will recover only 1% of health, not 30%
 • If you left the raid prematurely (through disconnect), then in the main menu you will recover only 1% of health, not 30%
 • If you entered the raid in a group and you were killed by a member of your group, then in the main menu you will recover only 1% of health, not 30%
 • If you kill yourself in a raid, then in the main menu you will recover only 1% of health, not 30%

Optimizations[]

 • Various game optimizations (locations, rendering)

Added[]

 • Added options in traders menu for the flea market search
 • Added hideout menu options for flea market search
 • Added a new music track to the main menu

Corrected[]

 • Fixed one of the bugs causing endless treatment animation that can not be canceled
 • Fixed a bug which caused FPS to drop if optics and canted sight were equipped
 • Fixed a bug with no sound of falling ammo casing
 • Fixed a bug with refilling empty fuel tanks by joining a raid
 • Fixed a bug with the inability of the scav to extract the raid after reconnect
 • Fixed bug with displaying stationary weapons (AGS), if you reconnect while loading it
 • Fixed a bug where when saving a weapon preset "PM", the name of this preset is assigned to all disassembled weapons
 • Fixed a bug where flea market filters were not reset after searching for weapon parts
 • Fixed a bug where required parts for weapon preset were not displayed
 • Fixed a bug where the image in optics disappeared after reconnect
 • Fixed a bug where some settings were not saved
 • Fixed a weapon preset bug where it was impossible to buy parts of a weapon build if one item from build was not available
 • Fixed a flea market bug, where the search for related items was not reset
 • Now the transition to windowed mode and back via Alt + Enter works correctly
 • Fixed a bug in weapon presets that prevented you from removing the checkmark from missing part
 • Fixed a bug where a third-person character would be stuck in the same position if not throwing a grenade after pulling the pin
 • Fixed a bug in the weapon presets interface, where the inscription "you have all the necessary parts for this preset." appeared in an empty window
 • Fixed some issues that would cause the grass to turn blue in optics
 • Various minor fixes
 • Various minor visual fixes
 • Fixed various in-game bugs
 • Increased stability of game servers

Changed[]

 • Now grenades (Hand grenades and AGS rounds) do not cause damage through walls or through the ground
 • Now you can fold the stock of the weapon by clicking the middle mouse button on it
 • Now the dot of the laser sight has become brighter
 • Now when buying items on the merchant screen the list of items is not scrolled to the top after the deal
 • Now, if you don't have the weapons you need for preset, you'll be shown a pop-up, with the missing preset parts
 • The maximum value of the “Sharpness" effect in the graphics settings has been increased to 3.0.

0.12.1.5208 (27 Nov 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.1.5148 (21 Nov 2019)[]

 • Fixed a bug where the player could not buy parts for weapon preset if the filter "Traders only" was reset
 • Fixed a bug in which the current filters disappeared on the purchase screen if the player added a new filter
 • Now the filter "Traders only" can be turned on in the pop-up "Filters"
 • Fixed a bug when the filter "Filter by item" was not displayed above the list of flea market offers
 • Fixed items menu options "Linked search" and "Required search"
 • Fixed a bug when filters on items were not deleted, when searching for an item while making an offer on the flea market

0.12.1.5100 (20 Nov 2019)[]

Optimization[]

 • Various minor optimizations

Fixes[]

 • A bug in which the game crashed when putting dollars and euros to a flea market
 • The counting bug, in post-match statistics, for fatal hit in part of the body (affects quests with the requirement to kill in a certain body part)
 • Error buying barter items at a flea market
 • A bug in which, after using the shooting range, the ability of interacting with the first-person hideout disappeared
 • A bug that visually displays the availability to improve the hideout, while there was a lack of resources for improvement
 • A bug in which it was impossible to use graphics cards that were inserted and pulled out of the bitcoin farm
 • Bunker door activation bug at military base
 • A bug in which interaction with the item was blocked after it is repaired
 • A bug in which, when a gamepad is attached, the keyboard bindings were reassigned incorrectly
 • A bug in which a weapon could bounce back to the corpse from which it was taken
 • A bug in which the number of items was not updated when they were purchased at a flea market
 • A bug in which the Fence's range of goods was not updated after pressing the “refresh” button
 • A bug in which the pain effect was not saved if the character broke his legs from falling
 • You will no longer get empty ammo boxes as quest rewards
 • A bug in which the loading time of the game was increased when setting low FPS limit in the settings
 • Fixed a bug that allowed the player to walk around the hideout with weapon in hands
 • A bug in which the sight was not installed correctly in weapon presets
 • A visual bug in which the display of bitcoins production time was incorrect if you remove one graphics card from the farm
 • Bug with displaying the hideout scene in the main menu, after error 228
 • Bug with time display in the generator
 • Fixed a bug where, after error 228 Move Error, electricity remained in the hideout, with zero fuel
 • Fixed a bug where the PMC character without weapons began to twist hands from a third person view
 • Fixed display of health regeneration and parameters in the stash
 • Visual bug displaying the name of objects on the flea market, when part of the name was hidden regardless of the scrollbar position
 • Fixed reset display of flea market filters when entering the game
 • Visual adjustments of objects in the thermal imager
 • A bug in which the nickname of the scav could be painted in the same color as the nickname of the PMC character
 • A bug in which filters were not reset on first launch
 • Fixed display of active weapons in the shooting range
 • A bug where bots could ignore players
 • Now you can’t remove the base of the weapon on the presets screen
 • Fixed visual bug with not displaying of active quests after reconnect
 • Shoreline - fixed cottage door
 • Customs - fixed construction site culling
 • Customs - fixed culling of car and stairs of a 2-story dormitory when looking through the windows
 • Customs - fixed the cars and red container culling next to a new gas station
 • Fixed the incorrect display of the visor position on helmet icon
 • Fixed a bug in the order in which the chat delete confirmation window is displayed
 • Fixed experience gain for the use of medicines in the stash, now you do not need to restart the game
 • Fixed spamming error "Screen position out of view frustum"
 • Fixed a bug when examining new items from the Fence's menu “EFT.UI.DragAndDrop.TradingItemView.OnPointerClick”
 • Fixed spamming error after reconnect “Look rotation viewing vector is zero”
 • Various technical fixes for the game settings system
 • Fixed various errors during the raid and in the main menu
 • Fixed various server bugs and errors
 • Fixed various localization bugs
 • Various minor bugfixes

Changed[]

 • Added option to adjust the sound volume in the hideout
 • Presets now get overwritten if there is a preset with the same name
 • Now after working with weapon presets, the preset filter gets reset at the flea market
 • Display of windows with information about hideout modules has changed
 • Adjusted fire damage on locations
 • Weapon presets: When searching for presets, the filter "Show only from traders" is automatically enabled
 • Removed confirmation when leaving the hideout
 • Now you do not have to save preset before searching for parts at the flea market

0.12.0.5054 (15 Nov 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.5032 (14 Nov 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.4932 (11 Nov 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.4921 (1 Nov 2019)[]

 • Fixes regarding full-screen modes
 • Icons of folded weapons are now displayed correctly
 • Firing ags is now audible indoors

0.12.0.4891 (31 Oct 2019)[]

 • Added 3 options for on-screen game modes: Exclusive full screen, Border less, and Window
 • Minor optimization of game physics processing
 • Grass Rendering optimization
 • Minor shader optimizations
 • Performance optimization for AGS shooting
 • Fixed a bug where the game client got stuck on the Awaiting session start status
 • Fixed an exploit that allowed players to accelerate while running
 • Fixed sound at the Rosrezerv Base when one could hear characters in bunkers as if nearby
 • Fixed a number of errors occurring on the client

0.12.0.4880 (30 Oct 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.4862 (29 Oct 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.4829 (28 Oct 2019)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

0.12.0.4818 (27 Oct 2019)[]

 • General maintanance

0.12.0.4813 (27 Oct 2019)[]

 • Technical changes

0.12.0.4785 (27 Oct 2019)[]

 • This update wiped player levels and stashes.

Added[]

 • The project is transferred to the Unity engine version 2018.4
 • Redesigned, optimized and added new third-person animations.

New game feature - Hideout[]

 • Building and upgrading of various zones in the hideout, each with its bonuses
 • Ability to produce different items
 • Improving the basic stats of the character (off-raid treatment rate, acceleration of skills leveling, etc.)
 • Ability to increase the size of your stash (if you do not have the EoD version of the game with the maximum stash size)

New functionality - off-raid treatment[]

 • Now the character retains health status after raid
 • Health, energy, and hydration now regenerate when out of raid
 • You can use food, water, and first aid kits to instantly restore the character's condition when out of raid
 • After death, character's health is restored to 30% and begins to regenerate at a rate determined by the various improvements in the hideout

New functionality - Weapon presets[]

 • Ability to create weapon presets from any parts that are known to your character
 • Ability to quickly find and purchase missing parts for assembly of the custom preset

New location - Reserve Military base (Rezerv)[]

 • The largest map in terms of indoor area and exploration potential
 • New exfiltration mechanics
 • Stationary 12.7 mm heavy machine gun NSV " Utes"
 • Stationary 30 mm automatic grenade launcher AGS-30 with PAG-17 sight
 • New constraints on the locations: snipers and minefields
 • Unique loot
 • Scav boss Glukhar with his special tactics

Trader service "Tactical clothing"[]

 • Available from the Ragman
 • 5 unique sets of lower and upper clothes for USEC and BEAR
 • It will be available under different conditions (the level of the character, loyalty level with the Ragman, and money price)

New trader Jaeger[]

 • He will be locked at the start of the game, and you will have to complete a quest to unlock him. He will have his own branch of quests
 • His range of products will have a large number of unique items
 • He will also have a minimum margin on the goods price

New boss Glukhar[]

 • His area of action is located on Military base
 • He believes this territory is his property and he will protect it by taking defensive positions in one of many fortified locations
 • He has 6-men team, each member has his own role. Guards are always close to the boss, stormtroopers can move forward to attack the enemy at another point, the head watch are the first to notice the enemy and impose a fight on them
 • Boss and his team strive not to leave protected positions, they will attack from windows and other fortified places, they use advanced tactics of fighting indoors and have a special model of behavior on more open terrain
 • They can use stationary weapons, they may attack or retreat to protect the boss and hold their ground. As the train approaches, the boss and his team will try to occupy the landing platform
 • They use all available weapons, often wear heavy body armor and helmets

New boss Shturman[]

 • He operates in the area of a sawmill on Woods
 • He has a “common funded stash” with the valuables. He usually keeps the key to himself
 • He prefers covert tactics, tries to attack from a distance, from cover, outplays the opponents by taking a better environment, lets players get closer into the distance of effective fire
 • He has a team of two guards
 • Boss and his guards use long range weapons

Added over 160 weapon parts and modules[]

 • An assortment of new 12 and 20 caliber shotgun cartridges
 • Assortment of new cartridges 4.6x30 and 5.7x28
 • New equipment
 • New mechanics of treatment of blacked body parts with surgical kits
 • Thermal imaging device T-7
 • New barter items
 • New consumable items type - alcohol
 • New fracture sound effects
 • New weapons: AsH-12, FN P90, M9A3, FN Five-Seven, TX-15, MP5 Kurz

New quests for old traders (+reworked some old ones)[]

New Graphics Additions/Fixes and Animations[]

 • New TAA (temporal anti-aliasing) full-screen antialiasing post effect
 • New HBAO shading post effect
 • Terrain now casts shadows and has self-shadowing
 • Texture streaming to reduce RAM consumption
 • New grass with a long-distance rendering + grass shadows option
 • New explosion effects
 • Added variable animations of first aid kit treatment
 • Added auto sorting of goods by groups in merchants menu
 • Added "transfer all" button for items transfer screen
 • Added context menu for first aid kits "cure all" when out of raid
 • Added the context menu for weapons “disassemble”
 • Added "Presets" button to bottom panel for quick transition to presets mode
 • Added auto-fill items checkbox when selecting merchants offers
 • Added stimulant properties to some of the food and beverages
 • Added display of health status before raid on the character selection screen
 • Added new sounds for different surfaces when crawling

Optimizations[]

 • Optimization of rendering and display of grass
 • Optimization of animation system
 • Optimized spawn of loot items on location
 • Optimized icon generation
 • Optimized the Ambient Occlusion effect
 • Optimization of Volumetric Light
 • Added “use only physical CPU cores" option (it is recommended for everyone to enable this option)
 • Various optimizations of the load on the CPU
 • Added optimized contact SSAO effect algorithm
 • Some optimizations of optical sights
 • Additional optimization of the locations
 • Optimized physics in offline mode
 • Optimized ragdoll
 • Optimized physics of thrown loot and grenades
 • Fixed a large number of causes of freezes and stuttering related to rendering, physics, animations, inventory, combat logic, etc.

Bot improvements and fixes[]

 • Improvement of the AI behaviour when out of combat:
 • Bots rotate their heads to increase the field of view
 • Bots can greet each other, show gestures and transmit information
 • At the request of the player-scav, AI in case of negative reaction will respond to him negatively or show a gesture
 • Bots can come close to loot containers
 • At the points of " idle " bots look around, crouch

Improvement of the AI combat behavior[]

 • Improved grenade throwing algorithm
 • Improved algorithm for calculating the rotation to the target at different distances
 • AI fixes
 • Fixed a number of bugs when bots did not react to taking shots from a long distance or when using a silencer
 • Fixed some bugs in shooting through some fences, bushes and trees
 • Fixed a bug of selecting an incorrect target when the bot ignored the nearest threat
 • Fixed a number of bugs with bots getting stuck
 • Fixed a bug where the bot could not aim if you crouch close to him
 • Fixed a bug where bots shouted threatening voice lines phrases to player-scavs
 • Fixed a number of bugs on interaction with doors

Fixed[]

 • Bug in which it was possible to install the PSO and thermal sight and the PSO lens worked as a thermal sight
 • The bug with disappearing weapons when you move the object in the stash after folding stock (bugged cells)
 • The items didn't disappear from the stash if you click "put the goods on the flea market" during the sending of the previous queue commands
 • Error 228 after transferring items and completing the quest
 • Error 228 when placing weapons on the flea market, if the flashlight was installed in different slots of the weapon
 • The interface allowed you to put the same product on the flea market several times. As a consequence of error 228
 • Error 228 when trying to make split into one cell twice
 • Error 228 when selling two samples of weapons on the flea market
 • Error 228 when moving money and then using it to repair weapons
 • Error 228 when deleting item from sender in incoming messages
 • Fixed disappearing of messages after re-login
 • Fixed a bug on the flea Market when the durability filter did not take into account the total wear of the item
 • Fixed a bug where a party member saw a "bad backend matching" error while loading into a raid
 • Fixed a bug where a new loyalty level was not opened, although all conditions were met
 • Fixed a bug where the "pick up all" button displayed not all items that were returned by insurance
 • Fixed a bug where some bots could not spawn on location
 • Fixed bug showing killer in the session end screen if the death was from a barbed wire or fire
 • Fixed UI shaking at non-standard resolution
 • Fixed a bug that stacked up the effects of painkillers
 • Bug in which the time of the effect of painkillers increased when reopening the inventory
 • Bug, in which the sound of heavy breathing of the character from the third person did not stop
 • A bug when, upon killing your own character, you could see PMC kill in kill list
 • Bug in which the character in the menu twisted the left hand
 • Bugs related to incorrect processing of picking up items
 • Bug when broken lamps would light up again if you step away and approach them again
 • Bug in which the interruption of the application of the item occurred without animations
 • Bug when interaction didn't work after throwing out equipped melee weapons
 • Bug in which the pain and tremor did not disappear after removing the fracture
 • Fixed delay in applying negative effects
 • Fixed a bug which happened when you turn your head and hits in the head could be counted incorrectly
 • Fixed a bug with the sound of a shot cutting off when changing weapons
 • Fixed a bug not displaying a cartridge in the chamber at the start of the raid
 • Fixed a visual bug displaying glasses lenses visible through fog, smoke, etc.
 • Fixed too bright reflections in the lenses of sights, or lack of reflections on them in general
 • Fixed cropping of merchants assortment if there are too many goods
 • Fixed error spamming bug when throwing smoke grenades
 • Fixed various bugs with matchmaking
 • Fixed bugs related to old quests
 • Fixed various bugs and glitches that lead to crashes of the game
 • Fixed various bugs on locations and culling issues (over 300 different fixes)
 • Fixed background sounds of locations when loading on it
 • Fixed various interface issues and bugs
 • Fixed some bugs leading to incorrect post-raid statistics
 • Various network fixes and improvements related to the transition to Unity 2018.4
 • Various localization fixes in the texts
 • Fixed various issues with clipping equipment
 • Other minor bug fixes

Changed[]

 • Now all body armor cannot be worn with plate carriers
 • You can no longer put certain containers, weapons, rigs and backpacks in secured containers
 • Now some keys have a number of uses. As soon as the key resource ends, it is removed from the inventory
 • In traders menu, when redeeming items, they are marked as "out of stock"
 • For locations Customs and Shoreline fixed position and trajectory of the sun
 • Now you can completely delete the conversations in the chat
 • Added the option to fold the stock when transferring items from the Scav to your inventory
 • Rebalanced 9x18 cartridges
 • Rebalanced some of the stocks, magazines and other weapon parts
 • Updated equipment pool that bots and player-scav can have
 • Changed cell configuration for Blackrock and AVS vests (now AVS has armor plates)
 • Added dropdown with filters "All offers", "only from traders", "only from players" for flea Market
 • When you receive an item by mail same items are now combined into stacks
 • Weapons on locations now spawn with small number of ammo in magazine
 • Modified occlusion system for the sound on locations
 • Improved the recoil system and the impact of skills on the recoil
 • Reduced bonus to the speed of running from the strength skill
 • The sound of movement while prone is now more quiet
 • Reworked and changed loot tables of containers
 • Redesigned and added new loot points on locations
 • The variety of goods of all traders was reworked
 • Changed lighting in item inspector window
 • Improved font readability in interfaces
 • Overall quality changes were made to the spawn system
 • Removed the option to set the priority lot at the flea Market
 • Increased chance of fracture and damage when falling from a big height
 • Other minor QoL changes

v0.11.7.4711 (23 Sep 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov servers and client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.4174 (13 Sep 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov servers and client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3954 (26 Aug 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3898 (16 Aug 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3867 (14 Aug 2019)[]

 • Addition of BattleEye anticheat

v0.11.7.3854 (12 Aug 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3833 (8 Aug 2019)[]

 • Technical update for the game client, which will fix issues with access to the game

v0.11.7.3333 (11 June 2019)[]

 • Minor technical fixes
 • The formula for calculating the progressive tax has been changed, now the difference between the average and the specified price has an even greater impact on the tax.

v0.11.7.3287 (04 June 2019)[]

 • Minor changes
 • Correction of AI behavior and its shooting

v0.11.7.3233 (23 May 2019)[]

 • Fixed bug which caused reticles of reflex sights could disappear
 • Fixed bug with the brightness of loading screen when loading Factory
 • Various minor fixes on locations
 • Minor fixes of icons

v0.11.7.3195 (16 May 2019)[]

 • Minor update, fixing items' icons

v0.11.7.3192 (16 May 2019)[]

 • Next iteration of freezes and stuttering fixes.

Additional changes[]

 • Changes in AI aiming methods
 • The Lab, fixed medical block and tents collision
 • Shoreline, fixed rooms culling on the first floor of the resort
 • Correction of some item icons

v0.11.7.3147 (08 May 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3128 (06 May 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3111 (02 May 2019)[]

 • Technical update for Escape from Tarkov client aimed to increase stability of the game.

v0.11.7.3098 (30 Apr 2019)[]

Fixed[]

 • Fixed bug causing error 228 when receiving items from mails (e.g. insurance mails)
 • Fixed a bug where players of the same group could be in different locations lobby
 • New iteration of fixes to reduce freezes (freezes related to GUI and volumetric lighting, looting)
 • Minor server optimizations
 • Minor adjustments in the AI behavior
 • Adjusted the AI behavior in panic mode
 • Decreased sniper AI accuracy
 • Minor chat fixes
 • The number of unread messages in the chat was not displayed
 • Adjustments to the mechanics of spawn, in order to prevent spawn situations when members of the group could spawn near enemies
 • Fixed a bug that could cause PMC player to join the same session he has just extracted from
 • Fixed a bug in which the model of an object from the inspector menu could be superimposed on the screen if you quickly switch the inventory and the item inspector in raid
 • Fixed a glare on the scopes of the PSO series on the Lab and Interchange
 • A bug where the animation of the chamber check of PP Kedr didn't work if it had no round in it.
 • Fixed reset of active selected sight when throwing grenades/using medkits/objects
 • Bug that occurs when changing weapons in the aiming mode, which blocked the hands of the character
 • Bug that caused visual artifact on tactical lights, in the modifications menu on ultra graphics settings

Fixed on locations[]

 • Shoreline, fixed the place where the player could get stuck in the village, in one of the roofs
 • Shoreline, fixed culling (hiding objects) from the windows of one of the houses in the village
 • Shoreline, beach culling fix
 • Shoreline, fixed the display of shadows inside the shop in the village
 • Interchange, fixed the place where player could get stuck in the parking lot
 • Interchange, correction of the culling of the shopping center building from outside
 • Customs, garage cooperative culling fix
 • Customs, correction of objects culling on the “new” gas station

v0.11.7.3087 (25 Apr 2019)[]

 • Technical update for the servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game

v0.11.7.3058 (19 Apr 2019)[]

Fixed[]

 • Collision bug at outdoor locations

v0.11.7.3056 (19 Apr 2019)[]

Fixed[]

 • Next iteration of fixes for bugs that caused freezes and stuttering. We've fixed some issues related to characters spawn, first hit on the enemy, physics processing of the small loot items at distance.
 • Bug that caused game crash while loading large locations.
 • Bug which would reset FOV each raid.
 • Fixed bug that allowed to search multiple containers on the body simultaneously.
 • Fixed sound bug when the character spawned inside the mall on Interchange and it sounded like outside raining.
 • Text in the inspector menu of the flea market now displays correctly.
 • Third person view of weapon recoil now displays correctly.
 • Fixed visual bug that would cause grey sphere in the smoke of the smoke grenade.
 • Fixed a bug that would block interaction with weapon after spamming gestures.
 • From now on, after shooting the automatic weapons without a magazine the bolt catch wouldn't stop the bolt.
 • The chat menu will no longer flicker while scrolling.
 • Fixed error that occurred when character would stand up after laying prone.

Changed[]

 • While doing quests with the “Find in raid” task, items found in raids will now be marked.
 • Items needed for “Find in raid” tasks now can be collected beforehand.
 • Changed some quests tasks.

v0.11.7.3007 (16 Apr 2019)[]

 • Technical update for the servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game

v0.11.7.3006 (15 Apr 2019)[]

 • Technical update for the servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game

v0.11.7.3001 (12 Apr 2019)[]

 • Technical update for the servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game and to fix some minor problems

v0.11.7.2994 (11 Apr 2019)[]

Fixed[]

 • Memory leak related to the inspector issue, leading to a decrease in performance
 • Freezes on spawn related to animation system
 • "On back" weapon duplication after spawn
 • A bug related to the calculation of blunt damage
 • Problems with objects collision on the Shoreline
 • Doors on Customs
 • Text issues in the inspector menu
 • Various AI fixes
 • Various fixes of culling on the locations
 • Increased volume of USEC 3 voice lines
 • Error after quest completion
 • Other minor bugfixes

AI balancing[]

 • Increased AI aiming speed
 • Reduced the AI aiming recovery time after it got hit
 • Reduced the distance of quick search for shelters
 • Increased chance of firing on the move
 • Increased chance of shooting on the spot
 • Reduced chance of panic for sniper scavs
 • Reduced chance of searching for a new cover for sniper scavs
 • Increased the distance from which the bot will hide from the player if it does not have long-range weapons
 • Balance changes of the effect of distance on accuracy
 • Other minor balance changes

Work in progress for the following hotfixes[]

 • The fixes of the freezes and stuttering when spawning in
 • Correction of other freezes and stuttering seen for the first time after the 11.7 patch
 • Upgrading of the quest condition “find in raid”
 • Fix for the game crash with error "Out of memory"
 • Fixes of various bugs related to AI
 • Correction of various server errors related to the new patch
 • Correction of various client errors related to the new patch

v0.11.7.2979 (09 Apr 2019)[]

 • This update wiped player levels and stashes.

Added[]

 • The SVDS rifle
 • VPO-101 Vepr hunter carbine
 • DT MDR assault rifle
 • More detailed information about medical items in the inspection menu
 • Improvements for old quests with some new mechanics
 • Added a new condition "find in the raid" for some quests. It means that it will count only found on the location (spawned on location or in bots) items that you pick up and extract with (or save them in a secured container)
 • Third USEC voice
 • New and redesigned sounds when interacting with interface elements
 • Access to the Lab with keycard
 • New weapon parts and modifications (over 100 items in total)
 • New equipment (two body armors, rig, helmet with visor and backpack)
 • New 9x19 AP 6.3 cartridge
 • round by round SKS loading

Optimizations[]

 • Fixed many issues causing freezes and stuttering
 • Fixed many issues causing desync
 • Optimization of the Customs
 • Optimization of the Interchange
 • Optimization of rain
 • Optimization of AI behavior algorithms

AI Improving[]

 • Fixed: Retreating bot, closed the door before entering the room.
 • Fixed: Opening doors, repel bot and prevent it from going inside, in the end, the bot stands and opens/closes the door.
 • Fixed: Bot gets stuck and keeps walking on the spot near closed Dorm door
 • Fixed: Scav boss: Dealmaker gets stuck and walks on the spot near the Dorm exit
 • Fixed: Bot does not move away from the player if you try to take his position
 • Fixed: Bot starts twitching if a player comes close to it in an online raid

Fixed[]

 • Bug with grenades causing damage through the walls
 • Bug with client hanging with a chat window open, if one of the chats has more than 50 messages
 • Bug in which the flash-bang grenade did not blind through the metal fence and glass
 • A bug in the flea market when there was a drop-down menu with currencies when closing the filter window
 • Bug where the character could run the camera into the walls
 • Bug where you could not hear the explosion of a flash-bang grenade if the player was below or above the explosion place
 • Bug where cracks were displayed on the visor of the perfect condition of it
 • Bug, when removing mods from weapons hanging on the corpse, they visually remained on the weapon
 • The bug with the problematic displaying of icons for items
 • Bug related to the simultaneous search of several areas on the body
 • A bug with the cash register in the shopping center at the Interchange, in which the opening of the cashier caused twisted hands
 • Error "Notification manager has been [dropped] by server error with code: 504" during an online raid
 • Bug with the opening of the door at the security point (exit from the Parking lot, Laboratory location)
 • Glitch - when emulating the pressing of the "walk" button, the player moved without animation of the foot movement. In addition, stamina did not spend.
 • A regular drop-down error at the time of bot spawning in the Lab
 • FoV related bug which occurred when loading on a map with march Tactical 3-24x42 FFP scope along with other scopes, the FoV while ADS was severely shortened.
 • Errors while loading the Lab location.
 • Spamming error in offline raid "NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object BetterAudio.ReleaseQueue (.BetterAudioQueue queue)"
 • Bug with no damage from broken/black legs while running under painkillers effect
 • Bug where the weapon icon went beyond the possible limits of the weapon slot
 • A bug when a player dropped a weapon picked up from the dead bot.
 • Visual bug where the text in the item properties was overlapped if the user quickly reduced the width of the inspector window
 • Bug with multiple nesting of the effect of pain on the limbs
 • Place on the Interchange, where it would teleport player when walking up the escalator
 • Bug with the loss of preview items in the inspector window, if the player opened several windows in a row
 • The bug that didn't update the count of messages and attachments in the chat after viewing messages and attachments
 • Bug where the player stopped receiving messages after the loss and restoration of the Internet connection
 • Bug with an invitation to friends at the Flea Market, which led to an error and incorrect display of the invite in the "Friends" tab
 • Fixed functionality of "Install" and “Remove " context menu items
 • Error after accepting the quest “Misinformation”
 • Error "Can't get inventory to confirm callbackId:0|" if the player shoots at visor of other players
 • Graphics Error.CopyTexture could not find destination D3D11 texture object.
 • The troubled Collider of the rock on the location in the Woods
 • Bug, when a prone player was pushed out of the water into the boat in the Woods
 • Woods, the ability to get under the railway warehouse
 • Problem with colliders on the Shoreline
 • Fix problems with culling (hiding invisible items) at the Lab
 • Visual bugs with shadows on some objects in different locations
 • Visual bug with stretched edges of the screen, with the effect of contusion
 • A bug with the quest Gunsmith pt.9 - the new Zenit stock was not taken into account
 • Various localization fixes
 • Fixed sorting of new dialogs that were placed up, instead of bottom
 • Various fixes of problems associated with the positioning of the sound coming from above and below
 • A bug when you could wear two headsets
 • Bug with displaying previews of items in the flea market
 • Bug when the flea market does not display a list of weapons to which the mod fits
 • A bug on the modding screen when there was no weapon lighting (at 4k resolution).
 • Error related to inspection of the item in the raid
 • Bug where melee weapons did not cause damage offline
 • Bug where a quick melee attack with a melee weapon did not cause damage in a multiplayer game
 • A bug where the iron sights were un-flipped on the screen modding
 • Bugs related to late spawn
 • Various bugs associated with doors desync
 • Additional bug-fixes and minor improvements

Changed[]

 • Increased recoil of all weapons (average of 30%)
 • Added to the lower left corner of the dogtags icon dogtags' level number
 • Added the ability to get up when reloading prone
 • Updated Mechanic quests (Gunsmith) according to new mods and changes in the parameters of the old
 • Increased the items spawn in safes
 • Changed the accuracy display in the info window (now it is not in abstract numbers)
 • The image enhancement of the NVG
 • The speed of the movement is now set to the maximum after the sprint if you previously moved slowly
 • Corrections on the statistics screen
 • Now, the repair money is spent from a stash and not from the container on the character
 • Balancing changes in quest experience awards
 • Increased chance of fractures from bullets
 • Increased damage to armor and helmets
 • Changed ammo stacks
 • Changed the internal size of the ammo case (was 6x6, became 7x7)
 • Various bug fixes and balance changes of items
 • Fixes and changes to some of the merchants offers
 • Replaced the mechanical keys with the key-cards for the Lab (added card-readers)
 • Added new loot points on the Customs
 • Improved quality of loot in the Kiba store on the Interchange
 • Corrected the amount of ammo rounds bots have

v0.11.5.2928 (03 Apr 2019)[]

 • Technical update aimed at fixing availability of some locations in the offline game

v0.11.5.2914 (03 Apr 2019)[]

 • Technical update

v0.11.5.2821 (25 Mar 2019)[]

 • Optimization of game servers, stabilizing their work
 • Fixed display of warning about the high ping
 • Broken scavs and players who used to walk by moonwalk, at an angle, with only their arms aimed normally
 • Server and client door synchronization bug that could lead to the inability to kill the enemy through an invisible door
 • Bug with the spawn of abnormal pink objects and pieces of equipment on the location
 • Error 1514 which would not allow to buy an offer at the Flea Market
 • Interface correction of time display, when selecting the time on the location "Factory" and switching to the "Laboratory", the other bug which allowed to choose the raid-time at the Lab has been fixed in the previous hotfix
 • A bug which leads to the inability to see the dialog if the last message was sent by you
 • Various minor bugs
 • Various typos edits in the Russian localization of items

v0.11.5.2821 (15 Mar 2019)[]

Graphics improvements[]

 • Improved quality and stability of the sun shadows
 • Shadow presets settings are balanced by quality
 • Adjusted the ranges of the shadow distance in the settings
 • All shadow improvements are made with performance in mind, but in some cases the minimum change in fps is possible

Fixed[]

 • Fixed a bug with the desync of the doors position on both client and server
 • Fixed the information display of body part that your character was killed through in postmatch statistics.
 • Fixed the problem of bots spawn on locations, the AI used to spawn in much smaller numbers than they should have
 • Fixed a bug allowing you to throw grenades through walls
 • Fixed the area of the Resort on the Shoreline, swimming pools, which would hide most of the objects and characters
 • Fixed a bug with items filtering at the flea market, incorrect items were displayed when bartering filter was turned off
 • Fixed a rare bug of settings saving at the flea market
 • Fixed a bug with the dogtags exchange at the flea market
 • Fixed screen overlay bug when searching items through the flea market
 • Fixed a bug where bots in the Lab always had shotguns
 • Fixed a bug with the ability to select an alternative time in the Laboratory
 • Fixed one of the rare issues related to inventory freeze
 • Fixed freeze of the game client, when interacting with the item in the inspector preview, which hasn't loaded yet
 • At the sewer extraction, the character can not climb into the pipes on the wall anymore
 • Fixed a visual glow of the flashlights glass lens in the distance
 • Fixed position of insurance confirmation window for high resolution settings
 • Minor fixes for objects cooling at Customs
 • A bug with the behavior of the bots in offline when you changed the game settings
 • Fixed a bug where the sound of the character's voice was cut off when he was taking permanent damage
 • Visual correction of tracer rounds
 • Server corrections and changes to localize de-sync cases
 • Other various bug fixes and corrections

v0.11.5.2791 (12 Mar 2019)[]

 • Minor fixes

v0.11.5.2780 (08 Mar 2019)[]

 • Minor fixes

v0.11.5.2775 (08 Mar 2019)[]

Fixed[]

 • Fixed a bug when character could get stuck standing on location after death
 • Fixed inability to unlock cash registers with the key
 • Fixed chance to be stunned by flashbang grenade through the ground
 • Fixed an error that occurred when the wish*list menu was opened at the Flea market
 • Fixed the visual black stripe on a screen which appeared after a raid with HHS sights
 • Fixed column collision at the Labs extraction
 • Fixed construction shields collision in one of the shops at the Interchange
 • Fixed a bug which led to inability to sell non full durability items
 • Fixed bug that caused saving the “Remove bartering offers” Flea market filter after raids
 • Fixed missing background terrain on Shoreline
 • Adjusted elite pliers icon
 • Fixed incorrect door unlocking animation at the Lab
 • Fixed collision of railings on the Shoreline location, in the Health resort
 • Fixed dialogs sorting in messages
 • Other error fixes

Changed[]

 • Adjusted leveling up stress resistance skill when running on broken/blacked legs
 • Added ability to turn off the post-raid music
 • Information provided by console commands (fps 1, fps 2) now it doesn't cover the interface

v0.11.5.2753 (05 Mar 2019)[]

Optimizations[]

 • Optimized rendering optics on first use
 • Fixed freeze on first magazine change
 • Fixed freeze which occurs before opening/switching traders, the character tab
 • Fixed freeze when grenades explode next to the glass and other freezes related to glass breaking
 • Fixed freeze on the first bullet hit / damage
 • Other ongoing fixes of noticeable freezes
 • Various bug fixes leading to small freezes
 • Shader optimization (warming up)
 • Optimization of interfaces with a large number of displayed items
 • Small optimization of the sunlight
 • Physics optimization of small objects
 • Optimization of volumetric light
 • Locations optimization
 • Fixed freezes caused by bundles loading
 • Reduced freezes caused by AI spawn

AI improvements[]

 • Fixed AI behavior on peeking via ALT+Q/E player
 • Improved AI interaction with doors
 • Balanced AI difficulty
 • Improved AI behavior when reloading a weapon
 • Fixed bug with AI choosing weapons
 • Modified AI spawn system in "Horde" mode
 • Fixed lack of AI reaction to getting shot
 • Added a new scav taunts
 • Modified raiders spawn on the Lab
 • Improved the AI “search for cover” system
 • Improved priority system for scav taunts
 • Improved AI behavior when taking damage
 • AI no longer see through elevators
 • AI no longer fall through the floor after death
 • Fixed a bug with damage to the bot, which is being treated
 • AI will no longer attack if you kill the player-scav who attacked you while playing a scav character
 • Fixed a bug that caused AI to be inactive offline
 • Fixed various places where AI could get stuck
 • Fixed delay of the activity of the AI during combat
 • Fixed other bugs in AI behavior when changing body positions

Fixes[]

 • Fixed a bug where the player could drop an object through the floor
 • Fixed a bug with the de-synchronization of ammo type, which, in some cases could lead to 0 damage to the scav
 • Fixed a bug of treatment animation loop without effect
 • Fixed a bug in which the player who re-joined the raid could throw unlimited grenades
 • Fixed a bug where the same animations were played on all types of gestures
 • Fixed a bug where bots could run through doors
 • Fixed a bug where the Scav spawned with conflicting items
 • Fixed a bug where the helmet remained in perfect condition after killing the player in the head
 • Fixed glitch allowing to dupe melee weapons through insurance
 • Fixed bug when spawned scavs were invisible
 • Fixed a bug that caused tracer round pass through impenetrable obstacles
 • Fixed a bug with no contusion when the helmet got hit by another player
 • Fixed bug in ammo unloading from SKS mags
 • Fixed a visual distortion that caused the sight to shift when the visor was lowered
 • Fixed artifacts at the edges of the screen when the visor is lowered
 • Reduced the impact of post-processes on the glass visor, the view became clearer and better
 • Fixed bug with infinite looting sound when killing a looting player
 • Fixed weapon filter in merchants menu
 • Fixed the bug that didn't allow to reset the range of the prices search in the pop-up filter when you change the currency to any other in the Flea market
 • Fixed a bug where it was impossible to drag a weapon from a killed bot
 • Fixed a bug when the character was being pulled aside
 • Fixed a bug where you could sprint a little on broken, blacked legs and not take any damage
 • Fixed the Pilad P1X reticle zeroing
 • Fixed a bug that causes the inability to switch to voice 2 USEC
 • Fixed wrong exit timer value for certain extraction types
 • Fixed a bug when confirming the purchase of an offer without the necessary items for exchange
 • Fixed penetration of metal fence and glasses in different locations
 • Fixed an error when other players were interacting with doors
 • Fixed an error that occurs when opening boxes (loot containers)
 • Various fixes in the logic of the quests
 • Fixed overlapping of interfaces
 • Fixed categories display without offers in the wish-list
 • Fixed a bug that allowed to walk through the busts in the lab
 • Fixed bug with calculating the cost of the item after repair
 • Fixed display of quests text in Tasks while in the raid
 • Fixed time of active buffs when using stimulants
 • Fixed bug causing error 228 at the flea market, when studying the object placed in the container
 • Fixed "flicker" when scrolling offers at a flea market
 • Other fixes for client and server errors leading to de-syncs
 • Fixes of various errors and problems that lead to the game crash
 • Various localization bug fixes
 • Various fixes of the LOD (culling) at the locations
 • Fixed several problematic loot spawn locations
 • Various minor interface fixes
 • Fixed post-match statistics not appearing in offline-mode
 • Fixed glitch which allowed to use items from a chest-rig which was put in a secured container
 • Fixed bug with insurance reset which occurred in some cases after matching cancel
 • Fixed volume and sound distance of glass breaking
 • Fixed bug with periodic non return of insured items
 • Centered item icons when dragging
 • Fixed the “sticking” of the selected state of item/weapon in quick access bar
 • Fixed a bug which caused melee attacks without stamina burn
 • Fixed inability to change screen resolution during raid
 • Fixed incorrect display of the approximate difficulty of the location
 • Corrected display and fixed visual bugs in night vision sights
 • Fixed 3d object preview in the handbook
 • Fixed a visual bug causing black stripes in the optics
 • Fixed glowing of the ballistic glasses
 • Fixed a bug related to the meds binding and the inability to use them in the raid
 • Various fixes in post-match statistics
 • Fixed bug which caused “bulletsponge” kills related to bloodlosses
 • Fixed bug related to outdoor sound setting when you spawned inside buildings
 • Fixed several bugs related to smoke grenade
 • Fixed bad loot spawns (fallen through items etc)

Added[]

 • New PMC spawns in the Laboratory
 • Ability to delete messages in chat
 • Added icons for all missing context menu items
 • Added new item filtration system in merchants menu
 • Added the ability to examine items in interfaces with middle mouse button
 • Added “save selected filters” checkbox in flea market filter settings
 • Added new loot spawns on locations

Changed[]

 • Added the ability to quickly cancel the offer after placing it
 • Shifted pop-up menu when opening the door in ADS mode
 • The rain sound is now quieter
 • Corrections in the head damage system when there is an equipped helmet with various components
 • Reduced the amount of health loss from exhaustion and dehydration
 • Completed alignment of mechanical sights
 • Gestures with equipped hand grenade now display correctly
 • Sprint with the ready-up grenade is now displayed correctly
 • Upgraded animations with RDG smoke grenade
 • Improved visibility of EOTech reticles
 • Improved vertical overlap and positioning of the sound (first iteration)
 • Fixed the container tag that could be shown behind the icon of the object
 • Added the ability to tag a pistol container
 • Added the ability to expand the item inspector window
 • Added loading of merchant's portraits indicator
 • Reduced accuracy of hipfire due to the weaker weapon grip
 • Fixed the display of interface elements in the trading menu in 4:3 image format
 • Now you can not require the same item as the offered one at the flea market (except for items with durability and HP)
 • The improvements of the in raid stamina system
 • The sound of a raid completion was moved from the music to the interface sounds
 • Increased LOD distance for armbands
 • Changes aimed at localization and reducing the problem with late spawns
 • Other minor changes
 • Reduced distance of looting and unlocking doors sounds

Removed[]

 • Antique axe added as a melee weapon (will be added in 11.7 patch)

v0.11.2.2680 (20 Feb 2019)[]

 • Technical update for the client and servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game.

v0.11.2.2635 (13 Feb 2019)[]

 • Technical update for the client and servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game.

v0.11.2.2628 (12 Feb 2019)[]

 • Technical update for the client and servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game.

v0.11.2.2609 (11 Feb 2019)[]

 • Technical update for the client and servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game.

v0.11.1.2578 (05 Feb 2019)[]

 • Technical update for the client and servers of Escape from Tarkov aimed at improving the stability of the game

v0.11.1.2565 (04 Feb 2019)[]

 • Fixed a minor bug of the influence of FoV on the sights
 • Minor fix of ballistics settings of some doors
 • Fixed glass elevators on the location "Laboratory", now AI can not see through them.

v0.11.1.2553 (30 Jan 2019)[]

 • Small update of the client and the servers of Escape from Tarkov, which will fix the problem with the stamina and the Lab

v0.11.1.2552 (30 Jan 2019)[]

Added[]

 • Notification when placing the overpriced offer at the flea market
 • Notification when placing the low price offer at the flea market
 • Notification when placing the offer as a pack

Optimization[]

 • Several freezes fixes related to shooting
 • Various bug fixes, which led to some of the freezes

Fixed[]

 • The Lab optimization fixes, related to problems with objects culling
 • Fixed elevators on the lab, now bots can't shoot through it
 • The penetration of the breakable glass and fences
 • Fixed tracer visually flying through impenetrable surfaces
 • Fixed bug with displaying all weapons on the Mechanic's trade screen
 • Quest "Bullshit", now you do not need to place the items in a special order
 • Animation bug with gestures, which played the same animation for all the gestures
 • Bug with resetting the price range, if it is set to "any" currency
 • Various visual and gameplay fixes in the Laboratory
 • Fixed the Bug with display the time when you exit through the toll exfil at Customs
 • RPK16 is now correctly placed in the category of mastering “LMGs”
 • Fixed an issue with displaying weapons in flea market when bartering
 • Quest "Supply plans", fixed the text display in the quest title
 • Fixed the problem with updating the number of available offers on the flea market
 • Fixed the problem with selling a container with a tag on a Flea Market
 • Various minor fixes in a Flea Market
 • Fixed various server errors, resulting in some of the network problems/performance

v0.11.1.2519 (24 Jan 2019)[]

 • Technical update on the website and in the Escape from Tarkov launcher

v0.11.1.2474 (12 Jan 2019)[]

 • Technical update that is aimed at stabilizing Escape from Tarkov servers

v0.11.1.2466 (29 Dec 2018)[]

 • Fixed bug that caused layering of screens one on another when player pressed the receive all button
 • Fixed "Zarya" icon Various fixes on the game server part - Localization fixes
 • The Lab, various optimization fixes
 • The Lab, fixed collision of bust and it's pedestals in hall
 • The Lab, the door in the basement leading to the first level is now open
 • Fixed bug that made you search the backpacks and containers in the Scav transfering interface
 • Factory, fixed that Scavs were getting locked extraction points
 • Raiders at the Lab now should not get stuck in the doors while trying to get through
 • PACA body armor now has a correct image in examine menu

v0.11.0.2452 (26 Dec 2018)[]

 • Optimized some places at the location "The Lab"
 • Fixed missing doors on in some places of the Lab (server room, toilets)
 • Fixed images in PNV 10T and PVS14
 • Various minor fixes

v0.11.0.2451 (25 Dec 2018)[]

 • Fixed a bug that is caused by armband
 • Fixed one of the bugs causing error 228

v0.11.0.2448 (25 Dec 2018)[]

Added[]

 • New location: Laboratory

The underground laboratory complex Terragroup Labs is a secret facility beneath the center of Tarkov. Officially, this research center does not appear on any lists and, according to fragmentary data, it is engaged in the studying, testing, and modeling in the fields of chemistry, physics, biology and high technology.

As this location is considered to be closed, it has special types of extractions. New mechanics imply the need to meet certain conditions for the activation of the extraction. It is possible to activate extractions more covertly, discreetly, thereby reducing the chances of detection by raiders; or loud, what will lead to activation of laboratory announcement systems and will attract raiders to the source of the noise. Raiders are a special kind of PvE Scavs. It will be impossible to play as Raider

 • New offline mode interface with more flexible settings for bot's difficulty, number, the ability to activate bosses, or arrange a war between the Scavs, and with an additional mode "Tagged and cursed", when all Scavs want to kill you, etc.
 • New Scav Boss: Killa at Interchange
 • Expansion of Customs
 • New quests for all traders (21 in total)
 • New skill “Search”, which increases the speed of searching bodies
 • A new type of consumable items “Stimulators", which temporarily improve the level of skills of the character, its characteristics and also can have negative effects.
 • Additionally, some medications now have a usage resource, e.g. blister of Analgin tablets can be used 4 times.
 • Added the ability to pick up all insurance refunds in one mail, this also works for multiple mails from the flea market.
 • A new feature of melees. Now it will be impossible to pick up a melee weapon from dead PMC's
 • Now, the magazine check animation shows you the type of top cartridge
 • Now, when greeting, (if you get close to another character and press Y) the player whom you greet, sees your nickname in the notifications area
 • The letters from the flea market now show the name of the sold goods
 • Added new bar that shows the total cost of all gear in Stash

Weapons and attachments[]

 • ADAR-2-15
 • HK416 A5
 • RPK-16
 • Remington 700
 • Different variants of Mosin rifle
 • Various weapon attachments, more than 80 in total (Including for P226 and TT)

Melee weapons[]

 • Entrenching tool MPL-50
 • Bayonet 6h5
 • Miller Bros. Blades M-2 Tactical Sword
 • Hatchet Crash Axe
 • Machete SP-8
 • Ice axe Red Rebel Ice pick
 • Axe X7

Night vision goggles[]

 • Night vision goggles NVG-10T
 • Night vision goggles Armasight N-15
 • Night vision goggles GPNVG-18

Headwear and helmets[]

 • Skull Lock Armasight NVG mask
 • Helmet Maska 1Sch + Armored face shield
 • Helmet PsH-97 "Djeta"
 • Helmet SsH-68m
 • Firefighter helmet ShPM
 • Helmet Crye Precision Airframe Tan
 • Additional armor Crye Airframe Ears
 • Additional armor Crye Airframe Chops
 • SLAAP module for FAST MT helmet

Glasses[]

 • Safety glasses Pyra Pyramex
 • Safety glasses SI M Frame

Headsets[]

 • Active headphones Peltor Tactical Sport
 • Modified Headset Peltor ComTac 2

Body armors[]

Tactical Vests[]

 • Vest with armor plates 6B5-15
 • Vest with armor plates 6B5-16
 • Harness Belt-A + Belt-B
 • Plate carrier Wartech TV-110
 • Plate carrier ANA Tactical M1

Backpacks[]

 • Paratus 3 Day Operator's Tactical Backpack
 • Blackjack 50 backpack

Other items[]

 • Magazine's case
 • Kappa secure container
 • Items case T H I C C
 • A case for dog tags
 • Mr. Holodilnick bag
 • New ammo boxes

New ammo[]

 • 12x70 RIP
 • 5.45x39 mm 7N39 "Igolnik"
 • 5.56x45 mm Warmage
 • 9x19 mm RIP
 • 9x39 mm 7Н12 BP
 • 9x39 mm 7Н9 SPP

New consumables[]

 • Bottle of "Aquamari" water with integrated filter
 • Mayonaise jar “DevilDog”
 • Can of Sprats
 • Stimulators

Optimizations[]

 • Rain script optimizations
 • Fixed freeze during magazine change in inventory
 • Fixed freeze during a magazine change
 • Various optimization fixes call in each frame
 • Different graphical optimizations (shadows, light)
 • Other bug and freeze fixes, which could cause stuttering

AI improvements[]

 • Added new behavior type and a new appearance for AI at Laboratory
 • Improved AI with long barrel weapons behavior, to take appropriate cover.
 • Improved AI behavior if the visual contact was broken, they will rely on hearing
 • Improved AI armed with shotguns behavior, changed their accuracy
 • Corrected difficulty, AI hearing, and some other parameters
 • Added new Scav taunts, now they can react to Broken hand, Broken leg, Friendly fire from behind, Superior force of the enemy, Low health

Fixed[]

 • Fixed bug which allowed the player to move while crouch with running speed
 • Fixed invulnerability glitch with the bio-toilet doors
 • Fixed invulnerability glitch with the office door at Factory
 • Fixed bug of shell asynchronous with AI, armed with pump-action shotguns
 • Fixed bug with out-of-sync inventory when throwing the grenades
 • Fixed a bug in which the character could not use weapons in the raid, at the beginning of the raid or picking up weapons from another character
 • Fixed a bug that played the animation of any action several times when multiple buttons were pressed to activate the action
 • Fixed one of the bugs, that blocked the extraction through ZB-012 at Customs
 • Fixed a bug with the position of AI corpses, who threw a smoke grenade
 • A bug that allowed you to find out the number of rounds in the magazine (if it's not full and not empty), by moving cartridges over the magazine in the inventory
 • Fixed bug with prices displayed on the trading screen, on resolutions 21:9
 • Added blocking of interaction with weapons in inventory while reloading
 • A bug that blocked items in the container when you double tapped search button
 • Bug, putting a backpack in a backpack, leading to the impossibility of interaction with backpacks
 • Minor localization fixes (spelling errors, missing items, menu and weapons names)
 • Fixed too short breathing sounds while wounded in USEC voice acting
 • Fixed Holosun HS401G5 laser designator display
 • Fixed stats bug that caused kill counter to count Scav kills as “Player 0-10 level kills”
 • Melee kills are now counted in quest progress
 • Various visual fixes in interfaces

Fixed errors[]

 • Error with repair menu, that appears when you try to close the menu with the ESC button
 • Error, that appears when you push the “Place lot” button in the flea market
 • An error occurs when you add a user from friends to the ignore list and re-enter the game

Changed[]

 • Extended scrollbar on some screens
 • Deleted traders who cannot repair items from repairing menu
 • Balancing changes of body armor, plate carriers
 • Changed the base price on some products

Website[]

 • We have added a widget that allows changing avatars on our website.

Launcher[]

 • Fixed problem with displaying server list on some computers

v0.10.8.2341 (21 Dec 2018)[]

 • Technical update for the client and the servers, which is aimed to improve stability of the game.

v0.10.8.2341 (12 Dec 2018)[]

 • Technical update for the client and the servers of Escape from Tarkov, which will make various fixes and technical changes to the fleamarket.

v0.10.8.2235 (29 Nov 2018)[]

 • Technical update

v0.10.8.2205 (24 Nov 2018)[]

 • Technical update that is aimed at fixing the bug related to negative damage at the end of match statistics.

v0.10.8.2196 (23 Nov 2018)[]

Fixed[]

 • A bug, which caused a huge ricochet chance when hitting helmets and visors.
 • A bug that incorrectly displayed insured items.
 • A bug that caused 228 error during the raid.
 • Partial fix to a bug that caused the game to hang whilst using foods and meds (animation)
 • A bug whereby the FoV impacts the effective range of a weapon.
 • A bug that allowed the player to silently sprint by constantly pressing the sprint key. (SHIFT by default)
 • A bug which did not allow the player to finish the “Delivery from the past” quest on night-time factory.
 • Glitch linked to chest rigs, MP7 and a secured container.
 • A bug relating to dialog sorting, in which new messages came as last.
 • An error that appears in the item inspection menu at the flea market.
 • A bug with name display on 1x1 containers.
 • A bug with the maximum possible penalty for one offer at the flea market.
 • The sound when passing through bushes (first and third person) is now dependent on the character movement speed.
 • Fixed several display issues with 21:9 monitors
 • Several invisible players issues
 • Several freeze issues

Possibly fixed (still testing)[]

 • A bug, which caused an incorrect exit to work.
 • A bug that allowed selling different level dog-tags in one offer.
 • A bug, which caused a desync in the main menu and in raid.
 • Issues displaying user tags of containers, which were created at the insurance or flea market screen.
 • An error occurring when making an offer on a container that has a user tag.

Changed[]

 • After match summary has been adjusted. Now you can see the damage dealt to the body and armor separately.
 • AI difficulty has been adjusted.

Added[]

 • A limit to amount of some items that the player can buy. Now you can buy only limited amounts of some items within one restock.

v0.10.7.2137 (13 Nov 2018)[]

 • Fixed a bug of the "Throw away" button, when you could throw away more items than needed.
 • One of the "invisible players" bugs has been fixed.
 • Fixed a bug with an incorrect search by an offer ID at the flea market.
 • Fixed a bug in which an item that was exchanged at the flea market, visually remained in the stash.
 • Fixed a bug of the flea market interface in which the item sorting remained after being reset.
 • Fixed a bug of the flea market interface in which the “item sorting” page, remained after being reset.
 • Various fixes of the flea market interfaces has been added.
 • The speed of AI response, when bullet hits AI or near it, has been adjusted.

v0.10.6.2131 (10 Nov 2018)[]

 • Technical update aimed to fix bugs causing issues with creating groups and group matching


v0.10.6.2129 (09 Nov 2018)[]

Changes[]

 • Reduced the chance of a fracture from bullet hits
 • Added the ability to mark all examined items as viewed by clicking on the notification of the number of new examined items
 • In the flea market added a checkbox "Require for all items in offer". This allows you to specify the price not for one piece of item, but for the entire pack of items.
 • "Remove offers from game traders" and "Only functional" filters are set by default in flea market

Fixed[]

 • Fixed a bug with group matching
 • Fixed bug when dragging items from quick access bar to inventory
 • Fixed bug with placing items from trading interface to quick access bar
 • Fixed a bug about examining items in flea market, when an error 228 appeared
 • Fixed a bug when the items used in the trade exchange, which were not in the stash, were not visually removed
 • Fixed display of offers with barter more than 3 positions.
 • Fixed long time of response while trading at flea market
 • Fixed several bugs, that were locking game, appearing after single raid
 • Global chats are now available again

v0.10.5.2124 (08 Nov 2018)[]

 • This update wiped player's stash and reputation. Only weapon mastering was kept.

Added[]

 • Flea market. An advanced economy addition to EFT, adding the opportunity of free trading between players.
  • Now you can offer any pre-examined items for sale, and purchase any goods from other players.
  • By leveling up your own standing, you can offer more items and get more additional benefits.
  • The Flea market system includes an advanced search engine, a wish list and other convenient features for easy use with the new system
  • A new encyclopedia - handbook is available now, it shows already examined items. In future, the functionality of this feature will expand.
 • First iteration of player's rankings
 • Animated food and meds consumption (not a final iteration, animations will be refined as well as adding new ones.)
 • Bullet hits will drain stamina by different algorithm (a quantity of stamina taken depends on bullets' damage, a bulletproof vest presence and so on).
 • Ability to place players' tags in containers in the stash
 • New Mechanics' quests, “Tarkov Marksman” series (new quest mechanics also).
 • MP7A1 SMG.
 • 21x9 monitor support.
 • Blunt damage now depends on a armor class and bullet penetration ratio.
 • Ergonomics is now calculated in a different way, mods values are added to the characteristics of the weapon that they are placed on. The skills and armor penalties are still added as a percentage. The final weight of the weapon influences the characteristics of the ergonomics. Aiming speed, weapon sway, alignment of the line of sight, loudness of equipment noise when aiming depends on the characteristic of ergonomics.

New mods for Mosin rifle[]

 • DELTAC Mosin Nagant Mini-Mag Muzzle Brake
 • TacFire Mosin Nagant 91/30 Bolt-On Tanker Style Muzzle
 • Mosin Nagant 91/30 Clamp On Muzzle Break
 • Mosin Nagant 91-30 Muzzle Brake
 • DELTAC Mosin Nagant Receiver Scope Mount With Bolt Handle
 • AIM Sports Mosin Nagant 91/30 Scope Mount MNG
 • AIM Sports Mosin Nagant Tri-rail MNGTM
 • 14.TacFire Mosin Nagant M44 And 91/30 Pistol Grip Black PGMN-B
 • ATI Mosin Nagant Monte Carlo Stock Black
 • ProMag Archangel OPFOR Magazine 7.62x54R 10 Rounds Polymer Black AA762R 02
 • AIM Sports Mosin Nagant Buttpad Extension PJNG05
 • AA9130-DT - Archangel Opfor Precision Rifle Stock for Mosin-Nagant M1891 and Variants- Desert Tan

AI improvements[]

An iteration of AI behavior and shooting improvements. Now AI behavior should become more realistic and eliminate most of the cases where the AI behaved strangely. This should lead to an increase in the effectiveness of their behavior as well as making it more predictable. The AI behavior will be refined based on statistics and your feedback.

 • Improved decision-making system for taking cover, shooting from a place, going backwards, bend shooting and reloading.
 • AI will try to take cover if he sees the enemy or if someone opens fire at him.
 • Improved security check cover system.
 • Improved cover sniping behavior.
 • Improved AI hearing system.
 • Improved AI behavior, while using different types of weapons. Shots with shotguns and pistols will be attempted at a close range.
 • Added an attempt to hide from a player in a dangerous situation.
 • AI frag and stun grenades throwing system has been improved.
 • Now bots will aim longer and less accurately while moving.
 • Shooting, adjustment fire, visibility, hearing, reaction and a number of other parameters are changed.
 • Fixed various bugs when the AI is running at the player.
 • Fixed. Shooting in the player at the point-blank range, while standing in a player
 • Other various bugs fixed.

Fixes to locations[]

 • Interchange, AI can now see through the revolving doors of the main entrances.
 • Woods, the place where the character can get stuck is fixed (at the Sawmill, near the bench)
 • Woods, place where the character could lay under the water is fixed (near the scav resting place)
 • Woods, bunker gap is closed
 • Interchange, billboard that did not display bullet holes is fixed (IDEA market)

Visual fixes[]

 • Fixed SSAO strobing effect
 • The optics image is now drawing while aiming only
 • Black line glitch for flashlight on Factory is fixed

Fixed[]

 • A rare bug when a hit on a character could not be counted is fixed
 • One of the game crashes while map loading is fixed
 • Now the player cannot shoot, while the animated action was started from the inventory (for example, discharging, loading weapons)
 • The statistics display corrections.
 • Errors occurring while playing on the Woods map
 • Looped jump bug fixed from the third person view, whilst geometry is blocking the players' jump above.
 • Corrected description of B-10M handguards
 • A bug with optics mode changing while shooting blind
 • The weapon icon hanging when transferring it while removing a weapon from the main weapon slot.
 • The sound of searching in various containers on the locations (it was only playing in one earpiece before)
 • A Bug that blocked interaction with weapons while changing weapons at the time of a grenade throw
 • A bug that didn't display the pain effect, while running with broken legs with painkillers effect.
 • A bug when the status “Killed in action” was transmitted if a player deserted a raid (Exit the raid using the menu button)
 • A bug with a character stuck in the pose of “inventory opened”, from a third person view, if you discharge a weapon and start to reload it while opening the inventory

Changes[]

 • Quest experience amount is increased.
 • Rebalancing of weapon mods (ergonomics, recoil).
 • The prices of some items, the cost of repair is changed.
 • First person helmet ricochet sounds are fixed
 • First person dying sounds are fixed
 • The first iteration of players' nicknames censoring; we plan to improve it in future.
 • “READY” button on the screen, after location selection was added.
 • Now the action “Run” and “Hold your breath” are divided into different keys.
 • You can now change the “dispose” key assignment (DELETE by default).
 • Now it's possible to rebolt bolt rifles later (after sending the bullet to the chamber, after firing with a sliding bolt rifles) while releasing the left mouse button or any button to which shooting is assigned: pressing - a shot, releasing the button - rebolting.
 • Now it is possible to activate several actions set to “hold”.
 • Breath holding is now appointed on the Left Alt button by a default.
 • Added a second column for key settings; now you can assign one action to several keys.
 • Added “Lazy Load” of dialogue s list for a large amount of dialogues. Increases interface performance
 • Now when a pre-order pack is upgraded, the difference in equipment will be sent via game mail, if the player already has an account.
 • In the weapons inspector, recoil info is now divided into horizontal and vertical.
 • Press packs are now equal to EoD packs
 • Fixed a lot of controls conflicts while aiming by “holding” a button. (For example, you can now use “step aside” feature while aiming down the sights by holding a button.)
 • Added an ability to assign items to the hotkeys quickly. You must hover the cursor on the item that placed in your pockets or tactical vest and press the button from 4 to 0 on the keyboard.

v0.10.2.2053 (26 Oct 2018)[]

 • Technical update of the client and the server

v0.10.2.2046 (25 Oct 2018)[]

 • Technical update of the game servers

v0.10.2.2015 (22 Oct 2018)[]

 • Technical update of the client

v0.10.2.2003 (18 Oct 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed physics bug that allowed players to push each other through the level geometry
 • Fixed physics bug that allowed player to get into level geometry
 • Fixed physics bug with airwalk
 • Fixed bug with scope zeroing depending on the settings of the FoV
 • Fixed the invisible players bug
 • Fixed bug of players spawning too close to each other
 • Fixed bug that prevented Scav players from having a designated exit
 • Fixed errors that occurred when players with Mosin rifle were killed
 • Now, if the weapon muzzle has entered object collision boundaries (e.g. of an oil drum), the bullets won't pass through from inside the object
 • An error that occurred if the player was killed while discarding a weapon
 • The sight reticles now behave correctly on the weapon tilt
 • Fixed bugs with door synchronization
 • Fixed icons for MPX magazine and glass lenses
 • Bug that made it impossible to select another quest at the end of the current one
 • Removed flaring on the Eotech Vudu sight
 • Fixed bug that displayed negative exit counter for the Scav players
 • Fixed the high penetration ammo damage detection bug

Fixes to locations[]

 • Fixed the collisions of the staircase railing at the health resort
 • Fixed bridge at the Customs, now dead bodies do not fall through it
 • Adjusted culling (hiding objects outside FOV) at the Customs in the area of the customs terminal
 • Closed collision hole at the Interchange
 • Closed collision hole in the rocks at the Woods
 • Adjusted Customs to eliminate the potential spots of bug-using Scav boss kills
 • Fixed the invisible wall in the health resort at the Shoreline
 • Adjusted the Interchange collision geometry.

Changes[]

 • Now you do not immediately connect to global chat on login, it's optional
 • Now the lobby screen only displays players looking for a group. If you want to find a group, you will need to click "look for a group"
 • The muzzle devices are now recognized when touching the walls and obstacles
 • Adjustments of the Sniper Rifles skill leveling

Known issues[]

 • Some players can spawn without weapon in hands when viewed from 3rd person perspective, it can be solved by changing the weapon

v0.10.1.1951 (12 Oct 2018)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

v0.10.1.1918 (9 Oct 2018)[]

 • Technical update to fix minor technical problems

v0.10.1.1898 (4 Oct 2018)[]

 • Technical update to fix minor technical problems

v0.10.1.1887 (1 Oct 2018)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

v0.10.1.1879 (20 Sept 2018)[]

Changed[]

 • Fixed one more Nvidia Inspector exploit
 • Fixed weapon recoil in different FOV
 • Fix for re-binding the mouse0 button
 • Leveling of the Sniper Rifles skill through chambering bullets is now slower
 • Fix of the empty ammo casings falling through the level geometry
 • Fix of negative timer value when playing as Scav
 • Fixed the potential game crash bug that occurred if the player was killed while loading a cartridge into chamber of the Mosin rifle

v0.10.0.1870 (18 Sept 2018)[]

Added[]

 • Improved network synchronization of doors
 • Synchronization of the corpses positions
 • Adjusted grenade synchronization
 • Improved synchronization of loot that gets dropped on location
 • Redesigned control settings system
 • New redesigned system of network interpolation (improving precision of movement, reducing delays)
 • Weapon parts and mods for SA-58
 • Mosin-Nagant
 • New Covert Movement skill
 • New graphics settings to limit the FPS in the game and the menu

AI Improvements[]

 • Adjustments of unalerted boss behavior
 • Fixed the bug that caused multiple bots to stand in one point one point while on patrol
 • Fixed the bug that caused boss and his detail to get stuck in the grenade throwing posture
 • Adjusted grenade throw, adjusted the angle of throw
 • Fixed the bug that prevented bots from checking their surroundings when stopping
 • The common bots are no longer aiming at the head
 • Bots who have heard the sound of a firefight, no longer look towards a potential target
 • Fixed the bug that caused the bot to search for a position on suppression request
 • Fixed the bug that prevented bots from reloading while providing suppression
 • Adjustments were made to bots' hearing, now they don't completely ignore the players behind their backs
 • Bots no longer shoot above them when they are prone

Optimizations[]

 • Looting items handling optimization
 • Shadow performance optimization
 • Procedural animations performance optimization
 • Optimization of network traffic consumption
 • Optimization of weapon modifications and weapons' models and LOD groups
 • Optimized character spawning in the raid, reduced frequency and severity of freezes on spawn
 • Fixed various bugs that were causing other cases of freezes

Fixed[]

Fixes to locations[]

 • The curbstone near the new gas station that used to disappear prematurely
 • Fixed the problem of players getting behind the gate at the paid exit with an SUV at the Customs
 • Scav exit from the Factory now doesn't overlap with the safe
 • Fixed shadow geometry in one of the wall gaps in the Resort
 • Fixed the catch between the crates at the Factory that could get you stuck
 • Fixed loot, quest zones, and bugs in the nighttime Factory
 • Customs gas station culling correction
 • Culling correction of geometry behind the two-storeyed dorm at the Customs
 • Fixed sticking catch in the Resort, on the second floor of the West Wing
 • The Shoreline tower door can now be opened in both directions
 • Adjusted the Woods spawn points to avoid excessive spawn proximity
 • Corrections made to the toppled grenade box in the Woods
 • Fixed the Factory door that was causing the invulnerability glitch
 • Adjusted spawn points at the Customs
 • Fixed spawning algorithm errors that sometimes caused late and close spawns
 • Added new loot points and containers on the Shoreline
 • Interchange - bots can now see-through glass at the IDEA entrance
 • Flashing light at the sawmill
 • Flashing chemlights at the Interchange

Interface fixes[]

 • Fixed screen overlapping that sometimes occurred on server connection loss
 • Now the revert button only resets the current tab of the settings
 • The pointer does not disappear on the weapon modding screen
 • Fixed tutorial soft-lock learning on clicking Back
 • Weapons Inspector now displays the correct weapon accuracy
 • Resolution change now requires a confirmation
 • Settings now allow clearing of what has been assigned
 • The quick equip action (ALT+LMB) now plays a sound appropriate to the equipped item
 • Combining two stacks of rounds now plays an ammunition movement sound
 • It is now possible to cancel the editing of controls
 • Cash from the rewards screen now goes to stash on CTRL+LMB
 • If there were changes made to the settings, a confirmation window is displayed
 • The depleted consumable items now disappear from the Quick Access bar
 • Death count now gets updated in the stats after the raid
 • Fixed bug that kept the binding of items even after they were moved to a corpse
 • Timers don't twitch now (changed to a monospaced font)
 • Centered item pivots
 • While searching containers and corpses you now get to see how much space is occupied by the items that are not yet discovered
 • Fixed bug where extraction countdown would become negative
 • Bug with the Traders resupply timer not refreshing, now it is updated in a couple of minutes
 • Scav players now see the correct PMC name in the kill list if the dog tag was taken

Visual fixes[]

 • Now the vegetation is not disabled regardless of Nvidia Inspector settings
 • If there is a flashlight attached to the weapon, the weapon base doesn't cast a shadow
 • Removed the white stripe from HAMR while aiming
 • Density (brightness) of searchlights' Volumetric Light is reduced by half
 • Improved shader for glass visors
 • Fixed a visual bug of grass strobing during the rain
 • Fixed bug that sometimes made the grenade explosion invisible
 • Removed sun flare effect from reflex sights and scopes
 • Fixed the FOV change related bug that led to problems in displaying scopes and reflex sights sights
 • Fixed the FOV change related bug that caused weapons to shot off the reflex sights' reticles
 • Corrected laser dazzle, it now occurs if the ray is directed straight into the character's eyes
 • Adjusted the reflection intensity on materials of objects during cloudy or rainy weather
 • Raindrops now don't disappear from hands if the character gets shot
 • Fixed black reticles of certain sights
 • Visor shader is now correctly displayed in the fog
 • Fixed Elcan optics bug that allowed to zoom in perpetually
 • Fixed bug that caused night scope illumination to disappear when aiming at the glass
 • Corrected some inaccuracies and visual problems with movement and animations of the characters in the third person
 • Fixed a noticeable disappearance of another players' lights, depending on the perspective and distance
 • Fixed the reticle orientation in the reflex sights mounted in alternative positions
 • Fixed the bug that made reflex sight reticles invisible on smoke
 • Improved display of equipment on the characters (especially Scav) - reduced clipping
 • Fixed white spots on some of the weapon icons
 • Adjusted lighting effects at the Interchange
 • Helmet visors no longer shine in the dark
 • Fixed the distance of culling for helmets and headgear

Fixed various errors[]

 • Fixed one of the reasons for Error 228 while separating a stack of rounds
 • Bug when throwing grenades from the Quick Access toolbar
 • The error that occurred while quickly moving ammo from stash to crammed inventory
 • Various server errors that were causing desync
 • Various client errors that caused FPS to drop
 • The error that appeared on binding and use of the console key
 • The error of moving an object to another container, when it linked
 • The error that disabled the door interaction doors in offline mode after a single instance

Miscellaneous fixes[]

 • Fixed sync of armor durability when armor is looted from a dead body
 • Fixed logic error in armor penetration calculation for bots
 • Fixed various bugs causing problems with registering hits
 • Fixed a bug that allowed the character to stand up while under some object
 • Fixed bug with discarded objects falling through the floor
 • A bug that breaks the interaction with doors and containers if the player has a grenade in hand
 • Fixed the problem of incorrect penetration of helmets and visors
 • Leaving the raid is now counted in the stats
 • A bug that made character stuck in the level geometry after reconnect
 • Bug with repeated door interaction on breach attempt
 • Bug with part of the cells remaining unsearched
 • A bug that changed the current resource of the passed first aid kit
 • Damage registration bug
 • A bug that caused the hands to freeze with lock pin in them if the grenade with removed pin were switched for something else
 • Fixed bug that had all character skills to max out
 • Fixed bug that sometimes caused arm hits not to register
 • Fixed bug that caused discarded weapons to bounce
 • Fixed bug that caused the player to remain on the matchmaking screen after clicking on the "back" button while loading location, even after restarting the session
 • Fixed the bug that made medkit unusable if a player was injured during treatment
 • Fixed geometry clipping of sights in the camera, if the weapons have a sight installed at 45 degrees angle
 • Fixed the bug that allowed the player to keep the belongings after hitting Back when deployment to location has already started
 • Fixed inability to pass through a door sideways
 • Fixed ability to jump through the ceiling or the dorm to the floor above with a regular jump and leveled strength
 • It is now possible to move things for sale to a trader by dragging them
 • Fixed the bug that prevented discarding items from the stash
 • Fixed the bug that made the bodies twitch for a while after death
 • Fixed the bug of character corpse disappearing after reconnect
 • Fixed MTU002 Short Top foregrip filters fro SOK-12
 • Blind fire no longer allows you to shoot through walls
 • Bug with repeated opening of the door, that could make it open the other way
 • A bug that prevented a player from producing the death sounds in the first person, and there were no audible hits either
 • Fixed third-person arm-twisting when the character is getting ready to throw a grenade
 • Fixed bug with twisted hands with folded stock or in contact with the wall or other players
 • Fixed a bug of the "Gardening" quest part 1, where “Survive and exit from location" condition was not observed
 • Bug with an empty-handed player being unable to change weapons and use the equipment after a quick melee blow during the grenade throw
 • Various skill fixes
 • Various minor balancing fixes
 • Fixed rate of fire linked to FPS problem
 • Fixed desync bug when reloading shotgun shells
 • Reduced the amount of network lag on the death of other characters
 • Fixed a glitch with vests and secure containers which would make players invulnerable
 • A bug that swapped indoor sounds for outdoor sounds and back
 • Fixed a bug that would keep a weapon lifted in the air without any obstacles nearby
 • Player Scavs will now have their starting equipment examined by default

Changes[]

 • Increased chance of fracture from bullets and hits
 • Trader filters now hide all items that are not included in the filter
 • The armor Fence could not sell now gets removed faster
 • Removed animation of character pulling up to the doors, hoods, loot containers - except for knocking doors down
 • Added settings entries for screenshots and console
 • Enhanced the brightness of some reflex sights reticles
 • If you walk up to the wall or to another character, weapon gets lifted later. First, it is pulled closer to the body
 • In death from 3rd-person, the weapon now doesn't stay in the hands but drops down as if on a sling
 • Now the falling bodies of the killed take into account the velocity of the bullet
 • Pressing ESC in the settings menu after making changes to the settings will prompt you to save or discard the changes
 • If a player leaves the raid (Leave game via the ESC menu, not through the exit), his character dies on the server (not the case with the connection loss)
 • Reduced the frequency of thunder sounds
 • Now glass doesn't break when you're just passing near it
 • Added more information to some of the error messages

v0.9.2.1791 (4 Sept 2018)[]

 • Technical update aimed to improve game stability

v0.9.2.1741 (27 Aug 2018)[]

 • Minor technical issue fixes

v0.9.2.1727 (23 Aug 2018)[]

 • Technical update for improved game performance

v0.9.2.1719 (22 Aug 2018)[]

 • Partially fixed prone glitching
 • Improved game stability

v0.9.2.1642 (2 Aug 2018)[]

 • Fixed hit registration bug, that was discovered after patch 0.9
 • Fixed one of issues causing game to crash
 • Fixed various new glitches
 • Nvidia Highlights is now turn off by default, you may turn it back on in the settings of the game
 • Fixed bug of not receiving blunt damage

v0.9.1.1610 (27 July 2018)[]

 • Technical update for improved game performance

v0.9.1.1590 (20 July 2018)[]

 • Bots do not go into a state of endless healing
 • The amount of traded money from traders is correctly displayed
 • The boss and guards became a little more accurate
 • Removed priority to aim in the head for standard bots
 • Partially fixed a bug when the bots got into each other
 • Fixed errors in the algorithm of bots - they stopped moving and respond to what is happening
 • Fixed item duping (violators accounts were wiped)
 • Prohibition on the sale of containers with included items to the Fence

v0.9.0.1582 (19 July 2018)[]

 • Aimed to increase stability

v0.9.0.1580 (19 July 2018)[]

 • This update wiped player's stash. Weapon mastering and reputation was kept.

Added[]

 • Added the first of planned Scav bosses, the Dealmaker His favorite haunts are dorms and gas station at the Customs. His leadership skills allowed the Dealmaker to easily pull together a posse of former factory workers. Well armed, they continue to force their own rules in Tarkov. The Dealmaker prefers to avoid fair fights, quickly retreating to a safe place and leaving his guys to deal with the enemy. The boss does not make an appearance on location every time, but with a certain chance.
 • Added flashbang grenades*
 • Added smoke grenades
 • Added Nvidia Highlights, recording episodes of your firefights, if your graphics card supports this technology.
 • Added armbands of basic colors, players can now pick the color to make it easier to tell friend from foe in combat.
 • New weapon modifications
 • Vulcan MG scope eyecup
 • EOtech Vudu 1-6 x scope
 • Nightforce 30mm Mount for sights installation
 • Armasight Vulcan MG bravo 3.5x night scope
 • Armasight installation base for Vulcan MG 3.5x
 • Zenith 2U Klesch Tactical flashlight
 • Annihilator flash hider for 7.62x39, 5.56x45, and 9mm
 • Bridge type mount for P226
 • Rubberized pistol grip for P226
 • EMOD stock
 • Salvo 12 sound moderator adapter for carbines SOK, VPO, etc.
 • SilencerCo Salvo 12 Sound moderator
 • Sig Sauer Romeo 4 reflex sight
 • Sig Sauer mount for Romeo sights series
 • 10-inch Alexander Arms rail mount
 • 3-inch Alexander Arms rail mount
 • Holosun HS401G5 reflex sight
 • MOE pistol grip for AK
 • Rifle length MK 10 handguard for AR-15 and compatible
 • 30 mm mount Burris-produced AR-P.E.P.R. for sights installation
 • Burris FullField TAC 30 1-4x24 scope
 • Combo Kit - handguard and gas tube by TROY Industries.
 • Raptor charging handle for AR-15 and compatibles
 • Zenit PT-1 stock
 • PT stock lock for AKM and AK-74
 • Izhmash 7.62x39 aluminum magazine for AK and compatibles, 10-round capacity
 • Bakelite 7.62x39 magazine for AK and compatibles, 40-round capacity
 • Glock 18C 9x19 slide
 • Glock 18 9x19 barrel with compensator
 • Zhukov-S stock for AK
 • DS Arms Holland Type rear sight for SA-58
 • Foldable stock adapter for SA-58
 • Extreme Duty receiver cover for SA-58
 • TAPCO SAW-Style black pistol grip for SA-58
 • DS Arms "3 prong trident" 7.62x51 flash hider for SA-58
 • FAL/SA-58 7.62x51 20-round magazine
 • Handguard with rail mounts for SA-58
 • 280 mm 7.62x51 barrel for SA-58
 • F93 Pro Stock
 • LAS/TAC 2 Steiner tactical flashlight
 • Lightweight pistol grip for AR-15-compatible weapons
 • SE-5 Express tactical grip
 • Fab Defense UAS stock for AK
 • TAPCO SAW-Style pistol grip for SKS
 • TAPCO stock tube
 • Tapco INTRAFUSE polymer stock for SKS
 • Troy QARS mounts

New equipment[]

 • Armored visor for Kiver helmet
 • BNTI Kirasa-N body armor
 • IOTV Gen4 body armor (mobile)
 • IOTV Gen4 body armor (assault variant)
 • IOTV Gen4 body armor (full protection)
 • 5.11 Tactec armor-plated vest
 • Blackhawk! Commando Chest Harness
 • Ana Tactical Beta 2 Combat pack
 • Momex balaclava
 • LShZ Helmet
 • GP-5 Gasmask
 • 6B34 ballistic glasses
 • GSSh-01 active headphones
 • Deadly Skull mask
 • Shattered lightweight reinforced mask
 • DEVTAC Ronin ballistic helmet
 • Pompon hat
 • Miltec boonie
 • Bandana
 • Neoprene face mask
 • Shemagh(v. 2)
 • USEC Cap black
 • BEAR Cap black
 • Highcom Striker ACHHC IIIA Helmet Olive
 • Highcom Striker ACHHC IIIA Helmet Black
 • Highcom Striker ULACH IIIA Helmet Coyote Tan
 • Highcom Striker ULACH IIIA Helmet Black
 • Armband (yellow)
 • Armband (green)
 • Armband (blue)
 • Armband (red)
 • Armband (white)

New weapons[]

 • GLOCK 18C 9x19 pistol
 • DS Arms SA-58 OSW Para 7.62x51

Added new quests[]

 • 5 Mechanic quests
 • 4 Ragman quests
 • 5 Skier quests

Added new containers and new loot on locations[]

 • Factory
 • Woods
 • Customs

Added new paid exits on the maps[]

 • Customs
 • Interchange

Changes[]

 • Adjusted loot spawn chances on all maps
 • Price rebalance for weapons, grenades, weapon mods
 • Increased price of powerful ammo
 • Vests and headsets can now be put into item case
 • Increased internal size of ammo case (now 6x6)
 • Reduced mouse sensitivity when aiming through high magnification scopes
 • Changed some quest rewards
 • Changed some quest requirements
 • Changed Alpha vest configuration
 • Increased penetration of SP-5 and SP-6 rounds
 • Various adjustments of weapon mods and armor parameters
 • Improved the behavior of individual AI enemies
 • Optimized geometry of level objects
 • Improved collection of crash dumps

Additional changes[]

 • Further freezes and stuttering fixes
 • Further improvement of anti-cheat, work on disconnects associated with anti-cheat
 • Further optimization of the graphical and functional component (preparation for the animation optimization phase)
 • Various bug fixes
 • Increased rate of leveling for weapon mastery, weapon skills, and MagDrills
 • Increased stash size for all players
 • Reputation with traders is retained on wipe
 • Weapon mastering is retained on wipe
 • Reduced tracer size and brightness
 • Reduced dirt and distortions on visors
 • Silencer parameters and price balancing adjustments

Fixed issues[]

 • Fixed various glitches
 • Lack of visibility and audibility of shots from SR-1MP for other players
 • Armor now stops the bullet flight correctly (if there was no penetration)
 • Fixed incorrect dimensions of certain items
 • Other visual fixes

v0.8.7.1479 (29 June 2018)[]

 • Minor update, aimed for increasing stability of the build

v0.8.7.1473 (29 June 2018)[]

 • Various fixes of colliders on maps
 • Fixes of server-side collision handling on locations
 • Shoreline optimization
 • Game client stability improvement, reducing crash cases

v0.8.7.1454 (27 June 2018)[]

 • Technical update

v0.8.7.1448 (27 June 2018)[]

 • Fixed visual issues at Customs and Shoreline locations
 • Additional map optimization for Customs and Shoreline
 • Fixed AI waypoints at Customs and Shoreline
 • One more update of the anticheat system
 • Increased client stability

v0.8.6.1442 (25 June 2018)[]

 • Technical update

v0.8.6.1424 (22 June 2018)[]

 • Shoreline location optimization
 • Customs location optimization
 • Fixes of Interchange issues
 • New properties: armor materials and their repairability
 • New armor property - blunt damage (damage without penetration)
 • Minor Scav head LOD fix
 • AI spawn with visor down
 • Minor freezes, effects culling

v0.8.5.1391 (14 June 2018)[]

 • Technical update of client, to fix the issues with game crashes

v0.8.5.1379 (13 June 2018)[]

 • Iitem binds reset, that was placed in pockets, after spawning in raid
 • Bug, which allowed to give all your money for a quest. Now, money won't be transferred if there is more then needed.

v0.8.5.1369 (8 June 2018)[]

 • Technical update


v0.8.5.1359 (8 June 2018)[]

 • Anticheat system update
 • Fixed pistol container glitches
 • Fixed secure container glitches
 • Fixed item transfer hotkeys
 • AI Scavs now don't snap shoot at players who took cover behind a wall
 • Selling non-empty containers is now prohibited (including barter)

Quest changes[]

 • In quests that required long item grinding, added ability to turn them in partially, not all at once (with few exceptions).
 • Removed all timed conditions, difficulty adjusted by increasing current task requirements.
 • Heavy armor Ragman quest conditions were toned down, now you need to bring one piece in mint condition and one under 50% durability.
 • Introduced the dogtag level limitations to some of the quests that previously allowed any dogtags.

v0.8.4.1285 (18 May 2018)[]

 • Minor fixes

v0.8.3.1274 (11 May 2018)[]

Added[]

 • AI Scavs at Interchange
 • 5 Mechanic trader quests
 • 17 Ragman trader quests
 • New mods for M1A and other weapons
 • New barter items

New weapon mods[]

 • Colt M4 front sight
 • Colt M4 Length handguard for AR-15-compatible systems
 • LMT Sopmod stock
 • Handle/rear sight for AR-15-compatible systems
 • Stock body for MC20-01 and compatibles
 • 50-round 7.62x51 mm X-14 magazine for M14
 • 30-round 7.62x51 mm magazine for M14
 • M14ALCS(MOD. 0) pistol grip for M14
 • M14ALCS(MOD. 0) stock for M14
 • M14ALCS(MOD. 0) stock body for M14
 • CASV 14 mount for M14
 • M14 DCSB mount for M14
 • UTG 4 point locking deluxe mount for M14
 • Arms 18 mount for M14
 • Mini Scout mount for M14
 • Ultimak M8 mount for M14
 • Archangel mount for M1A
 • Phantom 7.62x51 muzzle brake for M14
 • Vortex DC 7.62x51 muzzle brake for M14
 • Good iron 7.62x51 muzzle break for M14
 • JP Enterprises tactical compensator 7.62x51 for M14
 • National Match 7.62x51 muzzle brake for M1A
 • 558mm barrel for M1A and compatible 7.62x51
 • SA National Match .062 blade front sight for M1A and compatibles
 • Troy S.A.S.S. Chassis for M14

Fixed[]

 • VAL folding stock bug
 • other minor fixes

Changes[]

 • New loot containers at Factory
 • ammo balancing (armor damage factor)
 • Increased AP on some body armor and helmets (combined with ammo changes body armor becomes more effective, depending on ammo)
 • decreased prices for ammo and meds containers (100000 cheaper)
 • Changed prices and spawn chances for some of the items
 • Changes in some trading schemes

Known issues[]

 • If the player discards a container with medicine that was being used, the slot gets blocked, as well as ability to heal
 • Incorrect progress bar for splint
 • Rain drops disappear from character's hands if character gets hit with a bullet

v0.8.2.1235 (26 Apr 2018)[]

 • Fixes of the Interchange location
 • Fixed Object reference error
 • Fixed Mag Drills skill progress
 • Fixed Mag Drills skill bonus
 • Adjusted damage absorption of armor while using tactical vests with armor plates
 • Fixed ammo counter display upon check of remaining ammo
 • Fixed loyalty level display. Now correct level of loyalty is reflected for items that are unlocked during quests
 • EOTECH sights' reticles now have no “noise” effect
 • Correct fire lighting at the Interchange location
 • Jumps are not counted for Strength skill upgrade
 • Strength skill bonuses reduced 25%
 • Fixed visual hyper lighting at spawn at the Interchange location
 • The rain sound indoors at the Interchange is now more quiet
 • Shoreline swamp spawn is moved to a safer place
 • Customs spawn at the accommodation unit by the fuel storage is moved to a safer place
 • Spawn adjustments at the Interchange location
 • Face hit box corrected according to community feedback
 • Fixed bug that allowed to remove negative limp effect by reentering the raid
 • Now all open container windows are closed when switching between tabs
 • Fixed notification about amount of cash required at the paid exit zone of the evacuation was already paid for
 • Unrealistic scav behavior is fixed

v0.8.1.1213 (21 Apr 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed movement down stairs and inclined surfaces
 • Fixed bug with "back" button in settings
 • Visual fixes of helmet visors
 • Various visual fixes of Interchange
 • Contusion effect fixes

v0.8.0.1208 (19 Apr 2018)[]

 • This update wiped player levels and stashes.

Added[]

 • Basic tutorial
 • Loading and unloading ammo rounds now require time
 • Now, the character doesn't initially know the number of cartridges in the magazine. Check the magazine to see the ammo remaining. Check precision depends on the Mag Drills skill. A full description of the expected behavior can be found here
 • Time-consuming loading/unloading of ammo
 • Loading/unloading of ammo into the magazine does not happen instantly. The time required to load/unload one cartridge may vary depending on the magazine and the level of the new skill, Mag drills.
 • Time is spent on loading and unloading ammo in the raid only, in the menu the procedures stay the same as before.
 • Loading and unloading can only be done with inventory open. If you close it or switch tabs, loading or unloading is interrupted. The cartridges that were already loaded into the mag, stay in it (and vice versa in case of unloading).
 • Only one magazine can be loaded or unloaded simultaneously.
 • The Info window displays the loading/unloading and mag check speed bonus if it is not 0.
 • If you've started loading an empty mag, or unloading a full one, the precise number of rounds is displayed.
 • Checking mags, hidden precise number of cartridges in the magazine
 • By default, it is unknown how many cartridges are in the mag, if it is not examined (hereinafter referred to as "Unknown/Checked"). Mag counter displays an unknown number of cartridges. For example: (?/30)
 • Check accuracy is determined by new "Mag Drills" skill.
 • The magazine can be checked either by animation - Alt+T or through the interface by Right-clicking and selecting Check magazine.
 • If you checked the number on the 0 skill level, then it returns "~empty" - "<1/2" - "~1/2" - ">1/2" - "~full". As skill level 1 an approximate number will be shown. On level 2 - the precise amount of ammo will be provided.
 • Full and empty mags are considered to be checked.
 • All the magazines you take into the raid are checked automatically.
 • Loading/unloading a checked mag doesn't change the state, it remains checked.
 • After firing, the number of cartridges in the magazine become unknown.
 • Ammo check precision now depends on the Mag Drills skill, not on Weapon Mastering.
 • Outside of the raid, the number of cartridges is always displayed precisely.
 • If you have dropped a checked mag and picked it back up, it remains checked. If someone picked it up and dropped it again, it becomes unknown to you.

Checking the chamber[]

 • The chamber also requires checking. Only by animation using the key binding Shift + T.
 • If you load the cartridge into an unknown chamber, it automatically becomes checked.
 • If the shot was fired from a checked mag (first shot), the chamber remains checked. Otherwise, it becomes unknown as well.
 • New skill Mag Drills:
 • Speeds up ammo loading
 • Speeds up ammo unloading
 • Speeds up magazine checks in inventory
 • Elite levels allow you to automatically check the mag when you move it in inventory, and make loading even faster.
 • Black version of the Ops-Core Fast helmet
 • Visor toggle mechanics with all audio and visual effects and protection
 • A new type of reward for quests completion - unlocking items for purchase
 • A new type of trade barter - for dog tags.
 • A new type of tactical vest, with armor plates
 • Antialiasing options (2x, 4x) in graphics settings. Attention! Recommended only for high-performance PC rigs.
 • Mechanic trader quests
 • New trader, Ragman

New location[]

 • Interchange

Equipment[]

 • Ski hat with eye slits
 • Cold Fear Infrared Balaklava
 • Ghost Balaklava
 • UX PRO Hat
 • Fleece tactical hat
 • Cowboy hat
 • RayBench Hipster Reserve Glasses
 • Dundukk Sport sunglasses
 • Round glasses
 • Police cap
 • EMERCOM Cap
 • BEAR Cap
 • USEC Cap
 • Shemagh
 • Sordin MSA Supreme PRO-X/L Active headphones

Bags[]

 • Tactical shoulder bag 3x2
 • VKBO army duffel bag 4x2
 • SSO Attack 2 Raid Backpack 5x7

Tactical Vests[]

 • ANA Tactical M2 Armor plated vest
 • Wartech Chest Rig MK3 TV-104 Tactical chest rig

Body armor[]

 • BNTI Gzhel-K Body Armor
 • MF-UNTAR Body Armor

Helmets[]

 • ZSH-1-2M helmet in plain and black cover
 • Armored visor for ZSH-1-2M helmet
 • Altyn helmet
 • Armored visor for Altyn helmet
 • SSSh-94 SPHERA-S helmet
 • Tarkov UN Force helmet
 • 6B47 Helmet in a camouflage cover

Weapon modifications[]

 • M1A Socom 16 Mount
 • Nightforce 34mm Mount for installation of sights with Multimount
 • Nightforce ATACR 7-35x56 Scope
 • Nightforce 34mm Mount for sights installation
 • B-3 twin mount
 • Rotor 43 5.56x45 Muzzle brake
 • Rotor 43 .366TKM Muzzle brake
 • Rotor 43 7.62x39 Muzzle brake
 • Rotor 43 9x19 Muzzle brake
 • Fab Defense GL Shock Stock
 • Spike tactical dynacomp 7.62x39 AK Muzzle brake
 • Strike industries TRAX 2 Foregrip
 • Strike industries Bride Rail
 • Strike industries keymod 6 inch Rail
 • Strike industries keymod 4 inch Rail
 • Strike industries TRAX 1 Foregrip
 • Glock 9x19 Moto Cut Slide
 • B&T rail for MP5
 • XRSU47SU Tactical Foregrip for AKS-74U
 • Aluminum foregrip for MP5 (TL-99)
 • 10-round PMAG GEN M3 10 5.56x45 NATO STANAG magazine
 • 30-round PMAG GEN M3 30 5.56x45 NATO STANAG magazine
 • 30-round Pmag 30 AK74 GEN M3 5.45x39 magazine for AK and compatibles
 • 30-round SR3M.130 9x39 magazine for SR3M
 • 10-shell SAI-02 12x76 magazine for SOK-12 and compatibles

Cases[]

 • Ammo case
 • Medicine case

Weapons[]

 • Springfield Armory M1A 7.62x51
 • Remington 870
 • APS
 • APB
 • AKS-74N
 • AKMSN
 • AK-74M
 • AK 100 Series

AI Improvements[]

 • Fixed bug when bots were trying to attack the player who exited location

Optimizations[]

 • Optimization of Shoreline location
 • Client and server optimizations for handling physics
 • Reduced network latency

Fixed[]

 • The bug that allowed to quickly press sprint button thus moving faster without draining the character's stamina
 • Bug with getting damage when falling on a destroyed legs
 • Various fixes to the current skills
 • Generated set of scav exits at Factory that was always closed/required a key. Now there is at least one exit that doesn't require a key.
 • Correct display of the current armor state over the network
 • Twisted hands of killed characters
 • Various bugs related to sound audibility over great distances
 • The lower left corner of the weapon icon now shows its caliber
 • If you examine an item at trader or on the body, the equivalent item in the inventory will now get known automatically
 • Examining now goes in parallel on client and server (formerly required a response from the server)
 • The bug that locked weapon interaction after moving the cartridge from the chamber to the mag
 • The bug that locked weapon interaction after moving the cartridge from the chamber to the pile of the same ammo in your inventory
 • Kill List works offline now
 • Armor customization window now displays the resulting armor characteristics according to the installed armor mods.

Changes[]

 • All mod slots in Weapons inspector are now displayed on one screen without scrolling
 • Additional exceptions to the installation of mods on weapons and equipment
 • Rebalance of trader unlock conditions
 • Ammo rebalance (specifications, prices, levels of loyalty)
 • Rebalance of the items' value, their characteristics, the occupied cells (weapons, armor, mods, gear)
 • Adjusted chances of items' spawn on locations
 • Partially redesigned rewards for quests
 • Removed skill rollback
 • Added missing numeric values to weapons characteristics
 • Improved rendering of weapons in modification mode
 • Bitcoins can now be stored in money cases
 • The flashlight light ray (cookie) was replaced with a more convenient one
 • Fixed PMCs spawn points at Factory
 • Changed first Skier quest “Supplier”
 • The movement of weapons and hands when turning became more lifelike and more tied to weight and weapons' ergonomics
 • Helmet damage mechanics - modular hit zones (including face area)
 • Redesigned the sounds of movement on thin metal
 • Basic recoil increased by 20%
 • Different sound settings for active headphones (item)
 • Interface adjustments to improve the readability of texts
 • A chance to get a fracture when hit increased 10%
 • A chance to get fractured after fall increased 20%
 • Aimpunch is strongly reduced
 • Mods now have various micro-icons
 • Global time rate increased to x7 compared to real-time
 • Available traders' window redesign

Known issues[]

 • If the magazine of a pump-action shotgun is not examined, it can't be reloaded
 • Firing rate is dependent on FPS, this issue will be rectified soon, in one of the next upcoming patches
 • If there is no space in the backpack and you unwrap the ammo pack, it will lead to the blocking of inventory
 • Visual bugs of the new location caused by new optimization system will be getting fixed over extensive live testing
 • Game physics was redesigned, hence possible related bugs (obstructed movement in tight passages, other movement bugs)
 • "Back" button in the settings can block the interface, to correct this problem it is necessary go to settings, change the language to any other and click "Save".

v0.7.9.1073 (24 Mar 2018)[]

 • Small technical update of client

v0.7.8.1039 (14 Mar 2018)[]

Optimization[]

 • Server optimizations

Fixed[]

 • Vertical positioning of sound source
 • Improved grenade throw sync
 • Now players won't spawn close to other players
 • Bug that displayed spawning characters as flying in the air
 • Fixed a number of minor bugs related to weapon reload
 • Improved network synchronization of doors
 • Flare on first activation of flashlights/laser designators

v0.7.7.1027 (9 Mar 2018)[]

 • This Update was rolled back a few hours after its release due to technical issues
 • Small technical update


v0.7.6.993 (28 Feb 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed various server errors
 • Fixed various client errors
 • Improved game client stability
 • Fixed bug that prevented character from receiving kill experience
 • Fixed bug that didn't show killed characters in kill list
 • Fixed bug that caused hands lock on MP5 reload

Optimizations[]

 • Optimized light sources

v0.7.5.976 (23 Feb 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed localization of game, old messages from traders might still looking wrong
 • Fixed kill list of killed enemies at the end of match
 • Minor fix of one of the locations visuals

v0.7.4.972 (22 Feb 2018)[]

Added[]

 • Increased weapon sway in the unaimed mode to reduce the hip-fire accuracy
 • New helmet 6B47
 • NSPU-M Night scope
 • The Rotor 43 tube adapter for AS Val
 • Surefire XC1 Tactical flashlight
 • Glock Tactical GL21 combined flashlight and laser designator block
 • Hera Arms CQR Tactical grip
 • Hera Arms CQR Pistol grip
 • Vendetta precision VP-09 Muzzle brake
 • Added mechanics for weapons mods exception and installation prevention. At the moment, for test purposes, it is only implemented on the new weapons and mods.
 • Added 5 new Therapist quests
 • Added maps of “Azure Coast” health resort and the Shoreline location
 • New trader, Mechanic
 • Glock 17 Gen3 9x19 in standard issue kit and over 30 mods for it, including:
 • Alpha Wolf threaded barrel for Glock 9x19 manufactured by Lone Wolf
 • Threaded barrel for Glock 9x19 manufactured by Double Diamond
 • Threaded barrel for Glock 9x19 manufactured by Salient Arms
 • Barrel with compensator for Glock 17 9x19
 • Glock 9x19 Viper Cut slide
 • Glock Alpha Wolf slide
 • Glock Alpha Wolf Custom slide
 • Glock Zev Tech Hex Gen3 slide
 • Glock Zev Tech Hex Spartan slide
 • PS9 polymer80 slide
 • Double Diamond 9x19 flash hider
 • Decelerator 3 Port 9x19 Compensator
 • Alpha Wolf bullnosed 9x19 Compensator
 • Carver Custom 4 Port 9x19 Compensator
 • Lone Wolf 9 9x19 Compensator
 • Strike Industries G4 slide compensator 9x19
 • Pmag GL9 9x19 magazine
 • SGMT Drum mag for Glock 9x19, 50 rounds capacity
 • "Big Stick" magazine for Glock 9x19
 • Glock ZEV Tech Front sight
 • Glock ZEV Tech Rear sight
 • Dead Ringer Snake Eye Glock front sight
 • Dead Ringer Snake Eye Glock rear sight
 • Truglo TFX Glock front sight
 • Truglo TFX Glock rear sight
 • Aimtech Glock base mount
 • Aimtech Tiger Shark mount
 • UM Tactical UM3 mount
 • Fischer Development FD917 silencer
 • Pachmayr Tactical rubberized plate

Optimizations[]

 • Server performance optimization
 • The first iteration of the network code optimization is complete

Fixed[]

 • Visual artifacts when switching magnification modes on certain optical sights
 • Insurance now displays the correct time remaining until return, if it exceeds the 24 hours
 • Fixed bugs with gaining trader loyalty levels and its correct display on screen
 • Quick access pane is now properly displayed in the raid with the option "always show UI elements"
 • The Complete and OK buttons are no longer duplicated
 • The stack separation window now shows the total number of stack items (previously capped at to 4 characters)
 • Location deployment time increased to 20 seconds
 • When moving from the letter, money is now moved to the stash via CTRL + CLICK
 • At the lobby screen, your friends now appear just below your nickname
 • At the item transfer screen, you can now open containers, vests, backpacks, etc.
 • The number of deaths and kills in the statistics is no longer duplicated
 • Now the kill counts correctly if the victim has died from subsequent bleeding
 • Fixed a glitch that allowed using a weapon from secure container
 • Fixed other glitches, allowing the use of a weapon that cannot be subsequently looted
 • Fixed various bugs that reduced the game performance
 • Adjusted the prone character physics (the ability to see through walls while prone)
 • Fixed unarmed character animation

Changes[]

 • Reduced value of dogtags by 30%
 • Reduced characteristics of some helmets and body armor
 • Increased the damage of 9x19mm cartridges
 • Changed the spawn chances for certain items
 • Increased image saturation
 • ALT + click now sets equipment into the free character slot
 • Changed priority of item moving
 • CTRL + CLICK now moves any magazine immediately into the vest/chest rig
 • Any item obtained through trade or modification of weapons will be moved to character's stash
 • Character can try to jump with broken legs or legs with 0 hp, takes damage when landing
 • You can no longer hold breath without aiming
 • Friends are displayed on top of the global chat
 • Changed the relation between stamina recovery and the amount of stamina remaining, depending on the amount of energy the character has. At 0 energy stamina recovers more slowly and being spent faster

v0.7.3.928 (6 Feb 2018)[]

Changes:

 • Fixed several cases of game crashes
 • Increased client stability


v0.7.2.921 (2 Feb 2018)[]

Fixed[]

 • Bug that caused parts of the weapon to move during gestures
 • Increased server stabilization
 • Quick-slashing with melee now drains stamina
 • Scav timer decreased to 20 minutes (was 30)

v0.7.1.910 (1 Feb 2018)[]

 • Fixed global chat

v0.7.0.905 (1 Feb 2018)[]

Added[]

 • Redesigned door interaction, the doors open and close faster now

Optimization[]

 • Physics processing optimization

Fixed[]

 • Bug that changed the size of weapons according to changes in FOV
 • Fixed night vision device visuals with FOV 75
 • Bug that prevented the flare effect when character was facing direct laser sighting device ray
 • Correct experience gained upon quest completion
 • Correct display of cash remaining in stash while trading
 • Bug that made it impossible to leave something in the same spot where something was already left by somebody else
 • Various fixes of visuals on locations
 • Introduced several fixes to issues that were causing errors in the game client
 • Correct recalculation of the equivalent item price upon removing it from sale space

Changed[]

 • Trader menu can now be opened by clicking anywhere in the trader info frame
 • Open container windows (with contents of backpacks, vests etc) now can't be moved outside the screen
 • Tomahawk swinging depletes stamina now
 • Changed BEAR character T-shirt color
 • Changed the pistol position when you stand close to the wall

v0.6.8.891 (26 Jan 2018)[]

Corrected[]

 • More stable version of the server

v0.6.7.883 (25 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed multiple query send on repair and insure
 • Fixed sprint sound muting after jumps
 • Fixed reconnect error
 • Decreased character air control
 • Fixed culling group error which could lead to game crash
 • Fixed errors linked to sounds in offline game mode
 • Other minor client and server fixes

v0.6.6.877 (23 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed reload exception on server
 • Fixed door IDs on maps
 • Fixed UI error while exiting location
 • Fixed door scripts which generated bot malfunctions
 • Improved server ballistics
 • Fixed Fence overcapacity errors

v0.6.5.876 (22 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Load process halt before profile load
 • Errors after player's death
 • Null soundbank check
 • Errors while looting the lootcontainers
 • Increased Fence stash size by 30%
 • Chat malfunction error

v0.6.4.872 (22 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Weapon initialization fail when reconnect
 • Game starting error when reconnect

v0.6.3.871 (21 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Fixed bug preventing players from using offline mode
 • Updating of servers with various stabilization corrections

v0.6.2.869 (20 Jan 2018)[]

Fixed[]

 • Disappearing corpses after reconnection
 • Bug that caused players hand to lock up when checking a 4-round magazine in the TOZ-106
 • Fixed Error 228 when loading ammo

v0.6.0.861 (19 Jan 2018)[]

Added[]

 • Additional small passage area at the Customs
 • Extended spawn area in the outskirts of the Woods
 • New ammo 7.62x51 MM M61 (armor piercing) 7.62x51 MM M62 (tracer)

AI Improvements[]

 • Bots now correctly close the doors that hinder their passage
 • Fixed the bug that allowed bots to occupy the same position
 • Reduced accuracy of AI grenade throws

Optimizations[]

 • Server performance optimization
 • Skills tab loading optimization
 • Minor optimization of locations

Fixed[]

 • Server errors potentially leading to disconnects and desync
 • Bug that changed the extraction points after reconnect
 • Bug that displayed “The price has been changed" error while trading
 • Perception skill progress is now counted properly for long in-raid times
 • Bug with SMG skill ergonomics bonus
 • Bug with Sniper Rifle skill recoil bonus
 • Correct item examining speed bonus
 • Bug with looting sound hangup
 • Bug related to profile processing on reconnect
 • Bug in helmet level-dependent earpiece functioning
 • Bug related to profile saving
 • Redesigned player spawn points at the Woods location
 • Visual and functional fixes of locations
 • Bug that prevented the second beacon installation attempt if the character was killed during the first one
 • Adjustments of the quest mechanics
 • Quest skill level requirement detection bug
 • Bug with insurance disappearing
 • A number of bugs related to the screens' overlapping
 • Part of the bugs associated with hands deadlocking while opening doors
 • Various effects fixes
 • Adjusted helper point of the Attention skill (not shown while aiming, works only with single loot items)
 • Various fixes associated with sounds
 • Minor interface fixes
 • Bug fixes that affect performance
 • Now, killing members of your own group during group raid won't affect the progress of quests with kills goal
 • Bug that caused a group of players to spawn on each other's heads

Miscellaneous[]

 • Perception skill now increases with objects that you have picked up, not just discovered
 • The game can now only be run through the launcher
 • Added window mode selection to the launcher settings (exclusive fullscreen, borderless) (http://prntscr.com/i2tyx0 - In launcher settings)
 • Pressing O once now displays the session end timer, pressing it twice shows the list of extraction points
 • 10 minutes before the end of the raid, the timer will turn red
 • Added high ping notification (upper right corner). It will be displayed if the ping exceeds 100.

v0.5.4.823 (30 Dec 2017)[]

Fixed[]

 • Fixed flooding error with dynamix decals;
 • Fixed bug with missing loaded ammo before the raid;
 • Fixed critical load error (cartridge error);
 • Altered key spawns chances.

v0.5.3.822 (29 Dec 2017)[]

Fixed[]

 • Fixed errors that caused disconnects in particular conditions
 • Scope zeroing error with non-standard FOV
 • Scopes visuals fix
 • Fixed errors that occurred on destruction of hands holding melee or throwable weapons
 • Fixed display of composite items at traders'
 • Fixed errors on death/kill
 • Fixed errors with dynamic decals leading to FPS drops
 • Removed matching queue limitation that caused error 605
 • Fixed server crashes on reload
 • Visual improvements of thermal scope
 • Fixed critical backend error related to ammo loading

v0.5.2.817 (28 Dec 2017)[]

Changes[]

 • Ammunition info window now features a separate caliber field
 • Optimized insurance price request
 • Looting sound is now emitted from the center of a looted object
 • Looting sound volume decreased
 • Fixed problem with disappearing movement noise
 • Fixed the painkiller consumption error that occurred while armed with melee weapons

v0.5.1.815 (27 Dec 2017)[]

Changed[]

 • Fix of the server errors that caused hang-up at the Awaiting Session screen
 • Smuggler's Boat extraction point is now displayed on the map
 • For convenience of identification dogtags now have enemy nicknames as item name instead of just “Dogtag”
 • Correct chat display of “care package” sent to player if total worth of items in inventory is less than 20000 RUB
 • Fixed pivot points for some items
 • Correct display of timer for chance extraction points
 • Healing and looting notifications are now shown in online game
 • Fixed vegetation shader
 • Close option will no longer be displayed with dead body/jacket
 • Various fixes of the game server
 • Fixed incorrect visuals of flare on one of the Customs extraction points
 • Fixed incorrect season of the year in weather settings (the daytime was too short)
 • All sights and scopes are by default set to minimum zeroing distance
 • Potential fixes of noiseless steps problem
 • Fixes of visual distortion of lines in reflex sights
 • Balancing fixes of loot tables and AI equipment
 • Other fixes and optimizations.

v0.5.0.811 (26 Dec 2017)[]

 • This update wiped player levels and stashes.

New weapons[]

 • SR-1MP
 • AKMS
 • AKMN
 • RSASS
 • TOZ-106

Added[]

 • Trijicon REAP-IR thermal imaging sight
 • Ops-Core Fast MT SUPER HIGH CUT Helmet
 • Helmet customization, at this stage including enhancement of Ops-Core Fast helmet capabilities through selection of its modular parts.
 • Ops-Core Fast GUNSIGHT Mandible - additional armor piece for the helmet (+20 pts)
 • Extra Ops-Core Fast Side Armor - additional armor piece for the helmet (+10 pts)
 • Ops-Core FAST RAC Helmet Headset - active headset for the helmet
 • Ops-Core FAST Visor for the helmet (acts like glasses)
 • Ops-Core FAST multi-hit ballistic face shield and visor (+1 armor class, acts as glasses as well)
 • Number of inventory slots taken up by weapon now depends on installed mods
 • Folding and unfolding stocks now reflects on number of storage slots taken up by weapon
 • New points of deployment and extraction on locations, they can only be chosen if the character has a location map in the inventory
 • New headwear slots, allowing to combine glasses, masks, helmets and headsets
 • Dogtags, a new slot of the dead character body, which holds the identification tags with nickname, level, and affiliation of the character.
 • A list of characters you killed during session. If you kill a character and gather his dogtag, the player information will appear in the end-session kill list.
 • Complete Shoreline location
 • Peacekeeper quests, new Skier quests

New Mental category skills[]

 • Perception
 • Attentiveness
 • Memory

New Combat category skills[]

 • Pistols
 • SMGs
 • automatic and assault rifles
 • shotguns
 • DMRs
 • sniper rifles
 • light machine guns
 • recoil control

Changed[]

 • Redesigned weapon mastering
 • Adjusted scopes, added scope zeroing

AI Improvements[]

 • Bots can now go prone
 • While playing as Scav, you can use gestures to interact with the bots (gestures "follow me", "forward", "stop")
 • Adjusted sniper bots behavior
 • Improved ambush points search
 • Fixed part of bugs causing bots teleporting through the doors
 • Fixed part of bugs where bots got stuck on ladders

Optimizations[]

 • Server optimizations

Fixed[]

 • Double grenades throw bug
 • Invisible grenade throw bug
 • Bug that kept playing outdoor sounds in Factory
 • Bug that allowed more than one player to buy an item sold to the trader
 • A bug which allowed loading one into chamber with loaded magazine
 • Bug with visuals of rain
 • Fixed container interaction colliders (bags, boxes, safes, etc.)
 • Bug with shots not going through chainlink fences
 • Bug with bullet ballistic trajectory calculation
 • Correct display of the required barter items number
 • Minor fixes to locations

Changes[]

 • When completing time-limited quests, when the conditions are met before the limit, the timer stops and the quest can be turned in at any time
 • Double click now opens container itself and not container inspector
 • Now, when you drag an object onto the backpack, vest or container - it gets put into it automatically
 • Visually adjusted melee weapon strikes

Pre-Patch Madness (20 Dec 2017)[]

 • Due to upcoming wipe, all items from traders were discounted 99%. (later changed to 50%)

v0.4.2.717 (29 Nov 2017)[]

Optimization[]

 • Server optimization
 • Data loading process optimization

Fixed[]

 • Most of the problems causing the so-called “immortality effect”, particularly those related to player getting stuck on serve
 • Fixed several server-side bugs
 • Various fixes of trading interfaces and backend

v0.4.1.706 (22 Nov 2017)[]

Added[]

 • The night version of the Factory location (can be selected by switching the time of day before entering the raid)
 • New barter items
 • Izhmash 6L10 7.62x39 magazine for AK and compatibles, 30-round capacity
 • Kiba Arms VDM CS Gas tube
 • Wooden Izhmash AKM pistol grip for AK
 • Izhmash 7.62x39 AKMS aluminium magazine for AK and compatibles, 30-round capacity
 • Black Magpul RVG tactical grip
 • Krebs Custom UFM Keymod System handguard for AKM
 • Zenit DTK-4M muzzle brake
 • Tromix Monster Claw 12ga muzzle brake
 • Palm 30 7.62x39 magazine for AK and compatibles, 30-round capacity
 • Saiga-9 9x19 carbine
 • Fortis Shift Vertical Grip tactical grip
 • New containers for weapons, items, money, keys

Optimizations[]

 • RAM consumption optimization
 • Optimization of traffic and connection stability

Fixed[]

 • Bug that twisted Scavs' hands
 • Bug that caused the game to hang at black screen after character's death
 • Bug when player who has been killed by a headshot could not see who was the killer
 • Fire now deals damage on Shoreline location
 • Disappearing quest items upon reconnection
 • Bug that displayed voice command binding
 • Bug with quick voice command disappearing after you have cured only one negative effect out of several
 • Bug with visuals of rain and soaking
 • Fixed part of the bugs, which caused the spawning characters to “fly” from zero point to spawn points
 • Bug with mail messages loading
 • Bug with incorrect quest status
 • Fixes and optimizations for water visuals
 • Fixed double abdominal damage

Changes[]

 • The Runner status now gets added to the survivals in statistics
 • Changed conditions and reduced chances of getting bleeding and fractures

v0.4.0.580 (27 Oct 2017)[]

 • This update wiped player levels and stashes.

Added over 70 new items, including[]

 • AK-systems now have spare gas tubes. Thanks to that, the customization potential of AK (including Vityaz SMG) has significantly increased
 • New 7.62x39 ammo
 • New 5.56x45 ammo
 • New 366 TKM ammo
 • New barter items
 • New headwear
 • Kolpak 1S shockproof helmet
 • Module 3M body armor
 • Pilgrim travel backpack (5x7)
 • Wartech load bearing equipment (TV-109, TV-106) (2x2, 1x2, 1x2, 1x1,1x1)
 • Armytek Predator Pro v3 XHP35 HI flashlight
 • SKS-OP added for sale
 • Rail mounts for modding handguards of LVOA and other Key Mod
 • New Trijicon ACOG 3.5x35 optical sight
 • added a blind-fire functionality (ALT+W up, ALT+D to the side)
 • Added function of folding/unfolding stock (ALT+L).
 • Added full system of gestures and commands. Commands now bound to controls keys. Dynamic commands
 • AKM
 • VPO-209
 • VPO-136
 • DVL 10 M1 "SABOTEUR" with silencer
 • Some of the new weapon body kits

AI improvements[]

 • Adjusted AI hearing
 • Bots now have the chance to see the grenade thrown at them and try to run away
 • Changed vegetation colliders for AI sight. Now bots will see through vegetation correctly.
 • Bots react to bullets that fly near them
 • Fixed bug of bots not throwing grenades
 • Added new spawn spots
 • Bots can start tracking you now
 • Expanded bot patrol zones
 • Changed the mechanics of bots aiming at particular body parts
 • Bots now use flashlights at night
 • If player uses a flashlight, the chance of being spotted by bots increases

Optimizations[]

 • Optimization of RAM
 • Optimization of Customs location
 • Fixed one of the problems causing memory leak
 • Optimization of traffic
 • Fixed part of the cases causing freezes

Fixed[]

 • Bug where melee weapons caused no damage with fast hit (double hit of melee weapon button when equipped with other weapons)
 • Bug on quest fail during raid
 • Bug in which could use the quest item in raid even if it was placed in offline quest stash
 • Bug of remains of kicked-down doors preventing character movement
 • Quest "Stirrup" can no longer be completed by suicides
 • Problems associated with sounds, when they were either not played or not played correctly
 • Now, when switching from optics to reflex sight, mouse sensitivity changes
 • Bug that marked quest as failed in case of reentering the game
 • Visual bug that shown grenade still in hand during and after the throw
 • Bug that sometimes prevented character from moving up to interactive objects
 • Bug that lets you chamber more than one round
 • Bug allowing to install weapon mod within itself (in the Inspector through the context menu)
 • Bug that prevented the number of shotgun shells in store from updating on reload
 • Bug that allowed you to pick up items through the doors
 • Visual bug which does not play the animation of Saiga 12k mag checking
 • Visual bug displaying weight in the trade window
 • Removed the ability to modify weapon mods in the trade window
 • Bug that, upon changing the FOV in the game settings, but not applying it, changed the size of the moon in optics and aim down weapons
 • Bug, where environment sounds on Shoreline location, have not changed from the sound settings of the game
 • Bug that affected optics reticle texture quality when changing texture quality in settings
 • Partially fixed ability to loot through doors
 • When using the medication through quick access, the logic of the application is now as follows:

Applied to the most damaged part of the body except those with 0 health If some body parts are bleeding and a first aid kit removes it, the most damaged bleeding body part is selected Foot fractures are treated in the first place, hands in the last The rest of priorities depend on negative effects and whether the effects are present Other medicines: Applied to the most damaged part of the body, with a negative effect that is eliminated by this medicine

Other changes and additions[]

 • Now ammo can affect the parameters of weapon accuracy and recoil
 • Eliminating negative effect (such as bleeding, fracture) with a first-aid kit now also depletes its capacity
 • Changed characteristics of ammo. Now the difference is more evident
 • The number and height of grass at open locations
 • Fixed the amount of experience for different character actions in the raid
 • Balancing adjustments of traders, goods and their barter schemes
 • Adjusted prices for a number of items
 • Adjusted ammo prices, damage, penetration, etc.
 • Fixed and added new item spawn points, containers
 • New mechanics of damage to the missing parts of the body. Now destroyed limbs (hands, feet) do not kill the player with shock, but damage received by them is multiplied by 2 and distributed over other parts of the body. Chest and head are still considered lethal areas.
 • With abdomen destroyed, a character can no longer eat or drink.
 • Increased freedom of head rotation in free look
 • Increased recoil of M4A1
 • Reduced brightness of grenade explosion
 • Corrected some of the rain effects
 • Adjusted cost of insurance
 • Added new ricochet sounds
 • Lowered chance of secondary bleeding
 • Adjusted medkits HP capacities
 • Reduced density of volumetric fog from flashlights
 • Increased draw distance of surface hit effects
 • New setting of image sharpness (Sharpen) the Graphics settings
 • Fixed ballistic eyewear model
 • Added effects to destroyed hands (tremors, increased stamina consumption)
 • Shot clicks are now overlapped by obstacles
 • The sounds of outdoor gunfire now sound as shooting in an open space. And vice versa.
 • Increased volume of item usage sounds
 • Fixed and added back the Punisher part 6 quest
 • Added a new Scav head
 • Added splash screen on loading

v0.3.2.492 (2 Oct 2017)[]

 • Small technical update. Servers were uninterrupted.

v0.3.1.486 (30 Sep 2017)[]

Fixed[]

 • Partially fixed hanging up on "Awaiting Server Response" screen, the problem is expected to be completely resolved in the major update
 • Minor RAM optimizations
 • Visual effects, brightness adjustments

Changed[]

 • Corrected silencer sounds (longer hearing distance now)
 • Changed M4 silenced fire sound

v0.3.0.475 (27 Sep 2017)[]

Added[]

 • 3 new Prapor quests of the Punisher series
 • Trader reputation recovery quests

Fixed[]

 • Display of quest unlock conditions
 • Technical server side bug
 • Quest notification localization in English
 • Global chat fixes
 • Correct quest failure in all cases, including in-raid
 • Multiple notifications of the same time are now united into one
 • Correct active headset operation
 • Visual effects optimization and enhanced draw distance
 • Daylight cycle optimization

v0.2.133.457 (21 Sep 2017)[]

Added[]

 • New Prapor quest
 • Improved AI accuracy

Fixed[]

 • Bug that allowed bots to spawn close to players
 • Several weapon exploits
 • Quest bug that, when performing two item search quests in one location, caused failure of either one or both items to appear
 • Bug that reduplicated quest items in the quest stash
 • Fixed bug that prevented quest from completion due to PC time settings change
 • Fixed absence of gestures with knife
 • Fixes on Factory location related to takedown of location part
 • Several minor optimizations of Customs
 • Fixed exploits at Customs
 • Fixed quest icons
 • Adjusted particular items spawn chances

Changed[]

 • Decreased experience gain for using medical supplies
 • Increased speed of day cycle change up to x4.5

v0.2.120.435 (18 Sep 2017)[]

Added[]

 • Quests, first batch of story-based tasks available through Tasks tab in trader interface
 • Gesture and voice comes system (partially)
 • Now character tumbles down grass
 • Notification on the current firing mode on weapon when switching and/or checking firing mode
 • PP-19-01 Vityaz SN
 • Grenade fragments physics system
 • New armor damage calculation formulae
 • Redesigned PMC hands in first-person
 • PMC character voice selection in game settings. Two voice options for every PMC character.

AI Improvements[]

 • Added smooth turns
 • Improved cover-seeking algorithm
 • Fixed a part of staircase-stuck bugs
 • Fixed bug that caused excessive patrol point switching
 • Fixed bug that prevented bots from reaching the patrol point
 • Added aim shift on receiving damage
 • Added new R&R waypoints for bots and alternative patrol routes
 • Added shooting of legs in cases when bots only see legs
 • Enemy spotting speed now depends on alertness level
 • Sniper now provides covering fire for adjacent bots
 • Chance of hearing now depends on a distance
 • New bot zones at Shoreline

Optimizations[]

 • Data loading order
 • Shader optimization

Fixed[]

 • About 20 exploits of using weapons and items that are not in inventory
 • Correct fall damage
 • Long-distance pushback bug
 • Part of the desync bugs
 • Part of the server join bugs
 • Part of raid completion bugs
 • Bug that allow Strength skill to get leveled by repeatedly left-clicking while throwing grenade
 • Fixed doubling of items through secure container
 • Сorrected bush movement noise
 • Incorrect raid results stats
 • Weapon modding screen blur bug when using non-native resolution
 • Fixed melted weapons hit effects
 • Fixed cash flow display in trading interface, traders list and standing levels
 • Fixed filtering out of items which are not in loot containers
 • Fixed bug caused by simultaneous door opening by two characters
 • Fixed bug that caused weapons to freeze while opening or closing doors or turning NVD on and off
 • Visual fixes of indoor lighting
 • Various minor fixes
 • Multiple fixes of collisions on locations that caused character to get stuck
 • Chest rig display using Open button now shows slots correctly.

Changes[]

 • To unlock loyalty levels it is now necessary to upgrade standing by performing quests
 • Amount of experience for healing
 • Adjusted ammunition damage
 • Now group player spawn close to each other
 • Loyalty levels now unlock separate tabs
 • Cash flow with the trader
 • Repair and insurance purchase now added to loyalty level
 • Character weapons now interacts with other characters as objects (character raises it)
 • If the weapon mod has slots for other mods, they can now be removed without weapon.

v0.2.101.424 (13 Sep 2017)[]

 • Preliminary version of 0.2.120.435. Only released as patch notes.

v0.2.82.388 (9 Aug 2017)[]

Fixed[]

 • Rare bug that made players invisible for a while
 • Chest rig exploit that allowed binding weapons and medication and using them out of secure container
 • Bug that kept the equipment of the character intact if the player refused to reconnect to the existing game
 • Fixed one of the AI characteristics that was handled incorrectly
 • Corrected AI vision at night
 • Bug that prevented players from using NVGs that were found on location if the character entered the game without one equipped.

v0.2.67.302 (27 Jul 2017)[]

 • Beta begins
 • First wave of beta testers are given access, in order of pre-order date.
 • All users received access by Aug 4th.
 • NDA lifted, users who violated NDA were unbanned soon after.

Added[]

 • Major quality changes of weather system
 • Character sliding on steep slopes and angled surfaces
 • Shoreline location (half of location at the moment)

Optimizations[]

 • RAM consumption optimization
 • Animation system optimization
 • Balancing changes at Customs and Factory locations

AI optimizations[]

 • Bots won't be able to see perfectly through grass *
 • Added voice phrases for different situations
 • Changed sniper firing rate depending on distance to target (shots grow rare as distance grows)
 • Bots now react to sounds of opening doors and crates
 • Player becomes more noticeable to bots when firing
 • Added bot reactions to getting hit
 • Bots can now check the bodies
 • If the body belongs to PMC character, bot can fire a security round
 • If the body is that of a Scav from the same group, he could attempt search for the killer

Fixed[]

 • Bug with ambient sounds that could cause their disappearance
 • "Moon effect" in scope at different FoV settings
 • Bug that prevented items attached to weapon from being insured
 • Bug that made character stuck in axe swing animation
 • Bug that set character movement speed to 0 after searching some of the crates
 • Visual fixes of global chat
 • Visual fixes related to bullet flight
 • Bug that disabled time of day selection in the Offline game
 • Various interface fixes
 • Most of the inventory sync problems related to weapons
 • Bug that removed visual display of negative health effects after reconnect
 • Bug that caused character only move head in aiming mode but not weapon
 • Bug that prevented 3rd-person procedural animation of recoil from playing
 • M67 grenade weight

Changed[]

 • Improvements of character movement control and physics

Extended Alpha (28 Dec 2016)[]

The Extended Alpha version extended access to owners of Prepare For Escape and Left Behind editions and contained following game features amongst other things:

 • A new raid location, the Woods - wide open spaces, dense forest vegetation, entirely new tactics and game experience
 • Weapon failure and repair system
 • Ability to create groups for going into raids together
 • Improved game physics
 • Ceaseless work on performance optimization and troubleshooting of existing issues;
 • Everything that has been done to this point in Alpha, including completely operational networking, trade, leveling, inventory management etc.
 • Absolute ABOLITION of the Alpha materials publication restrictions. Yes, from this point onwards you are free to stream, make videos and screenshots of the game and share them.

Extended Alpha Announcement

Closed Alpha (4 Aug 2016)[]

The Escape from Tarkov Alpha was available to owners of the Edge of Darkness edition and some owners of the Left Behind and Prepare for Escape edition. A non-disclosure agreement was in place during most of the alpha testing.

Closed Alpha Announcement

Advertisement